1

Topic: OK Cope Sport Kauss 2018 / Кубок OK Cope Sport 2018

http://s9.uploads.ru/t/TnOj3.png

Nolikums.

Sacensību mērķis

Makšķerēšanas sporta  popularizācija.
Pieredzes apmaiņa, labāko komandu un sportistu noteikšana makšķerēšanā ar fīderi.

Laiks un vieta.

11. - 12.08.2018.  Lielupe, Kalnciems

precīza sacensību vieta tiks paziņota ne vēlāk kā trīs nedēļas pirms sacensību datuma, vietas izvēla atkarīga no dalībnieku skaita un laika apstākļiem.

Organizators
 
   "Klubs OK COPE SPORT", atbildīgais  Ainārs Gurtiņš (mob. tālr. 26354951 ), Igors Losevs ( mob. tālr. 28864021, e-pasts  - igors.losevs777@gmail.com )


Sacensību dalībnieki.

Sacensības notiek komandu (četri dalībnieki pluss treneris) un  individuālajā ieskaitē. Dalībniekiem līdzi jābūt personu apliecinošiem dokumentiem un nepieciešamības gadījumā arī makšķernieku kartei.
Dalībnieku skaits ierobežots,  dalībnieku reģistrācija pa e-pastu  - igors.losevs777@gmail.com tiek pārtraukta  piecas dienas pirms sacensībām. Dalības maksa katram dalībniekam par vienu, trīs dienu sacensību posmu ir 20. ( divdesmit ) eiro.

Sacensību noteikumi.

Sacensības notiek, ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā.
Makšķerēšanas ilgums vienā kārtā 5 stundas, sagatavošanās ilgums pirms katras kārtas ir 90 minūtes, no tām pēdējās 10 minūtēs pēc atsevišķa signāla  ir atļauts iebarot.

• Komandā var tikt veikta sportista nomaiņa pret rezervistu, par to savlaicīgi ( vismaz nedēļu iepriekš ) ir jāziņo maču galvenajam organizatoram.

  • Makšķerējot, mērot dziļumu un regulējot iemetiena attālumu  ir atļauts izmantot tikai vienu fīder makšķeri aprīkotu ar marķiera svinu, bet sacensību sektorā var atrasties neierobežots skaits citu rezerves makšķeru un sistēmu.

  • Makšķerēt atļauts tikai ar sistēmām, kurās starp barotavu un makšķerkāta galu nav izvietoti nekāda veida ( mezgli, gumijas vai silikona gabaliņi,  svina skrotis u.t.t.) barotavas slīdēšanu pa auklu bremzējoši priekšmeti.

  • Sacensību laikā obligāti jāveic iemeties, tā lai aukla iztinās no spoles kasetes.

  • Lai mazinātu barotavas un sistēmas noraušanās iespējamību metiena brīdī, atļauts izmantot ar šok-līderi (shock-leader) aprīkotas sistēmas.

  • Zivju uzglabājamajam tīkliņam jābūt vismaz 3 metrus (ieteicams 4 metri)  garam, sacensību dalībniekiem jābūt līdzi zivju uztveramajam tīkliņam.

  • Katrs sportists vienā sacensību kārtā drīkst izmantot ne vairāk kā 12 (divpadsmit) litrus barības. Barībai pirms tās kontroles jābūt gatavai, samitrinātai. Barības apjomā ietilpst arī visi aromatizatori, sausās un šķidrās piedevas. Dzīvo ēsmu apjoms nedrīkst pārsniegt 2,5 litrus, no tiem motilis (džokeris) nedrīkst pārsniegt 0,5 litrus pluss 1/8 no litra jeb 125 ml motiļa ēsmas tiesai. Visa dzīvā ēsma jāuzrāda speciālā tarā, uz kuras skaidri saskatāms tās tilpums. Līdz barības un ēsmas pārbaudei tos nedrīkst pievienot vienu otram, ja barībā tiks konstatēta dzīvās ēsmas vai tās daļu klātbūtne,  tā tiks ierobežota pēc dzīvās ēsmas limita, tātad, līdz 2,5 litriem.

  • Ēsmu un barības kontroles laikā, barības spaiņiem un ēsmu tarai jāatrodas uz ārējas sektora robežas.

  • Kā ēsmu atļauts izmantot tikai dzīvas ēsmas un dabīgas izcelsmes augu valsts produktus (kukurūzu, zirņus, graudus) , aizliegts izmantot dzīvas un beigtas zivis un to gabalus, ēsma nedrīkst būt vairāku komponentu maisījums (maize, mīkla, makaroni, peletes, boilas u.t.t.), ēsmai jābūt uzdurtai uz āķa
Iebarošana atļauta izmantojot tikai barotavas, mest barību ar roku, šaut ar kaķeni vai kadu citu ierīci aizliegts.

