1

Topic: „ CMS FEEDER KAUSS 2018 ”

http://s3.uploads.ru/t/zXdGK.jpg

1.    Mērķis   
1.1.    Daudzveidot Carnikavas Makšķerēšanas Skolas programmu;
1.2.    dažādot Carnikavas sporta centra organizēto sacensību klāstu;
1.3.    dot iespēju sacensību dalībniekiem paaugstināt meistarību makšķerēšanā;
1.4.    paplašināt dalībnieku personīgos kontaktus;
1.5.    popularizēt makšķerēšanas sportu kā aktīvu un veselīgu sporta veidu Carnikavas novadā un ārpus tā;
1.6.    noteikt 2018. gada labāko makšķernieku Feeder disciplīnā Carnikavas novada iedzīvotāju un viesu vidū.

2.    Organizatori un vadība   
2.1.    Sacensības organizē Carnikavas Makšķerēšanas Skola un Carnikavas novada pašvaldības iestāde „Carnikavas sporta centrs” sadarbībā ar Carnikavas novada domi, atbalstītājiem un sponsoriem;
2.2.    sacensību galvenais tiesnesis – Eduards Burģelis (tālr. 26566057).

3.    Vieta un laiks   
3.1.    Sacensības notiek 2018.gada 14. un 15. jūlijā Gaujas upē, pie Carnikavas novadpētniecības centra (posmā no Jomas ielas 7 laukuma līdz zaļā meža galam). Dalībnieku reģistrēšanās no plkst. 07:30 līdz 08:00. Starts tiks paziņots atsevišķi. Makšķerēšanas ilgums 5 stundas.

4.    Sacensību dalībnieki   
4.1.    Sacensībās var piedalīties jebkurš Carnikavas Makšķerēšanas Skolas biedrs, Carnikavas iedzīvotājs un novada viesis bez vecuma ierobežojumiem;
4.2.    sacensības notiek individuālajā konkurencē, dalībnieku skaits netiek ierobežots. Dalībnieki vecuma grupās netiek dalīti.

5.    Pieteikšanās   
5.1.    Dalībnieku iepriekšējā pieteikšanās līdz 14. jūlijam plkst. 08:00 sūtot pieteikumu uz e-pastu: biedribacms@inbox.lv vai pa tālruni Eduards Burģelis (tālr. 26566057);
5.2.    dalībnieku pieteikšanās notiek arī sacensību dienā – 14.07.2018 no plkst. 07:30 līdz 08:00.

