1

Topic: Pētera dīķa feeder fishing cup 2019

Sacensību nolikums.

1. Sacensību mērķis:
• popularizēt makšķerēšanu kā sporta veidu un noskaidro labākos makšķerniekus

2.Vieta un laiks:
• sacensības notiks š.g. 4. Un 5. maijā, Pētera dīķī, Upesciemā.
*SACENSĪBAS NOTIKS DIVOS POSMOS - vakara un rīta. Katrs posms notiks 5 h.

1.posms:
• pulcēšanās Upesciemā pie Pētera dīķa;
• ierašanās 4. maijā, ne vēlāk kā līdz plkst. 14.00;
* sektoru izloze plkst. 14.15;
* sektoru ieņemšana plkst.14.30;
• sacensību sākums plkst.16:00;
• sacensību norises ilgums 5 h.

2.posms:
• pulcēšanās Upesciemā pie Pētera dīķa;
• ierašanās 5. maijā, ne vēlāk kā līdz plkst. 5:00;
*sektoru izloze plkst. 5.15;
• sacensību sākums plkst.7:00;
• sacensību norises ilgums 5 h.

*Abalvošana  plkst. 13.00;

3. Sacensību dalībnieki :
• sacensības notiek 1 cilvēka individuālajā vērtējumā;
• dalības maksa 20.00€,tā jāiemaksā "Copes nams" veikalā līdz 01.05.2019.Problēmu gadījumā sazinieties ar organizētāju.

4. Sacensību noteikumi:
1) Sektoru izloze. Izlozes norisi kontrolē sacensību organizatori dalībnieku klātbūtnē;
2) Ieskaitītas tiek visu zivju sugas;
*karpas un karūsas tiek atlaistas pēc svēršanas;
*karpas virs 4kg tiek atlaistas uzreiz pēc ārkārtas svēršanas,sazinoties ar tiesnešiem.
3) Pēc izlozes dalībnieki ieņem savu sektoru. Līdz sacensību startam ir atļauts izmantot marķieri grunts izpētei;
4) Katrs dalībnieks drīkst makšķerēt ar vienu gruntsmakšķeri;
5)Atļauts izmantot Method feeder sistēmu;
* visām zivju ķeršanas sistēmām jābūt ''slīdošām"
6)Katrā posmā drīkst izmantot  15l sausās zivju barības un 1kg dzīvās zivju barības;
7) Dalībniekam var būt klāt neierobežots rīku daudzums. Rezerves makšķerkātiem ir jāatrodas atsevišķi noliktiem un tie nevar būt vērsti ūdens virzienā;