   • Sektorā nedrīkst ienākt līdz nav atskanējis pirmais signāls, nav atļauts ārpus sava sektora montēt makšķeres un jebkādu citu sacensībām paredzēto aprīkojumu.

   • Katram sacensību dalībniekam makšķerējot jāievēro sava sektora robežas. Sacensību laikā sektorā drīkst ienākt tikai treneris un tiesneši. Treneris ir jāpiesaka savlaicīgi, pirms maču sākuma. 
   
   •  Zivis kas tiek izvilktas no ūdens pēc beigu signāla netiek ieskaitītas kopējā lomā, ja ir konstatēts pārkāpums tiesnesis drīkst atsvabināt lielāko noķerto zivi.

   • Pēc barības un ēsmu kontroles aizliegts pamest savu sektoru līdz lomu svēršanai. Pamest savu sektoru, vai nodot mantas drīkst tikai tiesneša klātbūtnē.

Par katru pārkāpumu (neatļautas sistēmas vai ēsmas pielietošana, uztveramā tīkliņa neesamība, vairāku kātu vienlaicīga lietošana u.c.) sportistam tiek izteikts brīdinājums, ja sportistam jau ir divi brīdinājumi un tiesnesis izsaka trešo, tad sportista uzrādītais rezultāts var tikt anulēts,  par to lemj sacensību galvenais  tiesnesis un LMSF valdes pārstāvis.

Katrs sacensību dalībnieks pats ir atbildīgs par savu drošību makšķerēšanas laikā.

Sacensību norise.

Obligātais treniņš

8.00 - 21.00

Pirmā sacensību  kārta.

8.00 - 8.45 – dalībnieku reģistrācija un sacensību sektoru izloze.
8.50           –  sacensību atklāšana
9.30           -   pirmais signāls – ieiešana sektoros
10.15         –  otrais signāls  - barības un ēsmas limita kontrole
10.50       –    trešais signāls – iebarošanas sākums
11.00       -    ceturtais signāls – makšķerēšanas sākums
15.55       –   piektais signāls – brīdinājums, ka atlikušas vel 5 minūtes
16.00       –   sestais signāls – makšķerēšanas beigas
16.01        -   zivju svēršana, rezultātu apkopošana

Otrā sacensību kārta.

8.00 - 8.30 – sacensību sektoru izloze
9.00         -    pirmais signāls – ieiešana sektoros
9.45           -  otrais signāls – barības un ēsmas limita kontrole
10.20         -  trešais signāls – iebarošanas sākums
10.30         -  ceturtais signāls – makšķerēšanas sākums
15.25         -  piektais signāls - brīdinājums, ka atlikušas vel 5 minūtes
15.30         -  sestais signāls – makšķerēšanas beigas
15.31         -  zivju svēršana, rezultātu apkopošana
16.30 – 17.00 – sacensību uzvarētāju apbalvošana

Sacensību uzvarētāju noteikšana.

Sacensības notiek četrās zonās! Sacensību uzvarētāju nosaka pēc viņa noķertā loma kopsvara, par izcīnīto vietu savā zonā, sportistam tiek piešķirts ieņemtai vietai atbilstošs punktu skaits (piemēram, par 1.vietu – 1 punkts u.t.t.). Par sacensību uzvarētāju tiek atzīts sportists, kuram pēc divām sacensību kārtām ir vismazākais punktu skaits, vienādu punktu skaita gadījumā par uzvarētāju tiek atzīts sportists, kuram ir lielāks abās kārtās noķerto zivju kopsvars.


Apbalvošana.

Komandas, kas izcīnījušas 1. , 2. un 3. kā arī individuāli 1. ,2. un 3. vietas ieguvēji saņem attiecīgus kausus un medaļas.


Maču norises vieta, aiz Kalnciema neaizbraucot līdz Svēt upei. Ar apli norādīts pagrieziens uz dambi pa kuru jūs nonāksiet līdz trasei. smile


http://s3.uploads.ru/iRdAe.png


1. Īpašie noteikumi

1.1.Sacensību dalībnieki, reģistrējoties sacensībām, ar savu parakstu apliecina, ka

1.1.1.   dod biedrības Ok Cope Sport akreditētām personām savu piekrišanu sava vārda, uzvārda, kā arī sacensību protokolu, pasākuma foto un videomateriālu, kuros sportisti ir atpazīstami, publicēšanai uz vietas, presē, televīzijā, un internetā;

1.1.2. ka viņu veselības stāvoklis, iemaņas un prasmes ļauj piedalīties biedrības Ok Cope Sport rīkotajās sacensībās;

1.1.3. par savu drošību, tai skaitā pie, un uz ūdens, pilnā mērā atbildīgi personīgi;

1.1.4. ar savu rīcību apņemas neradīt apstākļus un izvairīties no rīcības, kas varētu radīt citu sacensību dalībnieku drošības vai veselības apdraudējumu.