6.    Sacensību kārtībā   
6.1.    Sacensības notiek, ievērojot makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā. Makšķerēšanas ilgums vienā kārtā 5 stundas, sagatavošanās ilgums pirms katras kārtas ir 90 minūtes, no tām pēdējās 10 minūtēs pēc atsevišķa signāla  ir atļauts iebarot;
6.2.    makšķerējot, mērot dziļumu un regulējot iemetiena attālumu  ir atļauts izmantot tikai vienu fīder makšķeri aprīkotu ar marķiera svinu, bet sacensību sektorā var atrasties neierobežots skaits citu rezerves makšķeru un sistēmu;
6.3.    makškerēt atļauts ar vienu makškeri vienlaikus, tikai ar sistēmām. Makšķerēt atļauts tikai ar barotavu;
6.4.    maksimālais barotavas izmērs ir 5 * 7cm, atļauts izmantot tikai vienžubura āķus;
6.5.    lai mazinātu barotavas un sistēmas noraušanās iespejamību metiena brīdī, atļauts izmantot ar šok-līderi (shock-leader) aprīkotas sistēmas;
6.6.     zivju uzglabājamajam tīkliņam jābūt vismaz 2 metrus (ieteicams 4metri)  garam, sacensību dalībniekiem jābūt līdzi zivju uztveramajam tīkliņam;
6.7.     katrs sportists vienā sacensību kārtā drīkst izmantot ne vairāk kā 12 (divpadsmit) litrus barības. Barībai pirms tās kontroles jābūt gatavai, samitrinātai. Barības apjomā ietilpst arī visi aromatizatori, sausās un šķidrās piedevas. Dzīvo ēsmu apjoms nedrīkst pārsniegt 2,5 litrus, no tiem motilis (džokeris) nedrīkst pārsniegt 0,5 litrus pluss 1/8 no litra jeb 125 ml motiļa ēsmas tiesai.Visa dzīvā ēsma jauzrāda speciālā tarā, uz kuras skaidri saskatāms tās tilpums. Līdz barības un ēsmas pārbaudei tos nedrīkst pievienot vienu otram, ja barībā tiks konstatēta dzīvās ēsmas vai tās daļu klātbūtne, tā tiks ierobežota pēc dzīvās ēsmas limita, tātad, līdz 2,5 litriem;
6.8.     ēsmu un barības kontroles laikā, barības spaiņiem un ēsmu tarai jāatrodas uz ārējas sektora robežas;
6.9.    kā ēsmu atļauts izmantot tikai dzīvas ēsmas un dabīgas izcelsmes augu valsts produktus (kukurūzu, zirņus, graudus), aizliegts izmantot dzīvas un beigtas zivis un to gabalus, ēsma nedrīkst būt vairāku komponentu maisījums (maize, mīkla, makaroni, peletes, boilas u.t.t.), ēsmai jabūt uzdurtai uz āķa.
Iebarošana atļauta izmantojot tikai barotavas, mest barību ar roku, šaut ar kaķeni vai kadu citu ierīci aizliegts;
6.10.     katram sacensību dalībniekam makšķerējot jāievēro sava sektora robežas. Sacensību laikā sektorā drīkst ienākt tikai treneris un tiesneši. Treneris ir jāpiesaka savlaicīgi, pirms maču sākuma;
6.11.    zivis kas tiek izvilktas no ūdens pēc beigu signāla, netiek ieskaitītas kopējā lomā. Ja ir konstatēts pārkāpums, tiesnesis drīkst atsvabināt lielāko noķerto zivi;
6.12.    pēc barības un ēsmu kontroles aizliegts pamest savu sektoru līdz lomu svēršanai. Pamest savu sektoru, vai nodot mantas drīkst tikai tiesneša klātbūtnē. Par katru pārkāpumu (neatļautas sistēmas vai ēsmas pielietošana,) sportistam tiek izteikts brīdinajums, ja sportistam jau ir divi brīdinajumi un tiesnesis izsaka trešo, tad sportista uzrādītais rezultāts var tikt anulēts,  par to lemj sacensību galvenais  tiesnesis un LMSF valdes pārstāvis;
6.13.    katrs sacensību dalībnieks pats ir atbildīgs par savu drošību makšķerēšanas laikā;
6.14.    vietas tiek izlozētas pa noteiktiem sektoriem un zonām;
6.15.    svēršana notiek uz vietas dalībnieku sektorā;
6.16.    par sacensību rezultātu viltošanu, nepatiesu ziņu sniegšanu, sacensību dalībnieks var tikt diskvalificēts.

7.    Sacensību izdevumi un norēķini   
7.1.    Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu apmaksā sacensību organizatori;
7.2.    izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās apmaksā paši dalībnieki;
7.3.    sacensību dalībnieki ievēro makšķerēšanas tradīcijas un galvenā tiesneša norādījumus.

8.    Apbalvošana   
8.1.    Sacensību dalībnieki tiek apbalvoti ar CMS piemiņas balvām;
8.2.    sacensību uzvarētājs tiek apbalvots ar CMS FEEDER KAUSS 2018 kausu;
8.3.     2.un 3.vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar piemiņas kausiem;
8.4.    sacensību dalibniekiem būs iespēja izcīnīt speciālās balvas;
8.5.    turnīra rezultāti tiks publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā “Carnikavas novada vēstis”, www.sports.carnikava.lv un sporta centra profilos sociālajos tīklos – draugiem.lv; facebook un twitter.com, Carnikavas Makšķerēšānas Skolas facebook. www.bcms.lv

9.    Informācija par sacensībām   
9.1.    Informācija par sacensībām, nokļūšanu līdz sacensību vietai, auto novietošanu ir pieejama Carnikavas Makšķerēšānas Skolas facebook; Informatīvais tālrunis: 26566057;
9.2.    Nakšņošanas iespējas Carnikavas novadā: Carnikavas Piejūras internātskola (tālr.28365823), sacensību norises vietā: telšu vietas un treileru novietnes;
9.3.    sacensību apskats tiek publicēts Carnikavas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā «Carnikavas novada vēstis».

