1 (edited by Krisjanis1 2019-07-23 17:45:02)

Topic: OK COPE CUP 2019

https://i.ibb.co/kDr87hs/ok-cope-plakats-ORIGINAL.jpg

Nolikums.

Sacensību mērķis

Makšķerēšanas sporta  popularizācija.
Pieredzes apmaiņa, labāko komandu un sportistu noteikšana makšķerēšanā ar fīderi.

Laiks un vieta.

17. - 18.08.2019.  Lielupe, Kalnciems

Organizators:
 
Makšķernieku Klubs ''OK COPE SPORT", atbildīgais: Krišjānis Lisovskis ( mob. tālr. 20084538, e-pasts - info@okcope.lv ), Ainārs Gurtiņš (mob. tālr. 26354951 )!
Reģistrējoties Jānorāda: Vārds, Uzvārds, Personas kods, Komandas nosaukums (Ja tāda ir jau uzreiz) UN VAI VĒLĒSIES ĒDINĀŠANU KRASTĀ ( UN CIK DIENAS) . Pirms izlozes, visi individuālie sportisti, brīvprātīgi varēs apvienoties komandās!

Sacensību dalībnieki.

Sacensības notiek komandu (četri dalībnieki pluss treneris) un  individuālajā ieskaitē. Dalībniekiem līdzi jābūt personu apliecinošiem dokumentiem un nepieciešamības gadījumā arī makšķernieku kartei.
Dalībnieku skaits ierobežots,  dalībnieku reģistrācija pa e-pastu  - info@okcope.lv  tiek pārtraukta  piecas dienas pirms sacensībām. Dalības maksa katram dalībniekam par vienu, trīs dienu sacensību posmu ir 25.00 ( divdesmit pieci ) eiro.

Sacensību noteikumi.

Sacensības notiek, ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā.
Makšķerēšanas ilgums vienā kārtā 5 stundas, sagatavošanās ilgums pirms katras kārtas ir 90 minūtes, no tām pēdējās 10 minūtēs pēc atsevišķa signāla  ir atļauts iebarot.

• Komandā var tikt veikta sportista nomaiņa pret rezervistu, par to savlaicīgi ( vismaz nedēļu iepriekš ) ir jāziņo maču galvenajam organizatoram.

  • Makšķerējot, mērot dziļumu un regulējot iemetiena attālumu  ir atļauts izmantot tikai vienu fīdermakšķeri, aprīkotu ar marķiera svinu, bet sacensību sektorā var atrasties neierobežots skaits citu rezerves makšķeru un sistēmu.

  • Makšķerēt atļauts tikai ar sistēmām, kurās starp barotavu un makšķerkāta galu nav izvietoti nekāda veida ( mezgli, gumijas vai silikona gabaliņi,  svina skrotis u.t.t.) barotavas slīdēšanu pa auklu bremzējoši priekšmeti. (In-line sitēma).

  • Sacensību laikā obligāti jāveic iemetiens, tā lai aukla iztinās no spoles kasetes.

  • Lai mazinātu barotavas un sistēmas noraušanās iespējamību metiena brīdī, atļauts izmantot ar šok-līderi (shock-leader) aprīkotas sistēmas.

  • Zivju uzglabājamajam tīkliņam jābūt vismaz 3 metrus (ieteicams 4 metri)  garam, sacensību dalībniekiem jābūt līdzi zivju uztveramajam tīkliņam.

  • Katrs sportists vienā sacensību kārtā drīkst izmantot ne vairāk kā 12 (divpadsmit) litrus barības. Barībai pirms tās kontroles jābūt gatavai, samitrinātai. Barības apjomā ietilpst arī visi aromatizatori, sausās un šķidrās piedevas. Dzīvo ēsmu apjoms nedrīkst pārsniegt 2,5 litrus, no tiem motilis (džokeris) nedrīkst pārsniegt 0,5 litrus pluss 1/8 no litra jeb 125 ml motiļa ēsmas tiesai. Visa dzīvā ēsma jāuzrāda speciālā tarā, uz kuras skaidri saskatāms tās tilpums. Līdz barības un ēsmas pārbaudei tos nedrīkst pievienot vienu otram, ja barībā tiks konstatēta dzīvās ēsmas vai tās daļu klātbūtne,  tā tiks ierobežota pēc dzīvās ēsmas limita, tātad, līdz 2,5 litriem.

  • Ēsmu un barības kontroles laikā, barības spaiņiem un ēsmu tarai jāatrodas uz ārējas sektora robežas, lai tiešnešiem būtu viegli un ērti to pārbaudīt!

