1

Tēma: Ēsmas kauss 2014 / Кубок Ēsma 2014

http://s006.radikal.ru/i215/1406/3c/bb7b0986e652.jpg

Nolikums Ēsmas kauss 2014.

1.Mērķi un uzdevumi.
1.1.Sacensības tiek rīkotas ar mērķi:
-makšķerēsānas sporta popularizācijai;
-makšķernieku meistarības paaugstināšanai

2.Vieta un laiks. Vieta Lielupe, Kalnciems, 11 - 13.07.2014.
2.1.

3.Organizātori.
3.1.Sacensību organizators – SIA „Ēsma”  (reģ. nr. 40103127663, Āraišu iela 15, Rīga, LV – 1006).
atbildīgais  Igors Losevs ( mob. tālr. 28864021, e-pasts  - dresden@feeder.lv )

4.Dalībnieki.
4.1.Piedalīties var jebkurš, kam ir vēlēšanās.
4.2.Dalībai sacīkstēs ir noteikta dalības maksa, summā 20.00 eiro no cilvēka.
4.3.Dalībniekiem ir nepieciešams zināt un ievērot sacensību noteikumus.

5.Pasākuma programma.
5.1.Pasākums notiek individuālā ieskaitē. Divas dienas pluss treniņš.

Treniņš. 11.07.2014.

12.00 - 18.00
Trenēties varēs visas dienas garumā.

Pirmā sacīkšu diena 12.07.2014.

08:00  reģistrācija, sektoru izloze, sacensību atklāšana.
09:00 – 10:30 - gatavošanās sacensībām.
10:30 – 15:30 - sacensības.
15:30 – 16:30 loma svēršana, rezultātu apkopošana.

Otrā sacīkšu diena 13.07.2014.

07:30  reģistrācija, sektoru izloze.
08:00 – 09:30 - gatavošanās sacensībām.
09:30 – 14:30 - sacensības.
14:30 – 15:30 loma svēršana, rezultātu apkopošana, apbalvošana.

6.Noteikumi un sacensību norise.
6.1.Sacensības makšķerējot ar fīderi notiek divās tūrēs 5 stundas.
6.2.Sektoru izloze notiek pirms sacensībām. Katram dalībniekam tiek piešķirts sektors, ne mazāks par 10 metriem.
6.3.Makšķerēšana notiek ar vienu fīder makšķeri, aprikotu ar spoli uz kuras uztīta aukla (vai pītā šņore), kura izlaista caur visiem makšķeres gredzeniem. Makšķeri drīkst novietot uz turētājiem, aizliegts izmantot elektroniskos copes signalizātorus (zvaniņus u.t.t.).
6.4.Dalībniekiem ir atļauts pie sevis turēt neierobežotu makšķeru skaitu. Dalībnieki drīkst izmantot platformas, kuru izmēri ir ne lielāki par 1х1 metrs. Platformas drīkst izvietot vienā līnijā ar ūdeni vai arī daļēji ūdenī.
6.5.Tiek piešķirts minimums 60 minūtes sagatavošanās lakis sacensībām.
6.6.Pēc signāla STARTS dalībnieki var sākt makšķerēt.
6.7.Starta iebarošanai tiks atvēlētas 10 minūtes.
6.8.Dalībniekiem ir atļauts izmantot dabīgas izcelsmes ēsmas. Drīkst izmantot attraktantus un krāsvielas. Vienā tūrē ir atļauts izmantot ne vairāk, kā 12 litri barības. Tāpat ne vairāk par 2 litriem dzīvbarības no kuriem 0,5L drīkst būt motilis (ne vairāk).
6.9.Dalībniekiem aizliegts izmantot elektroniskās ierīces dziļuma mērīšanai un zivs meklēšanai.
6.10.Dalībniekam nedrīkst ieiet ūdenī bez tiesnešu atļaujas.
6.11.Noķertai zivij ir jāatrodās uzglabājāmā tīkliņā, kurš atrodās ūdenī. Uzglabājamā tīkliņa minimālais garums 3 metri. Ja zivs ir noķerta ne aiz mutes, tā tiks ieskaitīta. Tīša cemerēšana ir aizliegta. Ja nav uzglabājamā tīkliņa, tad dalībnieks pie sacensībam netiks pielaists.
6.12.Pēc beigu signālā dalībniekiem ir jāpārtrauc makšķerēt un jāsagaidā tiesnešu komisija savā sektorā. Svēršana notiek ar vieniem svariem. Rezultāts tiek ierakstīts protokolā. Pēc svēršanas viss loms tiek atlaists atpakaļ.
6.13.Pēc sacensību beigām, dalībniekam ir jāsakopj aiz sevis sektors kurā tas makšķerēja.