2

Re: „ CMS FEEDER KAUSS 2018 ”

Labdien, sākās pieteikšanās CMS FĪder KAUSS 2018,  savu pieteikumu sūtīt uz biedribacms@inbox.lv.
Добрый день, начался прием заявок на участие в соревнованиях CMS FĪDER KAUSS 2018, заявки присылайте на biedribacms@inbox.lv.

Before release, catch someone fish ...

3

Re: „ CMS FEEDER KAUSS 2018 ”

Надо как-то исправить - ловить можно на одно удилище.

4

Re: „ CMS FEEDER KAUSS 2018 ”

Carnikavas Makšķerēšānas Skola            Apstiprinu : _______________
Valdes priekšsēdētājs                     Carnikavas novada pašvaldības iestādes
Eduards Burģelis                     „Carnikavas sporta centrs”
                            vadītājs Roberts Raimo

2018. gada ___.____________.

MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS
„CMS FEEDER KAUSS 2018”


1.    Mērķis    1.1.    Daudzveidot Carnikavas Makšķerēšanas Skolas programmu;
1.2.    dažādot Carnikavas sporta centra organizēto sacensību klāstu;
1.3.    dot iespēju sacensību dalībniekiem paaugstināt meistarību makšķerēšanā;
1.4.    paplašināt dalībnieku personīgos kontaktus;
1.5.    popularizēt makšķerēšanas sportu kā aktīvu un veselīgu sporta veidu Carnikavas novadā un ārpus tā;
1.6.    noteikt 2018. gada labāko makšķernieku Feeder disciplīnā Carnikavas novada iedzīvotāju un viesu vidū.
2.    Organizatori un vadība    2.1.    Sacensības organizē Carnikavas Makšķerēšanas Skola un Carnikavas novada pašvaldības iestāde „Carnikavas sporta centrs” sadarbībā ar Carnikavas novada domi, atbalstītājiem un sponsoriem;
2.2.    sacensību galvenais tiesnesis – Eduards Burģelis (tālr. 26566057).
3.    Vieta un laiks    3.1.    Sacensības notiek 2018.gada 14. un 15. jūlijā Gaujas upē, pie Carnikavas novadpētniecības centra (posmā no Jomas ielas 7 laukuma līdz zaļā meža galam). Dalībnieku reģistrēšanās no plkst. 07:30 līdz 08:00. Starts tiks paziņots atsevišķi. Makšķerēšanas ilgums 5 stundas.
4.    Sacensību dalībnieki    4.1.    Sacensībās var piedalīties jebkurš Carnikavas Makšķerēšanas Skolas biedrs, Carnikavas iedzīvotājs un novada viesis bez vecuma ierobežojumiem;
4.2.    sacensības notiek individuālajā konkurencē, dalībnieku skaits netiek ierobežots. Dalībnieki vecuma grupās netiek dalīti.
5.    Pieteikšanās    5.1.    Dalībnieku iepriekšējā pieteikšanās līdz 14. jūlijam plkst. 08:00 sūtot pieteikumu uz e-pastu: biedribacms@inbox.lv vai pa tālruni Eduards Burģelis (tālr. 26566057);
5.2.    dalībnieku pieteikšanās notiek arī sacensību dienā – 14.07.2017 no plkst. 07:30 līdz 08:00.
6.    Sacensību kārtībā    6.1.    Sacensības notiek, ievērojot makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā. Makšķerēšanas ilgums vienā kārtā 5 stundas, sagatavošanās ilgums pirms katras kārtas ir 90 minūtes, no tām pēdējās 10 minūtēs pēc atsevišķa signāla  ir atļauts iebarot;
6.2.    makšķerējot, mērot dziļumu un regulējot iemetiena attālumu  ir atļauts izmantot tikai vienu fīder makšķeri aprīkotu ar marķiera svinu, bet sacensību sektorā var atrasties neierobežots skaits citu rezerves makšķeru un sistēmu;
6.3.    makškerēt atļauts ar vienu makškeri vienlaiks, tikai ar sistēmām. Makšķerēt atļauts tikai ar barotavu;
6.4.    maksimālais barotavas izmērs ir 5 * 7cm, atļauts izmantot tikai vienžubura āķus;
6.5.    lai mazinātu barotavas un sistēmas noraušanās iespejamību metiena brīdī, atļauts izmantot ar šok-līderi (shock-leader) aprīkotas sistēmas;
6.6.     zivju uzglabājamajam tīkliņam jābūt vismaz 2 metrus (ieteicams 4metri)  garam, sacensību dalībniekiem jābūt līdzi zivju uztveramajam tīkliņam;
