1

Topic: CMS FĪDER KAUSS 2019,TANDĒMS

https://i.ibb.co/S38y4By/61842371-2254435504817007-5937411881466593280-n.jpg


Sveicināti makšķernieki!!!

CMS FĪDER KAUSS 2019, TANDĒMS

13-14. Jūlijs, 2019. Gads
Reģistrācija sacensībām ir atvērta!!! Gaidām jūsu pieteikumus uz epastu biedribacms@inbox.lv, tālrunis 26566057,

1. Tandēma pāris - "SPORTISTS" (piedalījās kaut vienā Latvijas čempionātā makšķerēšanas sporta disciplīnā - fīdermakšķerēšanā. "NESPORTISTS" (jebkurš makšķernieks uz kuru neattiecas definīcija - "SPORTISTS"

2. Pieteikums tandēmam - pieteikumā norādām "S" sportists- vārds, uzvārds, tālruņa numurs, "NS" nesportists - vārds, uzvārds.

3. Pieteikums tiem kam nav pāris tandēmam - pieteikumā norādām NAV PĀRIS, "S" vārds, uzvārds tālruņa numurs jeb "NS" vārds, uzvārds, tālruņa numurs.

4. Dalībnieki kuri pieteikušies bez pārinieka, tiks salikti tandēma pāros, pēc organizātoru uzskata, ievērojot sacensību nolikumu.

Pieteikuma laiks ir ierobežots!!!

Before release, catch someone fish ...

2

Re: CMS FĪDER KAUSS 2019,TANDĒMS

Kur nolikums un noteikumi????

LSMK-MILO

3

Re: CMS FĪDER KAUSS 2019,TANDĒMS

Biedrība “Carnikavas Makšķerēšānas Skola”        Apstiprinu : _______________
Valdes loceklis                    Carnikavas novada pašvaldības iestādes
Eduards Burģelis                     „Sporta stratēģijas nodaļas”
                            vadītājs Edvīns Krūms

2019. gada ___.____________.

MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS
„CMS FEEDER KAUSS 2019 TANDĒMS”
   

