1

Topic: LČ fidermakšķerēšanā 2018 / ЛЧ по фидерной ловле 2018

http://s3.uploads.ru/t/rmv0J.jpg

Nolikums.

Sacensību mērķis

Makšķerēšanas sporta  popularizācija.
Noskaidrot 2018. gada labākos sportistus makšķerēšanā ar fīderi.
Noteikt  Latvijas izlases komandas sastāvu startam 2019. gada PČ makšķerēšanā ar fīderi.
Izlases kandidātam obligāti jāpiedalās visos LČ posmos.
Kandidēt uz vietu Latvijas izlasē var tikai tie sportisti, kas ir piedalījušies vismaz divos atlases ciklos!

Laiks un vieta.

Sacensības notiek trijos posmos, katrs sacensību posms ilgst trīs dienas

1. kārta 26. - 27.05.2018.   Daugava (pie Salu tilta) ???

2. kārta 28. - 29.07.2018.  Gauja, Carnikava

3. kārta 08. - 09.09.2018.   Daugava Voleri

precīza sacensību vieta tiks paziņota ne vēlāk kā trīs nedēļas pirms sacensību datuma, vietas izvēla atkarīga no dalībnieku skaita un laika apstākļiem.

organizators, atbildīgais  Ainārs Gurtiņš (mob. tālr. 26354951 ), Igors Losevs ( mob. tālr. 28864021, e-pasts  - igors.losevs777@gmail.com )

2. kārta 28. - 29.07.2018.  Gauja, Carnikava

Sacensības rīko Carnikavas Makšķerēšanas Skola, atbildīgais Eduards Burģelis (mob.tālr. 2566057 ) e-pasts biedribacms.@inbox.lv ,sadarbībā ar Carnikavas novada domi.


Sacensību dalībnieki.

Sacensībās var piedalīties  dalībnieki, kuri pārstāv kādu no organizācijām, kura ir LMSF sastāvā. Dalībniekiem līdzi jābūt personu apliecinošiem dokumentiem un nepieciešamības gadījumā arī makšķernieku kartei.
Dalībnieku skaits nav ierobežots,  dalībnieku reģistrācija pa e-pastu  - igors.losevs777@gmail.com tiek pārtraukta  piecas dienas pirms sacensībām. Dalības maksa katram dalībniekam par vienu, trīs dienu sacensību posmu ir 20. ( divdesmit ) eiro.

Sacensību noteikumi.

Sacensības notiek, ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā.
Makšķerēšanas ilgums vienā kārtā 5 stundas, sagatavošanās ilgums pirms katras kārtas ir 90 minūtes, no tām pēdējās 10 minūtēs pēc atsevišķa signāla  ir atļauts iebarot.

  • Makšķerējot, mērot dziļumu un regulējot iemetiena attālumu  ir atļauts izmantot tikai vienu fīder makšķeri aprīkotu ar marķiera svinu, bet sacensību sektorā var atrasties neierobežots skaits citu rezerves makšķeru un sistēmu.

  • Makšķerēt atļauts tikai ar sistēmām, kurās starp barotavu un makšķerkāta galu nav izvietoti nekāda veida ( mezgli, gumijas vai silikona gabaliņi,  svina skrotis u.t.t.) barotavas slīdēšanu pa auklu bremzējoši priekšmeti.

  • Sacensību laikā obligāti jāveic iemeties, tā lai aukla iztinās no spoles kasetes.

  • Lai mazinātu barotavas un sistēmas noraušanās iespējamību metiena brīdī, atļauts izmantot ar šok-līderi (shock-leader) aprīkotas sistēmas.

  • Zivju uzglabājamajam tīkliņam jābūt vismaz 3 metrus (ieteicams 4 metri)  garam, sacensību dalībniekiem jābūt līdzi zivju uztveramajam tīkliņam.