7.Rezultātu apkopošana.
7.1.Rezultātu apkopošana un apbalvošana.

Katrs sacensību dalībnieks pats ir atbildīgs par savu drošību makšķerēšanas laikā.

Pieteikumu var sūtīt uz dresden@feeder.lv vai rakstīt forumā privāti. Janorāda, vārds, uzvārds, kontakt tālrunis.


Maču norises vieta, aiz Kalnciema neaizbraucot līdz Svēt upei. Ar apli norādīts pagrieziens uz dambi pa kuru jūs nonāksiet līdz trasei. smile


http://s3.uploads.ru/iRdAe.png
Положение о проведении соревнований кубoк Ēsma 2014

1. Цели и задачи.
1.1. Соревнования проводятся с целью:
- популяризации рыболовного спорта;
- повышения спортивного мастерства спортсменов;

2. Место и время проведения.
2.1. Соревнования проводятся 11 - 13.07.2014 г. Место проведения - Лиелупе, Калнциемс

3. Организаторы. Судейство.
3.1.Организатор соревнований  – SIA „Ēsma”  (reģ. nr. 40103127663, Āraišu iela 15, Rīga, LV – 1006).
ответственный за проведение  Igors Losevs ( mob. tālr. 28864021, e-pasts  - dresden@feeder.lv )

4. Участники.
4.1. К участию в соревнованиях допускаются все желающие. Для участников устанавливается стартовый взнос в сумме 20.00 eiro.
4.2. Участники соревнований обязаны знать и выполнять правила соревнований по ловле рыбы фидером. Соблюдать правила поведения на водоеме.

5. Программа соревнований.
5.1. Соревнования проводятся в личном зачёте, 2 турa и тренировка.

тренировка 11.07.2014.

12.00 - 18.00
Тренироваться можно будит в течение всего дня.

Первый день 12.07.2014.

08:00 – регистрация, жеребьевка секторов, открытие соревнований.
09:00 – 10:30 - подготовка к соревнованиям,
10:30 – 15:30 – соревнования;
15:30 – 16:30 взвешивание рыбы, подведение итогов.

Второй день 13.07.2014.

07:30 – жеребьевка секторов;
08:00 – 09:30 - подготовка к соревнованиям,
09:30 – 14:30 – соревнования;
14:30 – 15:30 взвешивание рыбы, подведение итогов.

6. Правила и порядок проведения.
6.1. Соревнования по ловле рыбы фидером проводятся в 2 турa продолжительностью 5 часов.
6.2. Жеребьевка секторов проводится перед туром. Размер сектора для одного спортсмена не менее 10 м.
6.3. Ловля рыбы производится одним фидерным удилищем, оснащённом катушкой, с намотанной на ней леской (шнуром), которая пропущена через все кольца удилища. Удилища можно размещать на держателях (подставках). Запрещается использование электронного сигнализаторa поклевок.
6.4. Участникам разрешается иметь при себе неограниченное количество запасных снастей. Во время соревнований спортсменам разрешается пользоваться платформами, максимальные размеры которых 1х1 метр. Платформы должны располагаться в одну линию вне воды или частично в воде.
6.5. На подготовку к соревнованиям выделяется не менее 60 мин.
6.6. По сигналу «Старт» спортсмены приступают к ловле рыбы.
6.7. На стартовый закорм отводится 10 минут. Запрещается использовать специально сформированные шары прикормки. Запрещается пользоваться рогатками и ракетами. Разрешается использовать только кормушки.
6.8. Спортсмену разрешается применять прикормку и насадку естественного происхождения. Можно использовать аттрактанты и красящие вещества.На один тур на каждого участника количество прикормки 12 литров. Кроме того, количество живых компонентов не более 2 литров, в том числе мотыля не более 0,5 литра.
6.9. Участникам запрещается пользоваться электронными средствами для обнаружения рыбы и измерения глубины.
6.10. Спортсмен не имеет права без разрешения судьи входить в воду.
6.11. Пойманная рыба хранится в садке, находящемся в воде. Длина садка не менее 3 метров. Поимка рыбы засчитывается и тогда, когда она случайно поймана не за рот. Намеренное багрение рыбы запрещено. Участники, не имеющие средства для хранения рыбы, к соревнования не допускаются.
6.12. По сигналу, возвещающему финиш, спортсмены прекращают ловлю и остаются у места ловли до прибытия судьи-контролера за уловом.Взвешивание производится одними весами для всей зоны. Результат заносится в протокол.После этого рыба отпускается.
6.13. После окончания соревнований участник обязан убрать в своем секторе весь мусор.

7. Подведение итогов.
7.1.Подведение итогов и награждение.

Каждый участник соревнований за свою безопастность отвечает САМ.


