1

Topic: Sadaļas kopējie noteikumi / Общие правила

Lai padarītu foruma dzīvi nedaudz interesantāku, tika izveidota sadaļa klubiem, biedrībām un komandām. Sadaļā varēs iepazīties ar kopējo situāciju. Kādas komandas pastāv, biedrību un klubu dzīvi, to mērķi un protams iespēju iestāties kādā no minētajām organizācijām!

Чтобы сделать форум более интересным, был создан раздел для клубов, обществ и команд. В разделе будет рассмотрена общая ситуация. Какая у вас команда, жизнь обществ и клубов, их цели и, конечно же, возможность присоединиться к одной из этих организаций!