1 (edited by Krisjanis1 2020-09-01 16:31:09)

Topic: OK COPE CUP 2020

https://i.ibb.co/whbzzyQ/ok-cope-cup-2020.jpg
photo neymar 2018

Nolikums.
Sacensību mērķis
Makšķerēšanas sporta  popularizācija.
Pieredzes apmaiņa, labāko komandu un sportistu noteikšana makšķerēšanā ar fīderi.
Laiks un vieta.
19. - 20.09.2020.  Lielupe, Kalnciems
Organizators:

Makšķernieku Klubs/ Biedrība ''OK COPE SPORT", atbildīgais: Krišjānis Lisovskis ( mob. tālr. 20084538, e-pasts - info@okcope.lv )!
Reģistrējoties Jānorāda: Vārds, Uzvārds, Tel. nr., Komandas nosaukums (Ja tāda ir jau uzreiz) UN VAI VĒLĒSIES ĒDINĀŠANU KRASTĀ ( UN CIK DIENAS) Porcijas Cena 3,50eur, kurā būs cūkgaļas ribiņas, kartupeļi, salāti un mērce. Ēdināšanu nodrošina ,, Melno Cepurīšu Balerija,,  . Pirms izlozes, visi individuālie sportisti, brīvprātīgi varēs apvienoties komandās!
Sacensību dalībnieki.
Sacensības notiek komandu (četri dalībnieki pluss treneris) un  individuālajā ieskaitē. Dalībniekiem līdzi jābūt personu apliecinošiem dokumentiem un nepieciešamības gadījumā arī makšķernieku kartei.
Dalībnieku reģistrācija pa e-pastu  - info@okcope.lv, vai tel. 20084538. Reģistrācija  tiek pārtraukta  trīs dienas pirms sacensībām. Dalības maksa, katram dalībniekam par sacensībām ir 25.00 ( divdesmit pieci ) eiro, kurus jāsamaksā 19.09 (sestdien) pie dalībnieku reģistrācijas, pirms sektoru izlozes!
Sacensību noteikumi.
Sacensības notiek, ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā.
Makšķerēšanas ilgums vienā kārtā 5 stundas, sagatavošanās ilgums pirms katras kārtas ir 90 minūtes, no tām pēdējās 10 minūtēs pēc atsevišķa signāla  ir atļauts iebarot.
• Komandā var tikt veikta sportista nomaiņa pret rezervistu, par to savlaicīgi ( vismaz nedēļu iepriekš ) ir jāziņo maču galvenajam organizatoram.
  • Makšķerējot, mērot dziļumu un regulējot iemetiena attālumu  ir atļauts izmantot tikai vienu fīdermakšķeri, aprīkotu ar marķiera svinu, bet sacensību sektorā var atrasties neierobežots skaits citu rezerves makšķeru un sistēmu.
  • Makšķerēt atļauts tikai ar sistēmām, kurās starp barotavu un makšķerkāta galu nav izvietoti nekāda veida ( mezgli, gumijas vai silikona gabaliņi,  svina skrotis u.t.t.) barotavas slīdēšanu pa auklu bremzējoši priekšmeti. (In-line sitēma).
  • Sacensību laikā obligāti jāveic iemetiens, tā lai aukla iztinās no spoles kasetes.
  • Lai mazinātu barotavas un sistēmas noraušanās iespējamību metiena brīdī, atļauts izmantot ar šok-līderi (shock-leader) aprīkotas sistēmas. (Shok leader min. garums 7m).
  • Zivju uzglabājamajam tīkliņam jābūt vismaz 3 metrus (ieteicams 4 metri)  garam, sacensību dalībniekiem jābūt līdzi zivju uztveramajam tīkliņam.
  • Katrs sportists vienā sacensību kārtā drīkst izmantot ne vairāk kā 12 (divpadsmit) litrus barības. Barībai pirms tās kontroles jābūt gatavai, samitrinātai. Barības apjomā ietilpst arī visi aromatizatori, sausās un šķidrās piedevas. Dzīvo ēsmu apjoms nedrīkst pārsniegt 2,5 litrus, no tiem motilis (džokeris) nedrīkst pārsniegt 0,5 litrus pluss 1/8 no litra jeb 125 ml motiļa ēsmas tiesai. Visa dzīvā ēsma jāuzrāda speciālā tarā, uz kuras skaidri saskatāms tās tilpums. Līdz barības un ēsmas pārbaudei tos nedrīkst pievienot vienu otram, ja barībā tiks konstatēta dzīvās ēsmas vai tās daļu klātbūtne,  tā tiks ierobežota pēc dzīvās ēsmas limita, tātad, līdz 2,5 litriem.
  • Ēsmu un barības kontroles laikā, barības spaiņiem un ēsmu tarai jāatrodas uz ārējas sektora robežas, lai tiešnešiem būtu viegli un ērti to pārbaudīt!
  • Kā ēsmu atļauts izmantot tikai dzīvas ēsmas un dabīgas izcelsmes augu valsts produktus (kukurūzu, zirņus, graudus) , aizliegts izmantot dzīvas un beigtas zivis un to gabalus, ēsma nedrīkst būt vairāku komponentu maisījums (maize, mīkla, makaroni, peletes, boilas u.t.t.), ēsmai jābūt uzdurtai uz āķa
Iebarošana atļauta izmantojot tikai barotavas, mest barību ar roku, šaut ar kaķeni vai kadu citu ierīci aizliegts. Barošanas laikā, pavada nedrīkst būt jau pievienota sistēmai!
   • Sektorā nedrīkst ienākt līdz nav atskanējis pirmais signāls, nav atļauts ārpus sava sektora montēt makšķeres un jebkādu citu sacensībām paredzēto aprīkojumu.
   • Katram sacensību dalībniekam makšķerējot jāievēro sava sektora robežas. Sacensību laikā sektorā drīkst ienākt tikai treneris un tiesneši. Treneris ir jāpiesaka savlaicīgi, pirms maču sākuma.
   