  • Kā ēsmu atļauts izmantot tikai dzīvas ēsmas un dabīgas izcelsmes augu valsts produktus (kukurūzu, zirņus, graudus) , aizliegts izmantot dzīvas un beigtas zivis un to gabalus, ēsma nedrīkst būt vairāku komponentu maisījums (maize, mīkla, makaroni, peletes, boilas u.t.t.), ēsmai jābūt uzdurtai uz āķa
Iebarošana atļauta izmantojot tikai barotavas, mest barību ar roku, šaut ar kaķeni vai kadu citu ierīci aizliegts.

   • Sektorā nedrīkst ienākt līdz nav atskanējis pirmais signāls, nav atļauts ārpus sava sektora montēt makšķeres un jebkādu citu sacensībām paredzēto aprīkojumu.

   • Katram sacensību dalībniekam makšķerējot jāievēro sava sektora robežas. Sacensību laikā sektorā drīkst ienākt tikai treneris un tiesneši. Treneris ir jāpiesaka savlaicīgi, pirms maču sākuma. 
   
   •  Zivis kas tiek izvilktas no ūdens pēc beigu signāla netiek ieskaitītas kopējā lomā, ja ir konstatēts pārkāpums tiesnesis atsvabinās lielāko noķerto zivi.

   • Pēc barības un ēsmu kontroles aizliegts pamest savu sektoru līdz lomu svēršanai. Pamest savu sektoru, vai nodot mantas drīkst tikai tiesneša klātbūtnē.

Par katru pārkāpumu (neatļautas sistēmas vai ēsmas pielietošana, uztveramā tīkliņa neesamība, vairāku kātu vienlaicīga lietošana u.c.) sportistam tiek izteikts brīdinājums, ja sportistam jau ir divi brīdinājumi un tiesnesis izsaka trešo, tad sportista uzrādītais rezultāts tiks anulēts,  par to lemj sacensību galvenais  tiesnesis un sacensību organizators.

Katrs sacensību dalībnieks pats ir atbildīgs par savu drošību makšķerēšanas laikā.

Sacensību norise:

Treniņš: 16.08.2019

8.00 - 21.00
( pēc 21.00 makšķerēšana sacensību norises vietā ir aizliegta)

Pirmā sacensību  kārta.

7.45- 8.30 – dalībnieku reģistrācija un sacensību sektoru izloze.
8.40           –  sacensību atklāšana
9.30           -   pirmais signāls – ieiešana sektoros
10.15         –  otrais signāls  - barības un ēsmas limita kontrole
10.50       –    trešais signāls – iebarošanas sākums
11.00       -    ceturtais signāls – makšķerēšanas sākums
15.55       –   piektais signāls – brīdinājums, ka atlikušas vel 5 minūtes
16.00       –   sestais signāls – makšķerēšanas beigas
16.01        -   zivju svēršana, rezultātu apkopošana

Otrā sacensību kārta.


8.30       -     sacensību sektoru izloze
9.30           -   pirmais signāls – ieiešana sektoros
10.15         –  otrais signāls  - barības un ēsmas limita kontrole
10.50       –    trešais signāls – iebarošanas sākums
11.00       -    ceturtais signāls – makšķerēšanas sākums
15.55       –   piektais signāls – brīdinājums, ka atlikušas vel 5 minūtes
16.00       –   sestais signāls – makšķerēšanas beigas
16.01        -   zivju svēršana, rezultātu apkopošana
17.00 – 17.30 – sacensību uzvarētāju apbalvošana

Sacensību uzvarētāju noteikšana.

Sacensības notiek četrās zonās! Sacensību uzvarētāju nosaka pēc viņa noķertā loma kopsvara, par izcīnīto vietu savā zonā, sportistam tiek piešķirts ieņemtai vietai atbilstošs punktu skaits (piemēram, par 1.vietu – 1 punkts u.t.t.). Par sacensību uzvarētāju tiek atzīts sportists, kuram pēc divām sacensību kārtām ir vismazākais punktu skaits, vienādu punktu skaita gadījumā par uzvarētāju tiek atzīts sportists, kuram ir lielāks abās kārtās noķerto zivju kopsvars.


Apbalvošana.

Komandas, kas izcīnījušas 1. , 2. un 3. kā arī individuāli 1. ,2. un 3. vietas ieguvēji saņem attiecīgus kausus un medaļas.
Sportists, kurš noķers lielāko zivi arī saņem Balvu.