1.    Mērķis    1.1.     Daudzveidot Carnikavas Makšķerēšanas Skolas programmu;
1.2.    dažādot Carnikavas Sporta stratēģijas nodaļas organizēto sacensību klāstu;
1.3.    dot iespēju sacensību dalībniekiem paaugstināt meistarību makšķerēšanā;
1.4.    paplašināt dalībnieku personīgos kontaktus;
1.5.    popularizēt makšķerēšanas sportu kā aktīvu un veselīgu sporta veidu Carnikavas novadā un ārpus tā;
1.6.    noteikt 2019. gada labākos makšķerniekus Feeder disciplīnā, Tandēma klase, Carnikavas novada iedzīvotāju un viesu vidū.
2.    Organizatori un vadība    2.1.    Sacensības organizē Carnikavas Makšķerēšanas Skola un Carnikavas novada pašvaldības iestāde „Sporta stratēģijas nodaļa” sadarbībā ar Carnikavas novada domi, atbalstītājiem un sponsoriem;
2.2.    sacensību atbildīgā persona – Eduards Burģelis (tālr. 26566057).
3.    Vieta un laiks    3.1.    Sacensības notiek 2019.gada 13. un 14. jūlijā Gaujas upē, pie Carnikavas novadpētniecības centra (posmā no Jomas ielas 7 laukuma līdz zaļā meža galam). Dalībnieku reģistrēšanās no plkst. 07:00 līdz 08:00 tiks. Starts paziņots atsevišķi. Makšķerēšanas ilgums 5 stundas katru dienu.
4.    Sacensību dalībnieki    4.1.    Sacensībās var piedalīties jebkurš Carnikavas Makšķerēšanas Skolas biedrs, Carnikavas iedzīvotājs un novada viesis bez vecuma ierobežojumiem;
4.2.    dalībniekiem, kuri jaunāki par 18 gadiem, dalība atļauta tikai vecāka vai pilnvarota pārstāvja pavadībā;
4.3.    sacensību dalībnieki var tikt filmēti un fotografēti, iegūtie materiāli var tikt izmantoti organizatoru vajadzībām un publicēti atskaitei par sacensību norisi.
4.4.    Sacensības notiek tandēma konkurencē sportists (LMSF LČ dalībnieks viena pilna sezona) + nesportists, dalībnieku skaits tiek ierobežots. Dalībnieki vecuma grupās netiek dalīti.
5.    Pieteikšanās    5.1.    Dalībnieku iepriekšējā pieteikšanās tandēmiem līdz 10. jūlijam plkst. 00:00 sūtot pieteikumu uz e-pastu: biedribacms@inbox.lv vai pa tālruni Eduards Burģelis (tālr. 26566057), dalībnieki kuriem nav pāris tandēmām var sūtīt pieteikumu līdz 12. jūlijam pl. 20:00, norādot savu statusu – SPORTISTS vai NESPORTISTS;
5.2.    dalībnieku pieteikšanās notiek arī sacensību dienā – 13.07.2017 no plkst. 07:00 līdz 08:00.
6.    Sacensību kārtībā    6.1.    Sacensības notiek, ievērojot makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā. Makšķerēšanas ilgums vienā kārtā 5 stundas, sagatavošanās ilgums pirms katras kārtas ir 90 minūtes, no tām pēdējās 10 minūtēs pēc atsevišķa signāla ir atļauts iebarot;
6.2.    makšķerējot, mērot dziļumu un regulējot iemetiena attālumu  ir atļauts izmantot tikai vienu fīder makšķeri aprīkotu ar marķiera svinu, bet sacensību sektorā var atrasties neierobežots skaits citu rezerves makšķeru un sistēmu;
6.3.    makškerēt atļauts ar vienu makškeri vienlaiks, tikai ar sistēmām. Makšķerēt atļauts tikai ar barotavu;
6.4.    maksimālais barotavas izmērs ir 5 * 7cm, atļauts izmantot tikai vienžubura āķus;
6.5.    lai mazinātu barotavas un sistēmas noraušanās iespejamību metiena brīdī, atļauts izmantot ar šok-līderi (shock-leader) aprīkotas sistēmas;
6.6.    zivju uzglabājamajam tīkliņam jābūt vismaz 2,50 m (ieteicams 4 metri) garam, sacensību dalībniekiem jābūt līdzi zivju uztveramajam tīkliņam;
6.7.    katrs sportists vienā sacensību kārtā, drīkst izmantot ne ierobežotu barības daudzumu. Barībai pirms tās kontroles, jābūt gatavai, samitrinātai. Barības apjomā ietilpst arī visi aromatizatori, sausās, un šķidrās piedevas. Dzīvo ēsmu apjoms nedrīkst pārsniegt 2,5 litrus, motilis (džokeris) nav atļauts, atļauts motils esmai ne vairāk kā 50 ml. Visa dzīvā ēsma jauzrāda speciālā tarā, uz kuras skaidri saskatāms tās tilpums. Līdz barības un ēsmas pārbaudei tos nedrīkst pievienot vienu otram, ja barībā tiks konstatēta dzīvās ēsmas vai tās daļu klātbūtne, tā tiks ierobežota pēc dzīvās ēsmas limita, tātad, līdz 2,5 litriem;
6.8.    ēsmu un barības kontroles laikā, barības spaiņiem un ēsmu tarai jāatrodas uz ārējas sektora robežas;
6.9.    kā ēsmu atļauts izmantot tikai dzīvas ēsmas un dabīgas izcelsmes augu valsts produktus (kukurūzu, zirņus, graudus), aizliegts izmantot dzīvas un beigtas zivis un to gabalus, ēsma nedrīkst būt vairāku komponentu maisījums (maize, mīkla, makaroni, peletes, boilas u.t.t.), ēsmai jabūt uzdurtai uz āķa. Iebarošana atļauta izmantojot tikai barotavas, mest barību ar roku, šaut ar kaķeni vai kadu citu ierīci aizliegts;
6.10.    katram sacensību dalībnieku tandēmam makšķerējot jāievēro sava sektora robežas. Sacensību laikā sektorā drīkst ienākt tikai tandēma dalībnieka atļaujas. Treneris, ja tāds ir, jāpiesaka savlaicīgi, pirms maču sākuma;
6.11.    Tandemam savā sekorā jābūt ne tālāk par 1m viens no otra.
6.12.    zivis kas tiek izvilktas no ūdens pēc beigu signāla, netiek ieskaitītas kopējā lomā. Ja tandēma dalībnieki drīkst palīdzēt viens otram paņemt zivi uztveramā tīklīņā;
6.13.    katrs sacensību dalībnieks pats ir atbildīgs par savu drošību makšķerēšanas laikā;
6.14.    vietas tiek izlozētas pa noteiktiem sektoriem un zonām;
6.15.    svēršana notiek uz vietas dalībnieku sektorā, svēršana kopējam lomam;
6.16.    par sacensību rezultātu viltošanu, nepatiesu ziņu sniegšanu, sacensību dalībnieki var tikt diskvalificēti.