6.7.     katrs sportists vienā sacensību kārtā drīkst izmantot ne vairāk kā 12 (divpadsmit) litrus barības. Barībai pirms tās kontroles jābūt gatavai, samitrinātai. Barības apjomā ietilpst arī visi aromatizatori, sausās un šķidrās piedevas. Dzīvo ēsmu apjoms nedrīkst pārsniegt 2,5 litrus, no tiem motilis (džokeris) nedrīkst pārsniegt 0,5 litrus pluss 1/8 no litra jeb 125 ml motiļa ēsmas tiesai. Visa dzīvā ēsma jauzrāda speciālā tarā, uz kuras skaidri saskatāms tās tilpums. Līdz barības un ēsmas pārbaudei tos nedrīkst pievienot vienu otram, ja barībā tiks konstatēta dzīvās ēsmas vai tās daļu klātbūtne, tā tiks ierobežota pēc dzīvās ēsmas limita, tātad, līdz 2,5 litriem;
6.8.     ēsmu un barības kontroles laikā, barības spaiņiem un ēsmu tarai jāatrodas uz ārējas sektora robežas;
6.9.    kā ēsmu atļauts izmantot tikai dzīvas ēsmas un dabīgas izcelsmes augu valsts produktus (kukurūzu, zirņus, graudus), aizliegts izmantot dzīvas un beigtas zivis un to gabalus, ēsma nedrīkst būt vairāku komponentu maisījums (maize, mīkla, makaroni, peletes, boilas u.t.t.), ēsmai jabūt uzdurtai uz āķa.
Iebarošana atļauta izmantojot tikai barotavas, mest barību ar roku, šaut ar kaķeni vai kadu citu ierīci aizliegts;
6.10.     katram sacensību dalībniekam makšķerējot jāievēro sava sektora robežas. Sacensību laikā sektorā drīkst ienākt tikai treneris un tiesneši. Treneris ir jāpiesaka savlaicīgi, pirms maču sākuma;
6.11.    zivis kas tiek izvilktas no ūdens pēc beigu signāla, netiek ieskaitītas kopējā lomā. Ja ir konstatēts pārkāpums, tiesnesis drīkst atsvabināt lielāko noķerto zivi;
6.12.    pēc barības un ēsmu kontroles aizliegts pamest savu sektoru līdz lomu svēršanai. Pamest savu sektoru, vai nodot mantas drīkst tikai tiesneša klātbūtnē. Par katru pārkāpumu (neatļautas sistēmas vai ēsmas pielietošana,) sportistam tiek izteikts brīdinajums, ja sportistam jau ir divi brīdinajumi un tiesnesis izsaka trešo, tad sportista uzrādītais rezultāts var tikt anulēts,  par to lemj sacensību galvenais  tiesnesis un LMSF valdes pārstāvis;
6.13.    katrs sacensību dalībnieks pats ir atbildīgs par savu drošību makšķerēšanas laikā;
6.14.    vietas tiek izlozētas pa noteiktiem sektoriem un zonām;
6.15.    svēršana notiek uz vietas dalībnieku sektorā;
6.16.    par sacensību rezultātu viltošanu, nepatiesu ziņu sniegšanu, sacensību dalībnieks var tikt diskvalificēts.
7.    Sacensību izdevumi un norēķini   
7.1.    Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu apmaksā sacensību organizatori;
7.2.    izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās apmaksā paši dalībnieki, dalības maksa 20.00 EUR
7.3.    sacensību dalībnieki ievēro makšķerēšanas tradīcijas un galvenā tiesneša norādījumus.
8.    Apbalvošana    8.1.    Sacensību dalībnieki tiek apbalvoti ar CMS piemiņas balvām;
8.2.    sacensību uzvarētājs tiek apbalvots ar CMS FEEDER KAUSS 2018
8.3.    kausu;
8.4.     2.un 3.vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar piemiņas kausiem; no 10 līdz 4 vietai ar īpašām piemiņas balvām.
8.5.    sacensību dalibniekiem būs iespēja izcīnīt speciālās balvas;
8.6.    turnīra rezultāti tiks publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā “Carnikavas novada vēstis”, www.sports.carnikava.lv un sporta centra profilos sociālajos tīklos – draugiem.lv; facebook un twitter.com, Carnikavas Makšķerēšānas Skolas facebook. www.bcms.lv.  , LMSF mājas lapa www.lmsf.lv un sociālā mēdiju vietnē facebook.