  • Katrs sportists vienā sacensību kārtā drīkst izmantot ne vairāk kā 12 (divpadsmit) litrus barības. Barībai pirms tās kontroles jābūt gatavai, samitrinātai. Barības apjomā ietilpst arī visi aromatizatori, sausās un šķidrās piedevas. Dzīvo ēsmu apjoms nedrīkst pārsniegt 2,5 litrus, no tiem motilis (džokeris) nedrīkst pārsniegt 0,5 litrus pluss 1/8 no litra jeb 125 ml motiļa ēsmas tiesai. Visa dzīvā ēsma jāuzrāda speciālā tarā, uz kuras skaidri saskatāms tās tilpums. Līdz barības un ēsmas pārbaudei tos nedrīkst pievienot vienu otram, ja barībā tiks konstatēta dzīvās ēsmas vai tās daļu klātbūtne,  tā tiks ierobežota pēc dzīvās ēsmas limita, tātad, līdz 2,5 litriem.

speciālā tarā - piemērs
http://s9.uploads.ru/t/vIWDK.jpg

  • Ēsmu un barības kontroles laikā, barības spaiņiem un ēsmu tarai jāatrodas uz ārējas sektora robežas.

  • Kā ēsmu atļauts izmantot tikai dzīvas ēsmas un dabīgas izcelsmes augu valsts produktus (kukurūzu, zirņus, graudus) , aizliegts izmantot dzīvas un beigtas zivis un to gabalus, ēsma nedrīkst būt vairāku komponentu maisījums (maize, mīkla, makaroni, peletes, boilas u.t.t.), ēsmai jābūt uzdurtai uz āķa
Iebarošana atļauta izmantojot tikai barotavas, mest barību ar roku, šaut ar kaķeni vai kādu citu ierīci aizliegts.

   • Sektorā nedrīkst ienākt līdz nav atskanējis pirmais signāls, nav atļauts ārpus sava sektora montēt makšķeres un jebkādu citu sacensībām paredzēto aprīkojumu.

   • Katram sacensību dalībniekam makšķerējot jāievēro sava sektora robežas. Sacensību laikā sektorā drīkst ienākt tikai treneris un tiesneši. Treneris ir jāpiesaka savlaicīgi, pirms maču sākuma. 
   
   •  Zivis kas tiek izvilktas no ūdens pēc beigu signāla netiek ieskaitītas kopējā lomā, ja ir konstatēts pārkāpums tiesnesis drīkst atsvabināt lielāko noķerto zivi.

   • Pēc barības un ēsmu kontroles aizliegts pamest savu sektoru līdz lomu svēršanai. Pamest savu sektoru, vai nodot mantas drīkst tikai tiesneša klātbūtnē.

Par katru pārkāpumu (neatļautas sistēmas vai ēsmas pielietošana, uztveramā tīkliņa neesamība, vairāku kātu vienlaicīga lietošana ) sportistam tiek izteikts brīdinājums, ja sportistam jau ir divi brīdinājumi un tiesnesis izsaka trešo, tad sportista uzrādītais rezultāts var tikt anulēts,  par to lemj sacensību galvenais  tiesnesis un LMSF valdes pārstāvis.

Katrs sacensību dalībnieks pats ir atbildīgs par savu drošību makšķerēšanas laikā.

Sacensību norise.

Obligātais treniņš

8.00 - 21.00

Pirmā sacensību  kārta.

8.00 - 8.45 – dalībnieku reģistrācija un sacensību sektoru izloze.
8.50           –  sacensību atklāšana
9.30           -   pirmais signāls – ieiešana sektoros
10.15         –  otrais signāls  - barības un ēsmas limita kontrole
10.50       –    trešais signāls – iebarošanas sākums
11.00       -    ceturtais signāls – makšķerēšanas sākums
15.55       –   piektais signāls – brīdinājums, ka atlikušas vel 5 minūtes
16.00       –   sestais signāls – makšķerēšanas beigas
16.01        -   zivju svēršana, rezultātu apkopošana

Otrā sacensību kārta.

8.00 - 8.30 – sacensību sektoru izloze
9.00         -    pirmais signāls – ieiešana sektoros
9.45           -  otrais signāls – barības un ēsmas limita kontrole
10.20         -  trešais signāls – iebarošanas sākums
10.30         -  ceturtais signāls – makšķerēšanas sākums
15.25         -  piektais signāls - brīdinājums, ka atlikušas vel 5 minūtes
15.30         -  sestais signāls – makšķerēšanas beigas
15.31         -  zivju svēršana, rezultātu apkopošana
16.30 – 17.00 – sacensību uzvarētāju apbalvošana

Sacensību uzvarētāju noteikšana.