Заявки можно присылать dresden@feeder.lv или писать в личку на форуме. Указывать имя, фамилию и телефонный номер.

2

Re: Ēsmas kauss 2014 / Кубок Ēsma 2014

Vēlāk nolikumu vēl pārveidošu, Ēsmas kausā noteikti varēs strādāt ar jebkura veida sistēmām. Par vietu arī vēl domāsim, kā variants Lielupe pie Jelgavas. Dambis Ikšķilē laikam nesanāks, ja godīgi man nav informācijas par to, kas tur notiek Augusta sākumā.?

3

Re: Ēsmas kauss 2014 / Кубок Ēsma 2014

Dresden rakstīja:

Vēlāk nolikumu vēl pārveidošu, Ēsmas kausā noteikti varēs strādāt ar jebkura veida sistēmām. Par vietu arī vēl domāsim, kā variants Lielupe pie Jelgavas. Dambis Ikšķilē laikam nesanāks, ja godīgi man nav informācijas par to, kas tur notiek Augusta sākumā.?

Tur Augusta sākumā viss notiek un ļoti labi.

4

Re: Ēsmas kauss 2014 / Кубок Ēsma 2014

Krisjanis1 rakstīja:
Dresden rakstīja:

Vēlāk nolikumu vēl pārveidošu, Ēsmas kausā noteikti varēs strādāt ar jebkura veida sistēmām. Par vietu arī vēl domāsim, kā variants Lielupe pie Jelgavas. Dambis Ikšķilē laikam nesanāks, ja godīgi man nav informācijas par to, kas tur notiek Augusta sākumā.?

Tur Augusta sākumā viss notiek un ļoti labi.

Nu tad ļoti labi, būs vēl viena perspektīva vieta . smile

5

Re: Ēsmas kauss 2014 / Кубок Ēsma 2014

kausus uz dambja var taisīt, vieta ir, apstākļi ok, pārdesmit šoklīderus uz tūri līdzi un var copēt smile:):), kausa aizcīņā ir mazāka spriedze un izloze drīkst spēlēt lielāku lomu, LČ tā nedrīkst būt

tās gan ir tikai manas domas smile

6

Re: Ēsmas kauss 2014 / Кубок Ēsma 2014

Dresden rakstīja:
Nolikums Ēsmas kauss 2014.

....

6.1.Sacensības makšķerējot ar fīderi notiek vienā tūrē 5 stundas.

...

5.1. Соревнования проводятся в личном зачёте,2 турa и тренировка.

...

Kā tad tur īsti būs???  Vienā tūrē, vai divās ????

LSMK-MILO

7

Re: Ēsmas kauss 2014 / Кубок Ēsma 2014

Patreiz tas ir melnraksts. Nolikums vēl tiks papildināts un pārveidots vairākkārt.

8

Re: Ēsmas kauss 2014 / Кубок Ēsma 2014

NG rakstīja:

kausus uz dambja var taisīt, vieta ir, apstākļi ok, pārdesmit šoklīderus uz tūri līdzi un var copēt smile:):), kausa aizcīņā ir mazāka spriedze un izloze drīkst spēlēt lielāku lomu, LČ tā nedrīkst būt

tās gan ir tikai manas domas smile

Man personīgi dikti gribētos izmēģināt vietu pie Jelgavas. Bet Ikšķili galīgi svītrot ārā negribās, turklāt var jau pameklēt krasta līniju ar minimāliem zacepiem, var izmantot resnākus šoklīderus lai tie tik traki negrieztos nost u.t.t.

Ispējams uzradīsies vēl kāds interesants variants, visa ziema priekšā! smile

9

Re: Ēsmas kauss 2014 / Кубок Ēsma 2014

Jan,
Dresdens taču ir tirgotājs-2*20EUR=40EUR izvēlei ir jābūt smile smile

10

Re: Ēsmas kauss 2014 / Кубок Ēsma 2014

Dresden rakstīja:Man personīgi dikti gribētos izmēģināt vietu pie Jelgavas................

Kuru vietu Tu domā?

11

Re: Ēsmas kauss 2014 / Кубок Ēsma 2014

MC2 rakstīja:

Jan,
Dresdens taču ir tirgotājs-2*20EUR=40EUR izvēlei ir jābūt smile smile

Beidziet mani apcelt! big_smile

MC2 rakstīja:

Dresden rakstīja:Man personīgi dikti gribētos izmēģināt vietu pie Jelgavas................

Kuru vietu Tu domā?

To pašu kuru tu ieteici, pie tilta , parkā. smile

12

Re: Ēsmas kauss 2014 / Кубок Ēsma 2014

A, kas tur ko domāt-taisi! Iesaku Jelgavas svētkos-skatītāji garantēti, iefilmēt arī būs ideāli! Es NG vietā ātri noceltu Tev to vietiņu smile lai Sensas un Salmo karogi var ierulēt uz Jelgavas pils fona wink smile

P.s. Tā ir reāla vieta ikgadējam pasākumam!!!!