9.    Informācija par sacensībām    9.1.    Informācija par sacensībām, nokļūšanu līdz sacensību vietai, auto novietošanu ir pieejama Carnikavas Makšķerēšānas Skolas facebook; Informatīvais tālrunis: 26566057;
9.2.    Nakšņošanas iespējas Carnikavas novadā: Carnikavas Piejūras internātskola (tālr.28365823), sacensību norises vietā: telšu vietas un treileru novietnes;
9.3.    sacensību apskats tiek publicēts Carnikavas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā «Carnikavas novada vēstis».

Before release, catch someone fish ...

5 (edited by CMS 2018-07-13 15:26:51)

Re: „ CMS FEEDER KAUSS 2018 ”

1    Ansis Voicehovičs
2    Valdis Mols
3    Boriss Cibuļskis
4    Vladimirs Cibuļskis
5    Edgars Špels
6    Ralfs Ruciņš Špels 
7    Jurijs Stikovskis
8    Ūldis Pommers
9    Igors Korotkevičs
10    Olegs Gorjunovs
11    Vitālijs Sviridovs
12    Romāns Tumulis
13    Filips Savkins
14    Igors Losevs
15    Sandis Stikāns
16    Māris Sīmanis
17    Valdis Brīkšis
18    Maksims Beļakovs
19    Sergejs Baronovs
20    Garifs Bogdanovs
21    Artjoms Bogdanovs
22    Māra Ķeņģe
23    Juris Āboliņš
24    Andžs Daugavietis
25    Aleksandrs Antanaitis
26    Gatis Indrijaitis
27    Aigars Alands
28   Armands Smiltenis
29   Artūrs Šalajevs
30   Māris Rasmanis
31   Jānis Muciņš
32   Arnis Blankenfelds-Blankfelds
33   Andrejs Varganovs
34   Vadims Kaškurs
35   Aivars Vimbulis
36   Dmitrijs Jakimovs
37   Marita Greitāne
38   Juris Greitāns
39   Rolands Dovgjalo
40   Daniils Soloninciks
41   Kristaps Innus
42   Mihails Poluļahs
43   Jurijs Minajevs

Before release, catch someone fish ...

6

Re: „ CMS FEEDER KAUSS 2018 ”

7.1. Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu apmaksā sacensību organizatori;
        7.2. izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās apmaksā paši dalībnieki;
        7.3. sacensību dalībnieki ievēro makšķerēšanas tradīcijas un galvenā tiesneša norādījumus.
   Pastā atsūtītais nolikums ir bez dalības maksas, kā tad īstenībā ir.

7

Re: „ CMS FEEDER KAUSS 2018 ”

Pareizā versija ir publicēta šeit. Dalības maksa 20EUR

Before release, catch someone fish ...

8

Re: „ CMS FEEDER KAUSS 2018 ”

Īpašie noteikumi
Sacensību dalībnieki, reģistrējoties sacensībām, ar savu parakstu apliecina, ka dod CMS FĪDER KAUSS 2018 organizātoriem CMS biedrība, un LMSF akreditētām personām savu piekrišanu sava vārda, uzvārda, kā arī sacensību protokolu, pasākuma foto un videomateriālu, kuros dalībnieki ir atpazīstami, publicēšanai uz vietas, presē, televīzijā, un internetā, tai skaitā CMS mājaslapā, CMS facebook lapā, LMSF mājaslapā, žurnāla Copes Lietas, internet portālā www.parcopi.lv; ka viņu veselības stāvoklis, iemaņas un prasmes ļauj piedalīties CMS rīkotajās sacensībās;  par savu drošību, tai skaitā pie, un uz ūdens, pilnā mērā atbildīgi personīgi; ar savu rīcību apņemas neradīt apstākļus un izvairīties no rīcības, kas varētu radīt citu sacensību dalībnieku drošības vai veselības apdraudējumu. Bez CMS rakstiskas atļaujas aizliegts CMS organizēto pasākuma laikā uzņemto foto, video vai ierakstīto audio materiālu izmantošana komerciāliem mērķiem. Žurnālistiem CMS pasākumu atspoguļošanai nepieciešams saņemt akreditāciju.