1.2.Bez biedrības Ok Cope Sport rakstiskas atļaujas aizliegts biedrības Ok Cope Sport organizēto pasākuma laikā uzņemto foto, video vai ierakstīto audio materiālu izmantošana komerciāliem mērķiem.

1.3.Žurnālistiem biedrības Ok Cope Sport pasākumu atspoguļošanai nepieciešams saņemt akreditāciju.

2 (edited by Jan 2017-12-11 19:31:30)

Re: OK Cope Sport Kauss 2018 / Кубок OK Cope Sport 2018

Dresden wrote:

...

Nolikums.
...
Organizators

   "Klubs OK COPE SPORT"
...

Sacensībās var piedalīties  dalībnieki, kuri pārstāv kādu no organizācijām, kura ir LMSF sastāvā.
...

Ja nepārstāvi kādu no organizācijām kas ir LMSF sastāvā, tad nevari piedalīties sacensībās???

LSMK-MILO

3

Re: OK Cope Sport Kauss 2018 / Кубок OK Cope Sport 2018

Jan wrote:
Dresden wrote:

...

Nolikums.
...
Organizators

   "Klubs OK COPE SPORT"
...

Sacensībās var piedalīties  dalībnieki, kuri pārstāv kādu no organizācijām, kura ir LMSF sastāvā.
...

Ja nepārstāvi kādu no organizācijām kas ir LMSF sastāvā, tad nevari piedalīties sacensībās???

Izņēmu šo nosacījumu no nolikuma. Sori, nolikums kopēts no LČ. smile

4

Re: OK Cope Sport Kauss 2018 / Кубок OK Cope Sport 2018

Tad jau pie viena izņem varbūt arī šo: smile

Dresden wrote:

...
Nolikums.

Sacensību mērķis

...
Noskaidrot 2018. gada labākos sportistus makšķerēšanā ar fīderi.

...

LSMK-MILO

5

Re: OK Cope Sport Kauss 2018 / Кубок OK Cope Sport 2018

Jan wrote:

Tad jau pie viena izņem varbūt arī šo: smile

Dresden wrote:

...
Nolikums.

Sacensību mērķis

...
Noskaidrot 2018. gada labākos sportistus makšķerēšanā ar fīderi.

...

Tas var palikt, uzvarētāji ir pelnījuši tādu statusu. Ir tak labākie? smile

6

Re: OK Cope Sport Kauss 2018 / Кубок OK Cope Sport 2018

Kopš kura laika kāda klubiņa komercmači, ir kritērijs pēc kura nosaka gada labākos sportistus?

LSMK-MILO

7

Re: OK Cope Sport Kauss 2018 / Кубок OK Cope Sport 2018

Впиши labako komandu

8

Re: OK Cope Sport Kauss 2018 / Кубок OK Cope Sport 2018

Izlaboju, ja vel kas parādās, rakstiet komentārus. smile

9

Re: OK Cope Sport Kauss 2018 / Кубок OK Cope Sport 2018

Sākam reģistrāciju!

Komandas:

Ok Copes Sport

1. Krišjānis Lisovskis
2. Artūrs Baltais
3. Ainārs Gurtiņš
4. Jurijs   Gerasimovs
Treneris : Andris Liepiņš


Ok Cope Sport 2

1. Jorens Brigaders
2. Artūrs  Upenieks
3. Igors Losevs
4. Jegors Martiņevskis
Treneris :Oskars Brigaders

OK Cope Sport 3

1. Filips Savkins
2. Ģirts Suharevskis
3. Jānis Puķīte
4. Dmitrijs Jakimovs

VVA-1

Vitalijs Miņkovs
Ansis
 Voicehovičs
Uldis
 Pommers
Jānis Sīmanis
Treneris:Igors
VVA-2

Normunds Biļkins

Rihards 
Plivčs
Eriks Mihaļčuks

Konstantins Čeromuhins
Treneris:Vadims Kaškurs

Darba Rezerves

1. Normunds Grabovskis
2. Valdis Mols
3. Vladislavs Bubnelis
4. Toms Barčs

" ROSA"