Sacensību kārtas uzvarētāju nosaka pēc viņa noķertā loma kopsvara, par izcīnīto vietu sacensību kārtā sportistam tiek piešķirts ieņemtai vietai atbilstošs punktu skaits (piemēram, par 1.vietu – 1 punkts u.t.t.). Par sacensību posma uzvarētāju tiek atzīts sportists, kuram pēc divām sacensību kārtām ir vismazākais punktu skaits, vienādu punktu skaita gadījumā par uzvarētāju tiek atzīts sportists, kuram ir lielāks abās kārtās noķerto zivju kopsvars, attiecīgi par čempionāta uzvarētājiem tiek atzīti sportisti, kuri visos sacensību posmos iegūst mazāko punktu kopsummu.
Ja sacensību dalībnieku skaits pārsniedz 20 sportistus, tad tiks veidotas attiecīgi  3 un vairāk zonas ar vienādu sportistu skaitu katrā zonā. 

Apbalvošana.

Sportisti, kas izcīnījuši 1. , 2. un 3. vietu katrā sacensību kārtā  saņem attiecīgas medaļas, kā arī atbalstītāju balvas, čempionāta uzvarētāji saņem attiecīgas medaļas un piemiņas kausus.


1. Īpašie noteikumi

1.1.Sacensību dalībnieki, reģistrējoties sacensībām, ar savu parakstu apliecina, ka

1.1.1.   dod LMSF un LMSF akreditētām personām savu piekrišanu sava vārda, uzvārda, kā arī sacensību protokolu, pasākuma foto un videomateriālu, kuros sportisti ir atpazīstami, publicēšanai uz vietas, presē, televīzijā, un internetā, tai skaitā LMSF mājaslapā;

1.1.2. ka viņu veselības stāvoklis, iemaņas un prasmes ļauj piedalīties LMSF rīkotajās sacensībās;

1.1.3. par savu drošību, tai skaitā pie, un uz ūdens, pilnā mērā atbildīgi personīgi;

1.1.4. ar savu rīcību apņemas neradīt apstākļus un izvairīties no rīcības, kas varētu radīt citu sacensību dalībnieku drošības vai veselības apdraudējumu.

1.2.Bez LMSF rakstiskas atļaujas aizliegts LMSF organizēto pasākuma laikā uzņemto foto, video vai ierakstīto audio materiālu izmantošana komerciāliem mērķiem.

1.3.Žurnālistiem LMSF pasākumu atspoguļošanai nepieciešams saņemt akreditāciju.

2

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2018 / ЛЧ по фидерной ловле 2018

ar nolikumu nesteidzies, ja atnāks oficiāls apstiprinājums izmaiņām no FIPSa, tad vajadzēs ieviest arī mums izmaiņas noteikumos smile))

3

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2018 / ЛЧ по фидерной ловле 2018

NG wrote:

ar nolikumu nesteidzies, ja atnāks oficiāls apstiprinājums izmaiņām no FIPSa, tad vajadzēs ieviest arī mums izmaiņas noteikumos smile))


Izmaiņas jau veicu, ja kas nomainīt atpakaļ aizņems 3 sekudes! )))
Āķa lielums, pavadas garumu izņēmu no nolikuma, varēšot ķert ar svinu, bet gaidu apstiprinājumu izmaiņām.

4

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2018 / ЛЧ по фидерной ловле 2018

Varam sākt 2018. gada 1. posma reģistrāciju! Pieteikumu varat rakstīt sms uz tel. 28864021, vai e-pastu uz igors.losevs777@gmail.com varat arī takstīt te pat foruma privāti.

5

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2018 / ЛЧ по фидерной ловле 2018

1.  Vladislavs Tolmačovs
2.  Edgars Špels
3.  Ralfs - Rūciņš Špels
4.  Vitālijs Miņkovs
5.  Vadims Kaškurs
6.  Māris Zaharevskis
7.  Igors Losevs
8.  Ainārs Gurtiņš
9.  Jurijs Gerasimovs
10. Krišjānis Lisovskis
11. Jānis Sīmanis
12. Māris Sīmanis
13. Normunds Grabovskis
14. Rihards Grabovskis
15. Normunds Biļkins
16. Uldis Pommers
17. Artūrs Šalājevs
18. Filips Savkins
19. Valdis Peisenieks
20. Toms Barčs
21. Aivars Vimbulis
22. Konstantīns Čeromuhins
23. Vladimirs Brikšķis
24. Artūrs Baltais
25. Artūrs Upenieks
26. Ģirts Suharevskis
27. Mareks Celmiņš
28. Jorens Brigaderis
29. Andžs Daugavietis
30. Ansis Voicehovičs
31. Ēriks Mihaļčuks
32. Jegors Martiņevskis
33. Jānis Puķīte
34. Vladislavs Bubnelis
35. Valdis Mols
36. Jurijs Štikovskis
37. Vladimirs Vasiļjevs
38. Kaspars Kalpišs
39. Jānis Piesis
40. Garifs Bogdānovs
41. Sandis Stikāns
42. Juris Aigars Āboliņš