Before release, catch someone fish ...

9

Re: „ CMS FEEDER KAUSS 2018 ”

Cīnos ar kreisā elkoņa kaut kādu iekaisumu.... Fīderi varu iemest, bet zivi ar 3m uztveramo tīkliņu nevaru izvilkt , izcelt( to daru ar kreiso roku).... sāku iziet fizioprocedūras.... Tā kā mana dalība ir ļoti apšabāma. p.s. vecums un dators nedraudzējas... smile

10

Re: „ CMS FEEDER KAUSS 2018 ”

Aizvadīts kārtējais CMS FĪDER KAUSS 2018, Mums ir jauns Čempions Igors Losevs, II vieta Ansis Voicehovičs, III Valdis Mols. Lielāka zivs 2,285 kg - Igors Losevs, Jaunākais dalībnieks Ralfs Ruciņš Špels, Vispieredzējošakāis dalībnieks Boriss Cibuļskis, Veiksmīgākā dalībniece Māra Ķenģe. Sacensībās piedalījās kopā 42 dalībnieki. Biedrība CMS vēlas pateikt paldies mūsu atbalstītājiem - Alus arsenāls un Эрик Карнилович, Vikotrans SIA un Sergejs Novikovs, MAPEI, SIA LAMBI fishingshop.lv, VOLZANKA, LLKC , Carnikavas novada dome, PA Carnikavas Komunālserviss, tiesnešiem Pedro Sanchez, Andris Katkovskis. Paldies visiem un uz tikšanos nākamajā gadā.

Autors: Eduards Burģelis

http://sg.uploads.ru/t/4yQYF.jpg

11

Re: „ CMS FEEDER KAUSS 2018 ”

Parasti daudz nerakstu, bet sanāca kaut kā tā .....


Pirmā diena:

Ielozējos sektora 37, tas atradās C zonā meža sākumā. Izloze laba, jo meža sektoros zivs copēja stabilāk, kā promenādē. Nonākot savā sektorā konstatēju, ka vietas iekārtošana nebūs viegla un nojautu, ka cope arī būs sarežģīta. Treniņos ar kolēģiem redzējām to sektoru pa gabalu, sektora vidū no ūdens bija izlīdis koks, jau tad bija skaidrs, ka tur copēt būs sarežģīti! Organizatori koku likvidēja, aizvilka līdz krastam, bet kā vēlāk izrādījās ne viss bija iztīrīts, bet nu izstāstīšu visu pēc kārtas.
         