   •  Zivis kas tiek izvilktas no ūdens pēc beigu signāla netiek ieskaitītas kopējā lomā, ja ir konstatēts pārkāpums tiesnesis atsvabinās lielāko noķerto zivi.
   • Pēc barības un ēsmu kontroles aizliegts pamest savu sektoru līdz lomu svēršanai. Pamest savu sektoru, vai nodot mantas drīkst tikai tiesneša klātbūtnē.
Par katru pārkāpumu (neatļautas sistēmas vai ēsmas pielietošana, uztveramā tīkliņa neesamība, vairāku kātu vienlaicīga lietošana u.c.) sportistam tiek izteikts brīdinājums, ja sportistam jau ir divi brīdinājumi un tiesnesis izsaka trešo, tad sportista uzrādītais rezultāts tiks anulēts,  par to lemj sacensību galvenais  tiesnesis un sacensību organizators.
Katrs sacensību dalībnieks pats ir atbildīgs par savu drošību makšķerēšanas laikā.

Sacensību norise:
Treniņš: 18.09.2020
8.00 - 21.00
( pēc 21.00 makšķerēšana sacensību norises vietā ir aizliegta)

Pirmā sacensību  kārta.
7.45- 8.45 – sacensību atklāšana ,dalībnieku reģistrācija un sacensību sektoru izloze.
9.30           -   pirmais signāls – ieiešana sektoros
10.15         –  otrais signāls  - barības un ēsmas limita kontrole
10.50       –    trešais signāls – iebarošanas sākums
11.00       -    ceturtais signāls – makšķerēšanas sākums
15.55       –   piektais signāls – brīdinājums, ka atlikušas vel 5 minūtes
16.00       –   sestais signāls – makšķerēšanas beigas
16.01        -   zivju svēršana, rezultātu apkopošana
17.00         -    Ēdināšana

Otrā sacensību kārta.
8.30       -     sacensību sektoru izloze
9.30           -   pirmais signāls – ieiešana sektoros
10.15         –  otrais signāls  - barības un ēsmas limita kontrole
10.50       –    trešais signāls – iebarošanas sākums
11.00       -    ceturtais signāls – makšķerēšanas sākums
15.55       –   piektais signāls – brīdinājums, ka atlikušas vel 5 minūtes
16.00       –   sestais signāls – makšķerēšanas beigas
16.01        -   zivju svēršana, rezultātu apkopošana
17.00        -   Ēdināšana
17.00 – 17.30 – sacensību uzvarētāju apbalvošana

Sacensību uzvarētāju noteikšana.
Sacensības notiek četrās zonās! Sacensību uzvarētāju nosaka pēc viņa noķertā loma kopsvara, par izcīnīto vietu savā zonā, sportistam tiek piešķirts ieņemtai vietai atbilstošs punktu skaits (piemēram, par 1.vietu – 1 punkts u.t.t.). Par sacensību uzvarētāju tiek atzīts sportists, kuram pēc divām sacensību kārtām ir vismazākais punktu skaits, vienādu punktu skaita gadījumā par uzvarētāju tiek atzīts sportists, kuram ir lielāks abās kārtās noķerto zivju kopsvars.


Apbalvošana.
Komandas, kas izcīnījušas 1. , 2. un 3. kā arī individuāli 1. ,2. un 3. vietas ieguvēji saņem attiecīgus kausus un medaļas.
Sportists, kurš noķers lielāko zivi arī saņem Balvu.


Maču norises vieta, aiz Kalnciema neaizbraucot līdz Svētes upei. Ar apli norādīts pagrieziens uz dambi pa kuru jūs nonāksiet līdz trasei.
SKATĪT NORĀDĪTAJĀ LINKĀ ZEMĀK:
http://s3.uploads.ru/iRdAe.png