6.17.    sacensību norise 13-14.07.2019.

07.00-08.00 dalībnieku reģistrācija
08.00         sacensību atklāšana (pimā diena) apvienota ar sektoru izlozi
08.30         ieiešana sektoros, sagatavošanās makšķerēšanai
09.50         iebarošanas signāls
10.00         makšķerēšanas sākums
14.55        5 minūšu signāls
15.00         makšķerēšanas beigas
15.05         svēršana
16:30    1 dienas rezulātu apkopošana, 2 dienas rezulātu apkopošana uzvarētāju apbalvošana, balvu izloze.
7.    Sacensību izdevumi un norēķini   
7.1.    Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu apmaksā sacensību organizatori;
7.2.    izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās apmaksā paši dalībnieki, dalības maksa 20,00EUR
7.3.    sacensību dalībnieki ievēro makšķerēšanas tradīcijas un galvenā tiesneša norādījumus.
8.    Apbalvošana    8.1.    Sacensību dalībnieki tiek apbalvoti ar CMS FEEDER KAUSS 2019 TANDĒMS piemiņas balvām;
8.2.    sacensību uzvarētāji tiek apbalvoti ar CMS FEEDER KAUSS 2019 TANDĒMS kausu;
8.3.     2.un 3.vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar piemiņas kausiem; no 10 līdz 4 vietai ar īpašām piemiņas balvām.
8.4.    sacensību dalibniekiem būs iespēja izcīnīt speciālās balvas;
8.5.    turnīra rezultāti tiks publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā “Carnikavas novada vēstis”, www.sports.carnikava.lv un sporta centra profilos sociālajos tīklos – draugiem.lv; facebook un twitter.com, Carnikavas Makšķerēšānas Skolas facebook @cmsbiedriba. www.bcms.lv.  , LMSF mājas lapa www.lmsf.lv un sociālā mēdiju vietnē facebook.
9.    Informācija par sacensībām    9.1.    Informācija par sacensībām, nokļūšanu līdz sacensību vietai, auto novietošanu ir pieejama Carnikavas Makšķerēšānas Skolas facebook; Informatīvais tālrunis: 26566057;
9.2.    Nakšņošanas iespējas Carnikavas novadā: sacensību norises vietā: telšu vietas un treileru novietnes;
9.3.    sacensību apskats tiek publicēts Carnikavas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā «Carnikavas novada vēstis».

Ne asakas!

Before release, catch someone fish ...