1. Radions Grinkevics
2. Oļegs Gorjunovs
3. Garifs Bogdanovs
4. Aivars Vimbulis

CMS

1. Kaspars Kalpišs
2. Māris Sīmanis
3. Aigars Alands
4. Andžs Daugavietis

Āķis lūpā

1. Juris Āboliņš
2. Māra ķeņģe
3. Juris Greitāns
4. Marita Greitāne


Individuāli:

1.  Igors Korotkevičs
2.  Boriss Cibuļskis
3.  Vladimirs Cibuļskis
4.  Vu Pham
5.  Vadims Korņejevs
6.  Štikovskis Jurijs
7.  Štikovskis Denis
8. Aleksandrs Antanaitis
9. Gatis Indrijaitis
10. Jānis Ziemelis
11. Raitis Kalniņš
12. Valdis Peisenieks
13. Gints Širmelis-Širmanis
14. Oļegs Sokolovs - OK COPE SPORT
15. Vjačeslavs StrogonovsKopējais dalībnieku skaits - 51

10

Re: OK Cope Sport Kauss 2018 / Кубок OK Cope Sport 2018

С личным зачётом?

11

Re: OK Cope Sport Kauss 2018 / Кубок OK Cope Sport 2018

Nolikumā rakstīts vietu skaits neierobežots, bet pierakstīties jau nevar. Baigi nezolīdi.

12

Re: OK Cope Sport Kauss 2018 / Кубок OK Cope Sport 2018

В эти выходные приехать на тренировку можно?Под кирпич и к воде как раньше?

13

Re: OK Cope Sport Kauss 2018 / Кубок OK Cope Sport 2018

Ar saimnieku sazinājos, teicu ka cilvēki brauks trenēties. Vienīgais, iespējams pie mājas būs kāds pasākums. Tāpēc labāk trenēties B C D zonās!

Uz mūsu datumiem ne viens cits tur nebūs, zeme rezervēta tikai mūsu pasākumam!

14

Re: OK Cope Sport Kauss 2018 / Кубок OK Cope Sport 2018

Trasts wrote:

Nolikumā rakstīts vietu skaits neierobežots, bet pierakstīties jau nevar. Baigi nezolīdi.

Neķer kreņķi, šodien pamērīs trases daļu un visticamāk turpināsim reģistrāciju. Vajag zināt 100% cik cilvēkus varēs izsēdināt.

15

Re: OK Cope Sport Kauss 2018 / Кубок OK Cope Sport 2018

Turpinām reģistrāciju, varam izvietot 52 dalībniekus!

16

Re: OK Cope Sport Kauss 2018 / Кубок OK Cope Sport 2018

Vitalij wrote:

С личным зачётом?

Protams!

17

Re: OK Cope Sport Kauss 2018 / Кубок OK Cope Sport 2018

Sveiki, Kungi un visi sacensību dalībnieki!!!
Līdz rītdienas t.i. 05.08. datumam pl. 15.00 var pie manis pasūtīt visas dzīvās komponentes un ēsmas uz OK COPE sacensībām.
Sūtat lūdzu SMS uz tel. 20084538 Krišjānis.
Pasūtījumus varēs saņemt 09.08 tā ir ceturdiena veikalā OK COPE, Nīcgales ielā 2a, Rīgā jau no pl. 10.00

AC Krišjānis.
OK CPOPE SPORT

18

Re: OK Cope Sport Kauss 2018 / Кубок OK Cope Sport 2018

Reģistrāciju beidzam.

19 (edited by Pedro Sanchez 2018-08-07 11:40:00)

Re: OK Cope Sport Kauss 2018 / Кубок OK Cope Sport 2018

Lūgums individuālajiem sportistiem - ja jūs sakomplektēsiet komandu piektdien/sestdien pirms sacensībam - lūdzu painformēt savlaicīgi - reģistrācijas laikā. Pēc reģistrācijas jaunas komandas ierakstīsim protokolā un parējie startēs individuāli.

20

Re: OK Cope Sport Kauss 2018 / Кубок OK Cope Sport 2018

Patīkami papildinājumi nolikumā!
Balvas individuāli:
1. vieta 150eur (dāvanu karte no veikala OK COPE)
2. vieta 100 eur (dāvanu karte no veikala OK COPE)
3. vieta 50 eur (dāvanu karte no veikala OK COPE)

Tie cilvēki, kas ir pieteikušies kā indivuduāli, tiks salozēti komandās, ja jau nebūs saliedējušies komandās.

Ar cieņu Administrācija big_smile :DDDDDD