1. Īpašie noteikumi
1.1.Sacensību dalībnieki, reģistrējoties sacensībām, ar savu parakstu apliecina, ka
1.1.1.   dod biedrības Ok Cope Sport akreditētām personām savu piekrišanu sava vārda, uzvārda, kā arī sacensību protokolu, pasākuma foto un videomateriālu, kuros sportisti ir atpazīstami, publicēšanai uz vietas, presē, televīzijā, un internetā;
1.1.2. ka viņu veselības stāvoklis, iemaņas un prasmes ļauj piedalīties biedrības Ok Cope Sport rīkotajās sacensībās;
1.1.3. par savu drošību, tai skaitā pie, un uz ūdens, pilnā mērā atbildīgi personīgi;
1.1.4. ar savu rīcību apņemas neradīt apstākļus un izvairīties no rīcības, kas varētu radīt citu sacensību dalībnieku drošības vai veselības apdraudējumu.
1.2.Bez biedrības Ok Cope Sport rakstiskas atļaujas aizliegts biedrības Ok Cope Sport organizēto pasākuma laikā uzņemto foto, video vai ierakstīto audio materiālu izmantošana komerciāliem mērķiem.
1.3.Žurnālistiem biedrības Ok Cope Sport pasākumu atspoguļošanai nepieciešams saņemt akreditāciju.
1.4. Sacensībās nedrīkst piedalīties un to norises vietā aizliegts atrasties personām,
kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingrā izolācija vai kurām ir
elpošanas ceļu infekcijas pazīmes. Aizliegts drūzmēties, pēc iespējas jāievēro 2
metru distance. Pasākuma dalībniekiem jāievēro Ministru kabineta noteikumi Nr.
360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai”.
Reģistrējoties sacensībām, apliecinu, ka man nav noteikta pašizolācija, mājas
karantīna vai stingrā izolācija, man nav elpošanas ceļu infekcijas pazīmes, pēc
iespējas centīšos ievērot 2 metru distanci un personīgo higiēnu

2

Re: OK COPE CUP 2020

P.S.
Veikals OK COPE. Uz sacensībām piedāvās dzīvo ēsmu par daudz lētākām cenām, ,,tā saucamajām SPORTA,, cenām.

Cenu lapa tiks ievietota vēlāk!!

3

Re: OK COPE CUP 2020

Dmitrijs Jakimovs             Individuāli
Krišjānis Lisovskis             OK COPE SPORT 1
Arturs Baltais                     OK COPE SPORT 1
Niks Feldmanis                     OK COPE SPORT 1
Vjačeslavs Strogonovs     OK COPE SPORT 1
Jegors Martiņevskis             OK COPE
Romāns Tumulis             OK COPE
Segejs Zaķis                     OK COPE
Grigorijs Volkovs             OK COPE
Filips Savkins                     OK COPE
Andžs Daugavietis   
Edgars Miķelsons   
Aleksandrs Antanaitis   
Vjaceslavs Stefanovics   
Igors Zemītis   
Jānis Ziemelis                     Individuāli
Kristers Grīnbergs             Individuāli
Andrejs Aleksejevs            CMS 2
Ronalds Baško                     Individuāli
Renārs Baško                     Individuāli
Genādijs Golovachovs           Individuāli
Arvis Kiršteins                     Individuāli
Normunds Kantāns             Individuāli
Gatis Indrijaitis                     Individuāli
Edgars Rudko                     Individuāli
Stepans Gluško                     Individuāli
Arkādijs Nikolajevs             Individuāli
Jurijs Štikovskis                     Individuāli
Artūrs Upenieks                     Treneris OK COPE
Aivars Vimbulis                     Feeder.lv
Oļegs Gorjunovs             Feeder.lv
Vladimirs Burecs             Feeder.lv
Mihails Savenkovs             Feeder.lv
Vladlēns Popovs                     Individuāli
Sergejs Grečenkovs             Individuāli
Radions Grinkevičs             Individuāli
Normunds Grabovskis             Feeder Concept
Raitis Kalniņš                     Feeder Concept
Jānis Sendžuks                     Feeder Concept
Juris Greitāns                     Feeder Concept
Valdis Mols                    CMS Valmiera
Didzis Daršs                    CMS Valmiera
Jānis Stepanovs                    CMS Valmiera
Māris Sīmanis                    CMS Valmiera
Edgars Karabačs            Individuāli

4 (edited by Krisjanis1 2020-09-09 09:12:33)

Re: OK COPE CUP 2020

Tā tad info par dzīvās ēsmas pasūtīšanu.
Baltie, Pinka, Sarkanie Baltie - 12eur / kg
Motilis - 25eur/ kg
Džokeris - 22eur / kg
Kasters - 8eur / 0.5l
Sliekas - 13eur/ 0.5kg
Pasūtījumus jāveic sūtot SMS uz nr. 20084538 ( Krišjānis) līdz 13.09.2020 pl. 17.00

!!!!  Pasūtījums Būs pieejams Ceturtdien (17.09) no pl. 10.00 OK COPE veikalā. Adrese: Rīga, Nīcgales iela 2A. T/C Minskas Centrs
Uz tikšanos OK COPE CUP 2020

5

Re: OK COPE CUP 2020

OK COPE CUP 2020 rezultāti:
https://i.ibb.co/9YR00L0/OK-COPE-CUP-2020-Individu-li.jpg
n images hd

https://i.ibb.co/R3B3kjX/OK-COPE-CUP-2020-komandas.jpg
n images hd

Paldies visiem par piedalīšanos un tiekamies nākošgad!!!!
Ar cieņu OK COPE SPORT