4

Re: CMS FĪDER KAUSS 2019,TANDĒMS

Sveicināti makšķernieki!!! CMS FĪDER KAUSS 2019, TANDĒMS, Reģistrācija sacensībām ir atvērta!!! Gaidām jūsu pieteikumus uz epastu biedribacms@inbox.lv, tālrunis 26566057, @CMSBIEDRIBA
1. Tandēma pāris -            "SPORTISTS" (piedalījās kaut vienā (visās kārtās un ir reitinga punkti) Latvijas čempionātā makšķerēšanas sporta disciplīnā - fīdermakšķerēšanā . "NESPORTISTS" (jebkurš makšķernieks uz kuru neattiecas definīcija - "SPORTISTS"
2. Pieteikums tandēmam - pieteikumā norādām "S" sportists- vārds, uzvārds, tālruņa numurs, "NS" nesportists - vārds, uzvārds.
3. Pieteikums tiem kam nav pāris tandēmam - pieteikumā norādām NAV PĀRIS, "S" vārds, uzvārds jeb "NS" vārds, uzvārds.
4. Dalībnieki kuri pieteikušies bez pārinieka, tiks salikti tandēma pāros, pēc organizātoru uzskata, ievērojot sacensību nolikumu.

Before release, catch someone fish ...
+ Jan

5

Re: CMS FĪDER KAUSS 2019,TANDĒMS

Nr.    Vārds Uzvārds   
1    SP    Valdis Mols
    NS    Oto Marinaki
2    SP    Edgars Špels
    NS    Didzis Daršs
3    SP    Ralfs Ruciņš-Špels
    NS    Valdis Vorza
4    SP    Andžs Daugavietis
    NS    Jānis Caune
5    SP    Sandis Stikāns
    NS    Aigars Alands
6    SP    Jānis Muciņš
    NS    Kristaps Juhnēvičs
7    SP    Arnis Blankenfelds-Blankfelds
    NS    Guntis Blankenfelds-Blankfelds
8    SP    Ēriks Mihaļčuks
    NS    Mihails Mihaļčuks
9    SP    Garifs Bogdanovs
    NS    Artjoms Bogdanovs
10    SP    Jurijs Gerasimovs
    NS    Dmitrijs Jakimovs
11    SP    Ainārs Gurtiņš
    NS    Romāns Tumulis
12    SP    Artūrs Upenieks
    NS    Vjačeslavs Fedorjaks
13    SP    Juris Aigars Āboliņš
    NS    Māra Ķeņģe.
14    SP    Mihails Čihiržins
    NS    Artems Karpovs
15    SP    Vitālijs Miņkovs
    NS    Igors Lavrentiks 
16    SP    Juris Greitāns
    NS    Marita Greitāne
17    SP    Māris Sīmanis
    NS    Māris Rasmanis
18    SP    Konstantins Čerjomuhins
    NS    Sergejs Kosteņukovs
19    SP    Jānis Sīmanis
    NS    Jānis Stepanovs
20    SP    Edvīns Šļubovskis
    NS   
21    SP    Jurijs Štikovskis
    NS    Denis Štikovskis
22    SP    Vladimirs Cibuļskis
    NS    Boriss Cibuļskis
23    SP    Valdis Brīkšis
    NS   
24    SP   
    NS

Before release, catch someone fish ...

6

Re: CMS FĪDER KAUSS 2019,TANDĒMS

Saraksts ar tiem kam vēl nav pāris

Vārds, uzvārds    Statuss
Igors Zemītis    NS
Pāvels Kartuzovs    NS
Sergejs Zaķis    NS
Guntars Bērziņš    NS
Kaspars Brazovskis.    NS
Edijs Jurēvics    NS
Aleksandrs Antanaitis,    NS
Gatis Indrijaitis    NS
Germans Sinicins    NS

Before release, catch someone fish ...

7

Re: CMS FĪDER KAUSS 2019,TANDĒMS

Daži pāri jau pēc nolikuma iet cauri bet sacensību idejai jau īsti neatbilst

valmiera

8

Re: CMS FĪDER KAUSS 2019,TANDĒMS

valmiera wrote:

Daži pāri jau pēc nolikuma iet cauri bet sacensību idejai jau īsti neatbilst

Piekrītu, bet tas lai paliek viņu sirdsapziņā

Before release, catch someone fish ...