6

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2018 / ЛЧ по фидерной ловле 2018

Dresden wrote:

Varam sākt 2018. gada 1. posma reģistrāciju! Pieteikumu varat rakstīt sms uz tel. 28864021, vai e-pastu uz igors.losevs777@gmail.com varat arī takstīt te pat foruma privāti.

Kurā vietā tad īsti pirmais posms notiks?????

LSMK-MILO

7

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2018 / ЛЧ по фидерной ловле 2018

Jan wrote:
Dresden wrote:

Varam sākt 2018. gada 1. posma reģistrāciju! Pieteikumu varat rakstīt sms uz tel. 28864021, vai e-pastu uz igors.losevs777@gmail.com varat arī takstīt te pat foruma privāti.

Kurā vietā tad īsti pirmais posms notiks?????

Wes Motors pie salu tilta.

8

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2018 / ЛЧ по фидерной ловле 2018

Sakumā bija doma trasi testēt, bet tas ir galīgi garam. Vajag pilnvērtīgi mēnesi trenēties. Zivis tur ir un jādomā kā to noķert. Jauna trase - jaunas iespējas! Visiem vienādas iespējas! Tā kā riskēsim un mačosimies jaunā vietā!

9

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2018 / ЛЧ по фидерной ловле 2018

Dzirdeju ka tomer ir Zundas kanala piekriteji! Gribetos redzet cik daudz tadu ir! Uztaisam tadu mini balsojumu. Balstiesigi ir tie, kas registrejušies! Uzsutišu privati ziņu, jaraksta - Zunda vai Wes motors! Bet jaraksta TE FORUMA! Uzskatu bus pats pareizakais variants!

10

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2018 / ЛЧ по фидерной ловле 2018

Wes Motors!

11

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2018 / ЛЧ по фидерной ловле 2018

Wes motors

12

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2018 / ЛЧ по фидерной ловле 2018

Ребята возле wess motors нет воды

13

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2018 / ЛЧ по фидерной ловле 2018

Vitalij wrote:

Ребята возле wess motors нет воды

Воду привезу, голосуй где хочешь ловить!

14

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2018 / ЛЧ по фидерной ловле 2018

Pie salu tilta

15

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2018 / ЛЧ по фидерной ловле 2018

Gluži kā vēlēšanu iecirknis smile smile smile bet, ja nopietni ne..... cilvēkiem prātu!

16

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2018 / ЛЧ по фидерной ловле 2018

Dresden wrote:

Dzirdeju ka tomer ir Zundas kanala piekriteji! Gribetos redzet cik daudz tadu ir! Uztaisam tadu mini balsojumu. Balstiesigi ir tie, kas registrejušies! Uzsutišu privati ziņu, jaraksta - Zunda vai Wes motors! Bet jaraksta TE FORUMA! Uzskatu bus pats pareizakais variants!

Tas neko nemainis. Lemums tacu sen jau apstiprinats. Un 3 ned lidz cempja sakumam domaju, ka vietu mainit nav jedzigi. Sodien biju, asaris ir, ta ka viss ok. Zivis bus. Trakakais ir psihologiski izturet tos zacepus un pavadu-sistemu mainas

17

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2018 / ЛЧ по фидерной ловле 2018

Wess motors

18

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2018 / ЛЧ по фидерной ловле 2018

Zunda galīgi nav tā labākā vieta bet tās tālmešanas sacensības ar apnikušas jo vairāk ka vieni mači jau Daugavā ir. Vajag tomēr kādu stāvošo udeni arī. Tāpēc Zunda.

CMS Valmiera

19

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2018 / ЛЧ по фидерной ловле 2018

Zunda

20

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2018 / ЛЧ по фидерной ловле 2018

Zunda