Maču norises vieta, aiz Kalnciema neaizbraucot līdz Svētes upei. Ar apli norādīts pagrieziens uz dambi pa kuru jūs nonāksiet līdz trasei.
SKATĪT NORĀDĪTAJĀ LINKĀ ZEMĀK:

http://s3.uploads.ru/iRdAe.png

1. Īpašie noteikumi

1.1.Sacensību dalībnieki, reģistrējoties sacensībām, ar savu parakstu apliecina, ka

1.1.1.   dod biedrības Ok Cope Sport akreditētām personām savu piekrišanu sava vārda, uzvārda, kā arī sacensību protokolu, pasākuma foto un videomateriālu, kuros sportisti ir atpazīstami, publicēšanai uz vietas, presē, televīzijā, un internetā;

1.1.2. ka viņu veselības stāvoklis, iemaņas un prasmes ļauj piedalīties biedrības Ok Cope Sport rīkotajās sacensībās;

1.1.3. par savu drošību, tai skaitā pie, un uz ūdens, pilnā mērā atbildīgi personīgi;

1.1.4. ar savu rīcību apņemas neradīt apstākļus un izvairīties no rīcības, kas varētu radīt citu sacensību dalībnieku drošības vai veselības apdraudējumu.

1.2.Bez biedrības Ok Cope Sport rakstiskas atļaujas aizliegts biedrības Ok Cope Sport organizēto pasākuma laikā uzņemto foto, video vai ierakstīto audio materiālu izmantošana komerciāliem mērķiem.

1.3.Žurnālistiem biedrības Ok Cope Sport pasākumu atspoguļošanai nepieciešams saņemt akreditāciju.

2 (edited by volvo 2019-08-16 12:07:02)

Re: OK COPE CUP 2019

1.Igors   Zemītis             Rīga
2.Kristers Grīnbergs        Rīga
3.Aleksandrs Antanaitis   Rīga
4.Gatis Indrijaitis            Rīga

5.Juris Greitāns              Sapals asarām netic
6.Vladislavs Bubnelis      Sapals asarām netic
7.Valdis Mols 27 cm.            Sapals asarām netic
8.Raitis Kalniņs              Sapals asaram netic

9.Aigars Ālands             CMS
10.Māris Sīmanis           CMS
11.Edgars Špels            CMS
12.Didzis Daršs             CMS

13.Uldis Pommers         VVA
14.Jānis Sīmanis           VVA
15.Kaspars Kalpišs        VVA
16.Vitālijs Miņkovs        VVA

17.Ansis Voicehovičs     Liema fishing
18.Edvīns Šļubovskis     Liema fishing
19.Gints Širmelis          Liema fishing
20.Normunds Biļkins     Liema fishing


21.Krišjānis Lisovskis    OK COPE 1
22.Jurijs Gerasimovs     OK COPE 1
23.Artūrs Upenieks        OK COPE1
24.Jegors Martiņevskis   OK COPE1

25.Dmitrijs Jakimovs      OK COPE 2
26.Romans Tumulis       OK COPE 2
27.Sergejs  Zaķis           OK COPE 2
28.Jānis Puķīte              OK COPE 2

29.Vladimirs Liepa         OK COPE 3
30.Germans Siņicins      OK COPE 3
31.Vjačeslavs Fedorjaks OK COPE 3
32.Pāvels Kartuzovs       OK COPE 3

33. Igors Losevs             Feeder .lv
34.Oļegs Gorjunovs        Feeder.lv
35.Aivars Vimbulis          Feeder .lv
36.Mihails Savenkovs      Feeder.lv 

37.Jānis Zīmelis              LIEMA 2
38.Rinalds Vācers           LIEMA2
39.Kristaps Rullis            LIEMA 2
40.Edgars  Karabačs       LIEMA 2

                             
41.Marita Greitāne         ind.

42.Valdis Peisenieks       ind.
43.Andris Stankevičs      ind.

44.Jurijs Štikovskis        ind.
45.Andrejs Aleksejevs    ind.
46.Māra Ķeņģe              ind.
47.Juris Aigars Ābolinš   ind.
48.Radions Grinkevičs    ind.                           
49.Jānis Piesis              ind.
50.Jānis Stepanovs       ind.
51.Vadims Korņejevs    ind.
52.Edgars Rudko          ind.
53.Aivis Ašaks              ind.
54.Jurijs Ivanovs          ind.
55.Arkādijs Nikolajevs   ind.
56.Ralfs -Ruciņš Špels  ind.
57.Mihails Jumiķis        ind.

Treneri   OK COPE         Niks Feldmanis
            FEEDER.LV      Pedro Sanchez ( Pjotrs Ploskijs )
            VVA.                  Mihails Mihaļčuks

TEAM VOLVO

3

Re: OK COPE CUP 2019

Rezultāti:
https://i.img.cab/aaf7e5c1fb1e4f6aeaea51f325183b92.jpg

https://i.img.cab/efc3640cec375673fb1f11751ac7f753.jpg