9

Re: CMS FĪDER KAUSS 2019,TANDĒMS

Doma jau laikam vairāk bija par lozēšana. Izskatās nelabi.Ko darīs tie pārējie NS ,ja neatradīsies SP.

10

Re: CMS FĪDER KAUSS 2019,TANDĒMS

valmiera wrote:

Daži pāri jau pēc nolikuma iet cauri bet sacensību idejai jau īsti neatbilst

Ja pie reģistrēšanās būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un makšķerēšanas karte  uz šīs personas vārdu, iespējams, ka lietas saliksies pa plauktiņiem smile

P.S.
prieks, ka 2014. gadā izteiktā, bet toreiz noraktā ideja par profiņu apvienošana ar neprofiņiem pārī uz sacensībām, ir nonākusi līdz realizācijai

11

Re: CMS FĪDER KAUSS 2019,TANDĒMS

Trasts wrote:

Doma jau laikam vairāk bija par lozēšana. Izskatās nelabi.Ko darīs tie pārējie NS ,ja neatradīsies SP.

Protams idejiski gribētos lai visiem NS būtu Sportists, diemžēl daži sportisti izlēma koncentrēties uz LČ, bet kopumā 25 tandēmi ir un tas jau ir labs rezultāts +6 tandēmi ir no NS, galvenais ka sākums ir, pamatā ideja dos iespēju NS komunicēt ar Sporta pārstāvjiem un vairāk iesaistīties arī citos kausos - OK cope Kauss, Sensas Kauss lai piedalās mēģina, gan jau pieaugs fīderistu ģimene.

Before release, catch someone fish ...

12

Re: CMS FĪDER KAUSS 2019,TANDĒMS

VIP wrote:
valmiera wrote:

Daži pāri jau pēc nolikuma iet cauri bet sacensību idejai jau īsti neatbilst

Ja pie reģistrēšanās būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un makšķerēšanas karte  uz šīs personas vārdu, iespējams, ka lietas saliksies pa plauktiņiem smile

P.S.
prieks, ka 2014. gadā izteiktā, bet toreiz noraktā ideja par profiņu apvienošana ar neprofiņiem pārī uz sacensībām, ir nonākusi līdz realizācijai

Vēl labāk, ja būtu izveidota amatieru līga, no kuras varētu ar laiku pārcelt uz LČ labākos, pie esošās klubu sistēmas tas ir labs pamats to veidot jau tagad, bet vai klubi varēs nodrošināt ar zināšanām, atbalstu un inventāru tos jaunos vēl nesportistus?
Krievija, Baltkrievija, Ukraina un Lietuva ir saglabājuši PSRS sporta skolu sistēmu kuru piemēro makšķerēšana un ļoti veiksmīgi. PIe mums būs jābūvē vis no jauna, bet to var panākt.

Before release, catch someone fish ...

13

Re: CMS FĪDER KAUSS 2019,TANDĒMS

Paskatījos dalībnieku sarakstu.... un pacelto tēmu par sportistiem un nesportistiem..... Viss jau kārtībā, jo sacensību organizatori nosaka nosacījumus.... un Viss ar dalībnieku sastāviem ir kārtībā, tik neskumji, ka daži "Ne sportisti" ar pieredzi vairākos LV čempja posmos (pārstāvot arī komandu) šoreiz sevi nav ielikuši pie sportistiem, bet Jelgavas vimbu festā raksta organizatoriem, ka, piemēram, mani bija jāliek (un arī pēc tam tiku ielikts), pie sportistiem.... Kaut nekad neesmu piedalījies nevienā LV čempja posmā, bet dalību esmu ņēis tikai festivālos Jelgavā un Pērtniekos.... Divkosība? Vēlme par visām varītēm uzvarēt? Nezinu... tik laikam nesmuki...