          Barības sastāvs tas pats, kas nostrādāja treniņos, tikai ar nelielām izmaiņām proporcijās.  Bez īpašas grunts skanēšanas izvēlējos 47 metru distanci kā pirmo un rezervei otru distanci 60 metros. Vienīgais ko izdarīju, pārliecinājos, ka abās distancēs uz grunts nav ķērāju. Sāku barot tuvo distanci, jo sākt copi taisījos tuvāk. Treniņos stabilākie rezultāti bija tieši tuvajā distancē! Startēju ar trīs vidēja izmēra barotavām pildītām ar barību un divām ar barību plus dzīvo komponentu. Tad pārgāju uz tālo distanci un ieliku punktā septiņas barotavas ar barību plus tārpi, ideja bija tāda, tālā distance vismaz stundu netiks apķerta tādēļ baroju daudz ar dzīvo komponentu ar domu, ka zivs tur, aizķersies ilgāk.
         Pieņēmu lēmumu pastrādāt tuvajā distancē ne mazāk par stundu, parasti ar šādu laiku treniņos pietika, lai sagaidītu zivs aktivitāti. Pirmo copi Es dabūju aptuveni 30 minūtē, likās būs labs breksis, spieda pie grunts kā lielais. Nonākot gandrīz līdz krastam palīda zem koka, kurš šķērsām gulēja pie manas platformas. Pirms koka izrādās ūdeni palika nepamanīts koka zars un zivs tur meklēdama glābiņu veiksmīgi iespruka, ar lielām grūtībām zivi ar visu zaru izmakarēju ārā, tas izrādījās asarītis kādi 150 gr smags! Vilšanās, bet no otras puses tiku nost no nulles! Aktivizēju copes punktu ar kārtējo tārpu devu un S.A. piešprici. Sekoja laba cope, breksēns aptuveni uz kili, pie sevis nodomāju - nu beidzot! Atvilku čalīti gandrīz līdz uztveramā tīkliņa galvai, jau sāku riktēties uz brekšuka saņemšanu, bet tas mazais puņķainais ieskrēja kaut kādā ķērājā no manis pa kreisi, aptuveni pieci metri no platformas. Dēļ duļķainā ūdens es nesaskatīju, ka tur ir palicis vēl kaut kāds baļķis. Zivs, protams, norāvās, jo visas manas manipulācijas nedeva vēlamo rezultātu, barotavu kaut kā izdevās dabūt laukā, bet izskatījās tā barotava, pēc tādas kurai būtu pārbraucis pāri tanks – plakana! Turpinājumā pēc ilgas dubinēšanas dabūju labu brekša copi, to nevarēja sajaukt ne ar ko citu, riktīgs „paravozs”! Pācēlu kātu un sajutu smagumu auklas otrā pusē, bet tad pieļāvu kļūdu, palaižot kātu uz leju devu monstram iespēju straujam manevram… Rezultātā pavada pušu un breksis sataisījis riktīgu trobeli „točkā” laimīgs devās savās darīšanās. Protams, mana kļūda nepalika bez sekām, copes punkts „nomira” uz nezināmu laiku… Pagājis bija vairāk par stundu un ar J. Gerasimova svētību nolēmu pāriet uz tālo distanci. Jau pirmajā metienā tiku pie brekša nedaudz virs kilograma! Pie sevis nodomāju, ka nekas labs tur nebūs. Līdzīgi bija arī treniņā un noķerot tālajā distance vienu, divus brekšukus vairs nekas nesekoja. Pa to laiku mans kaimiņš pa kreisi( O. Gorjunovs ), sāka makarēt no tuvās distances smukus brekšus, pa cik ar viņu kopā trenējāmies, Es zināju , ka viņš ķer pēc tās pašas shēmas kuru pats izmantoju. Nosēžot tālajā distance aptuveni stundu, bez jebkādām aktivitātēm no zivju puses, nolēmu atgriezties uz iepriekšējo distanci. Laika vairs nebija daudz, bet Es biju diezgan mierīgs, jo arī treniņā bija līdzīga situācija, gandrīz trīs stundas nosēdējis bez copēm, pēdējās divas tomēr izdevās salasīt 7,400gr. Man nebija ne mazāko šaubu, ka zivs ir atnākusi, jo kaimiņš ar lielām pauzēm, veiksmīgi velk brekšus labā izmērā! Nolēmu nedaudz ātrākā ritmā padarboties kādus 5 -6 iemetienus ar pauzēm līdz divām minūtēm. Tā strādājot cerēju atsvaidzināt copes punktu. Tas man arī izdevās, trešās stundas beigās Es tiku pie smuka brekša, tad vēl viens monstrs, kurš man deva Lielās Zivs nomināciju! Ar lielām pauzēm, pacietīgi gaidot es tiku pie vēl dažiem smukiem brekšiem, kopumā četri brekši, viens pusbreksis un divi asari, kopējais svars 7.675 gr un pirmais savā zona!

http://s9.uploads.ru/t/jTH4I.jpg


Otrā diena:

Pagulēt izdevās pavisam nedaudz, jo jau 4.00 nācās celties un nodarboties ar inventāra sakārtošanu. CMS kausā sagataves laiks nebija, kā ierasts pārejos kausos, bet gan krietni īsāks. Tamdēļ gatavojos mājas pagalmā, pārsēju kātus, salaboju saplēsto uzglabājamo tīklu, saliku pa porcijām ēsmas u.t.t. Darīju visu lai ieekonomētu laiku krastā un mierīgi varētu gatavoties startam. Braucot uz Carnikavu pie sevis domāju, ka man mači jau izdevušies. Pirmkārt mans mērķis bija kārtīgi sagatavoties Latvijas čempionāta 2 posmam, kurš notiks jūlija beigas tieši te pat, Carnikavā. Nevarētu teikt, ka agrāk es labi sapratu Gauju, arī tagad tā tas nav, bet kaut kādu kopēju valodu ar vietējiem brekšiem tomēr izdevās atrast. Man bija skaidrs viens, nav svarīgi kur ielozēšos, jo breksis treniņos man ir ķēries arī sarežģītajās zonās. Katru dienu kaut kas mainās un var sanākt visādi, protams meža sektori bija stabilāki, bet arī tur nebija viss tik vienkārši!
Varbūt tieši tas mans pofigisms man deva nelielu veiksmi, kas rezultāta izlozē iemeta mani 47 sektorā… Ideālāk nevarēja pat iedomāties, biju ielozējies pašā trases galā, mežā, turklāt bez kaimiņa pa kreisi! No vienas puses skumji nedzirdēt replikas kreisajā ausī, bet no otras, nav kas nosper zivis! Vēlāk izrādījās, ka pietiek ar vienu foršu kaimiņu pa labi, rīts sākas gana jautri, garastāvoklis pozitīvs, laiks forš, atlika tikai baudīt copes procesu! Nesteidzīgi gatavojos startam, pat atlika laiks, lai palīdzētu kaimiņam uzsiet sistēmu! Karma… daži plusi manā krājkasītē!
Startēju pēc jau ierastās shēmas, baroju tuvo, tad tālo, visu kā dienu iepriekš. Copēt sāku ar tuvo un jau no pirmā metiena tiku pie laba breksēna, nedaudz zem kilograma. Tad vēl viens un vēl viens, bet tad zivs kļuva mazāka izmēros. Tā arī ķēru visu dienu breksēnus līdz 500gr. Kaimiņi pa to laiku vilka nedaudz lielākus, atskaitot „jautro”  kas sazin pa kuru laiku savilka zivis kopējā svarā virs 7 kg!!! To es kaut kā palaidu garām, pēc info sapratu, ka manas zonas sākuma Garifs velkot lielos brekšus. Kādu laiku mēģināju skaitīt cik noķēru un cik man varētu būt svars, bet tas es teikšu ir nepateicīga nodarbe, vienmēr liekas, ka pamaz! Un tad kādā brīdī es nojuku un pārstāju to darīt. Paziņoju J.Gerasimovam , ka man piecītis 100% ir, un tā  tas arī bija. Uz ko dabūju labu atbildi, tas neesot iemesls atslābt un jārubī līdz galam. To es labi sapratu, paļauties uz konkurentu neveiksmi būtu muļķīgi, čaļi māk ķert un cīnīsies līdz galam. Man jādara tas pats un tikai manos spēkos ir parādīt labu rezultātu un censties uzvarēt savu zonu! Svari parādīja 9,915gr, teikšu godīgi, mani pašu tas pārsteidza! Zonas svēršana laikam bija vienīgā reize pa visu dienu kad nedaudz uztraucos. Bet rezultāts bija man labvēlīgs, pirmais savā zonā un kā vēlāk izrādījās arī lielākais dienas loms, gluži tāpat kā pirmajā dienā! Es biju ļoti apmierināts ar padarīto darbu, gan treniņos, gan maču laikā, pat tik apmierināts, ka nokavēju apbalvošanas sākumu!

http://s9.uploads.ru/t/6f0ms.jpg

Gribu teikt lielu paldies CMS Biedrībai, par kausa organizāciju, par sagādātajām balvām. Atsevišķi paldies galvenajam organizatoram E. Burģelim un J.Muciņam par lieliskiem kausiem! Tiesnešiem P.Ploskij un A.Katkovskim.
Tāpat paldies manam klubam OK COPE SPORT par atbalstu, J.Gerasimovam par savlaicīgiem padomiem un morālo atbalstu maču laikā! Un protams visiem konkurentiem kas piedalījās šajā kausā!