13

Re: Ēsmas kauss 2014 / Кубок Ēsma 2014

Dresden rakstīja:

Patreiz tas ir melnraksts. Nolikums vēl tiks papildināts un pārveidots vairākkārt.


Dresden rakstīja:

...
Beidziet mani apcelt! big_smile

Pavisam nopietni. Būs divas tūres+treniņš, vai viena??? Jeb tas vēl nav īsti izlemts???

LSMK-MILO

14

Re: Ēsmas kauss 2014 / Кубок Ēsma 2014

Jan rakstīja:
Dresden rakstīja:

Patreiz tas ir melnraksts. Nolikums vēl tiks papildināts un pārveidots vairākkārt.


Dresden rakstīja:

...
Beidziet mani apcelt! big_smile

Pavisam nopietni. Būs divas tūres+treniņš, vai viena??? Jeb tas vēl nav īsti izlemts???

Būs divas dienas pluss treniņš.

15

Re: Ēsmas kauss 2014 / Кубок Ēsma 2014

Nedaudz pārveidoju nolikumu, ja gadienā ir jautājumi vai ieteikumi labprāt uzklausītu.

16

Re: Ēsmas kauss 2014 / Кубок Ēsma 2014

Dresden rakstīja:

...
Tie dalībnieki kuri nebūs ieradušies uz treniņu, sacīkšu dienā automātiski tiks izlozēti "tukšajos" sektoros ( sektoros kuri nav tīrīti un iebaroti ).
...

Pat uz LČ posmiem sektori vairāk vai mazāk tiek sagatavoti. Kas gan tas par organizatoru kurš uz savu kausu nevar sagatavot sektorus priekš sacensībām.

LSMK-MILO

17

Re: Ēsmas kauss 2014 / Кубок Ēsma 2014

smile smile smile

LSMK-MILO

18

Re: Ēsmas kauss 2014 / Кубок Ēsma 2014

Jan rakstīja:
Dresden rakstīja:

...
Tie dalībnieki kuri nebūs ieradušies uz treniņu, sacīkšu dienā automātiski tiks izlozēti "tukšajos" sektoros ( sektoros kuri nav tīrīti un iebaroti ).
...

Pat uz LČ posmiem sektori vairāk vai mazāk tiek sagatavoti. Kas gan tas par organizatoru kurš uz savu kausu nevar sagatavot sektorus priekš sacensībām.


Nav problēma sagatavošanā, ja tevi apmierina patreizējais stāvoklis mačos tad tu esi malacis! smile
LČ posmos savus sektorus tīrīju pats, neskatoties uz to ka treniņos arī to darīju, mani personīgi neapmierina būt kādam kurš nespēj ierasties uz treniņu par šestjorku. Nafig man katru dienu jātīra un turklāt vēl jāsabaro sektoru ja nākamajā dienā tieku nesakoptā vietā kur nav ne viens trenēies?

Turklāt uzskatu ka treniņā izlozēt sektoru arī nāk par labu, tā ir daudz godīgāk.

19

Re: Ēsmas kauss 2014 / Кубок Ēsma 2014

Ну конечно кто организует тот и правила составляет,но это лишнее,тренеровку ведь не объязательно посещать,вдруг у кого-то ну нет возможности приехать(как было например с тобой Dresden на кубке Milo(работа,семейные обстоятельства,состояние здоровья...всякое бывает)),почему кто не приехал на тренеровку,а приехал на сами соревнования должен чувствовать себя обделенным,деньги то уплочены.

20

Re: Ēsmas kauss 2014 / Кубок Ēsma 2014

Vitalij rakstīja:

Ну конечно кто организует тот и правила составляет,но это лишнее,тренеровку ведь не объязательно посещать,вдруг у кого-то ну нет возможности приехать(как было например с тобой Dresden на кубке Milo(работа,семейные обстоятельства,состояние здоровья...всякое бывает)),почему кто не приехал на тренеровку,а приехал на сами соревнования должен чувствовать себя обделенным,деньги то уплочены.

О том и пишу, я лично был бы не в обиде если меня автоматом поставят в не кормленный сектор. Тем боле что сам не смог приехать, график соревнований известен за ране, можно спланировать выходной. Деньги платят все тратят своё время на официальную тренировку, тратят деньги на прикормку, живность , готовят место и.т.д.
Это в принципе предложение, если такой вариант не устраивает, можно все оставить по прежнему.

P.S.По отношению к большинству участников мне такой вариант кажется честным. На соревнованиях уже не раз видел недовольные лица по этому поводу.