14

Re: CMS FĪDER KAUSS 2019,TANDĒMS

Palasīju un pasmaidīju!!!
Sportisti, nesportisti.... . Da Latvijā sportisti ir tikai daži, kad Jūs to sapratīsiet. Tas, ka sēžu uz platformas nenozīmē automātiski, ka ir sportists. Vai arī piedalījies atsevišķos LV čempja posmos.

Un Carnikavā viss tā pat ir atkarīgs no vietas, kur ielozējas!

Barojam zivis un ķeram. Nu un noziedojam naudu tārpiem (vēlams vismaz 300 gr motiļa vienai dienai). Gaļa tas ir svarīgi. Pārmetam feederīti vēlams vismaz reizi 3-4 minūtēs. Ppavadas garums 80 - 100 cm. Diametrs 0.11-0.12, āķis Nr. 12, Nr. 14.

Un pats svarīgākais, pavērojam distanci, kur tā saucamie sportisti makšķerē, jo tur tās svārstās no 28 m līdz pat 75 m, atkarībā no sektora.

P.S. Barojam, barojam jo tas ir feederis nevis donka.

15

Re: CMS FĪDER KAUSS 2019,TANDĒMS

Piekrītu KK... mana ziņa vairāk par principiem...

16

Re: CMS FĪDER KAUSS 2019,TANDĒMS

Barojam zivis un ķeram. vēlams vismaz 300 gr motiļa vienai dienai)

Мотыля разрешено не большее 50 мл. Правила хорошо бы почитать прежде чем что-то советовать...

17

Re: CMS FĪDER KAUSS 2019,TANDĒMS

Šo sacensību pamatideja ir makšķerniekiem kas jau ne pirmo dienu copē ar fideri pamēģināt sevi sportā. Lai tas būtu vieglāk izdarāms ir pārnieks -sportists. Profesionāļu, kas ar to pelna maizi Latvijā nav tā kā viss uz pašu sirdsapziņas. Ja nu jums liekas ka kāds pāris neatbilst šiem kritērijiem un viņiem kas sanāks mačos- jums ir visas iespējas izteikt savu ...........viņiem .Mūsdienās iespēju netrūkst  big_smile .

CMS Valmiera

18

Re: CMS FĪDER KAUSS 2019,TANDĒMS

Kungi, paldies par diskusiju, noteikti mēs kā organizātori ņemsim vērā šo problēmu un nākamās reizēs mainīsim pieeju. Atgādīnu, mūsu bierības mērķi ir - iesaistīt cilvēkus aktīvā makšķerēšana ar iespēju pieajcināt kādu "talantīgu" arī sporta, tā saucamās svaigās asinis. Mēs nevaram atteikt arī tiem sporta pārstāvjiem kuri izmantos mūsu pasākumu treniņam pirms LČ III posma, bet pāru veidošana ir subjektīva, jo mūsu biedrības biedri kuri neatbilst pēc nolikuma pie definīcijas - Sportists, piesakās kā sportisti, laikam tas ir paša novērtējuma līmeni. Pats galvenais, ka visi kuri startēs, sajūt draudzīgu atmosfēru, dalās ar idejām, knifiem, padomiem, labu garastāvokli. Par balvām parūpēsies CMS un atbalstītāji, par zivīm daba )))

Before release, catch someone fish ...

19

Re: CMS FĪDER KAUSS 2019,TANDĒMS

Organizātori,vai nevajadzētu pārskatīt nolikuma punktu 6.7.  Ja sacensības tiek rīkotas pēc starptautiskajiem noteikumiem,šādiem ierobežojumiem nav nekāda pamatojuma.

20

Re: CMS FĪDER KAUSS 2019,TANDĒMS

valmiera wrote:

Daži pāri jau pēc nolikuma iet cauri bet sacensību idejai jau īsti neatbilst

Janka ,šitas teksts ir priekš vārguļiem … DDD

TEAM VOLVO