1

Tēma: MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS „CMS FEEDER KAUSS 2016”

http://sh.uploads.ru/t/aTcJD.jpgMAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS „CMS FEEDER KAUSS 2016”


1.    Mērķis   

1.1.    Daudzveidot Carnikavas Makšķerēšanas Skolas programmu;
1.2.    dažādot Carnikavas sporta centra organizēto sacensību klāstu;
1.3.    dot iespēju sacensību dalībniekiem paaugstināt meistarību makšķerēšanā;
1.4.    paplašināt dalībnieku personīgos kontaktus;
1.5.    popularizēt makšķerēšanas sportu kā aktīvu un veselīgu sporta veidu Carnikavas novadā un ārpus tā;
1.6.    noteikt 2016. gada labāko makšķernieku Feeder disciplīnā Carnikavas novada iedzīvotāju un viesu vidū.

2.    Organizatori un vadība

2.1.    Sacensības organizē Carnikavas Makšķerēšanas Skola un Carnikavas novada pašvaldības iestāde „Carnikavas sporta centrs” sadarbībā ar Carnikavas novada domi, atbalstītājiem un sponsoriem;
2.2.    sacensību galvenais tiesnesis – Eduards Burģelis (tālr. 29727705);
2.3.    atbildīgais par drošību pasākuma laikā Carnikavas novada pašvaldības policijas priekšnieks I. Pastors.

3.    Vieta un laiks   

3.1.    Sacensības notiek 2016.gada 09. un 10. jūlijā Gaujas upē, pie Carnikavas novadpētniecības centra (posmā no Jomas ielas 7 laukuma līdz zaļā meža galam). Dalībnieku reģistrēšanās no plkst. 07:30 līdz 08:00. Starts tiks paziņots atsevišķi. Makšķerēšanas ilgums 5 stundas.

4.    Sacensību dalībnieki   

4.1.    Sacensībās var piedalīties jebkurš Carnikavas Makšķerēšanas Skolas biedrs, Carnikavas iedzīvotājs un novada viesis bez vecuma ierobežojumiem;
4.2.    sacensības notiek individuālajā konkurencē, dalībnieku skaits netiek ierobežots. Dalībnieki vecuma grupās netiek dalīti.

5.    Pieteikšanās   

5.1.    Dalībnieku iepriekšējā pieteikšanās līdz 08. jūlijam plkst. 08:00 sūtot pieteikumu uz e-pastu: biedribacms@inbox.lv vai pa tālruni Eduards Burģelis (tālr. 29727705);
5.2.    dalībnieku pieteikšanās notiek arī sacensību dienā – 09.07.2016 no plkst. 07:30 līdz 08:00.
5.3. dalības maksa (ziedojums) 15,00 EUR, ziedojums tiek virzīts makšķerēšanas vietu attīstībai un uzturēšanai Carnikavas novada.
No dalības maksas atbrīvoti bērni līdz 16 gadu vecuma un seniori no 65 gadu vecuma, kā arī I,II,III grupas invalīdi.

6.    Sacensību kārtībā   

6.1.    Sacensības notiek, ievērojot makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā. Makšķerēšanas ilgums vienā kārtā 5 stundas, sagatavošanās ilgums pirms katras kārtas ir 90 minūtes, no tām pēdējās 10 minūtēs pēc atsevišķa signāla  ir atļauts iebarot;
6.2.    makšķerējot, mērot dziļumu un regulējot iemetiena attālumu  ir atļauts izmantot tikai vienu fīder makšķeri aprīkotu ar marķiera svinu, bet sacensību sektorā var atrasties neierobežots skaits citu rezerves makšķeru un sistēmu;
6.3.    makškerēt atļauts ar divām makškerēm vienlaiks, tikai ar sistēmām. Makšķerēt atļauts tikai ar barotavu;
6.4.    maksimālais barotavas izmērs ir 5 * 7cm, atļauts izmantot tikai vienžubura āķus;
6.5.    lai mazinātu barotavas un sistēmas noraušanās iespejamību metiena brīdī, atļauts izmantot ar šok-līderi (shock-leader) aprīkotas sistēmas;
6.6.     zivju uzglabājamajam tīkliņam jābūt vismaz 2 metrus (ieteicams 4metri)  garam, sacensību dalībniekiem jābūt līdzi zivju uztveramajam tīkliņam;
6.7.     katrs sportists vienā sacensību kārtā drīkst izmantot ne vairāk kā 12 (divpadsmit) litrus barības. Barībai pirms tās kontroles jābūt gatavai, samitrinātai. Barības apjomā ietilpst arī visi aromatizatori, sausās un šķidrās piedevas. Dzīvo ēsmu apjoms nedrīkst pārsniegt 2,5 litrus, no tiem motilis (džokeris) nedrīkst pārsniegt 0,5 litrus pluss 1/8 no litra jeb 125 ml motiļa ēsmas tiesai. Visa dzīvā ēsma jauzrāda speciālā tarā, uz kuras skaidri saskatāms tās tilpums. Līdz barības un ēsmas pārbaudei tos nedrīkst pievienot vienu otram, ja barībā tiks konstatēta dzīvās ēsmas vai tās daļu klātbūtne, tā tiks ierobežota pēc dzīvās ēsmas limita, tātad, līdz 2,5 litriem;
6.8.     ēsmu un barības kontroles laikā, barības spaiņiem un ēsmu tarai jāatrodas uz ārējas sektora robežas;
6.9.    kā ēsmu atļauts izmantot tikai dzīvas ēsmas un dabīgas izcelsmes augu valsts produktus (kukurūzu, zirņus, graudus), aizliegts izmantot dzīvas un beigtas zivis un to gabalus, ēsma nedrīkst būt vairāku komponentu maisījums (maize, mīkla, makaroni, peletes, boilas u.t.t.), ēsmai jabūt uzdurtai uz āķa.
Iebarošana atļauta izmantojot tikai barotavas, mest barību ar roku, šaut ar kaķeni vai kadu citu ierīci aizliegts;
6.10.    sektorā nedrīkst ienākt līdz nav atskanējis pirmais signāls, nav atļauts ārpus sava sektora montēt makšķeres un jebkādu citu sacensībām paredzēto aprikojumu;
6.11.     katram sacensību dalībniekam makšķerējot jāievēro sava sektora robežas. Sacensību laikā sektorā drīkst ienākt tikai treneris un tiesneši. Treneris ir jāpiesaka savlaicīgi, pirms maču sākuma;
6.12.    zivis kas tiek izvilktas no ūdens pēc beigu signāla, netiek ieskaitītas kopējā lomā. Ja ir konstatēts pārkāpums, tiesnesis drīkst atsvabināt lielāko noķerto zivi;
6.13.    pēc barības un ēsmu kontroles aizliegts pamest savu sektoru līdz lomu svēršanai. Pamest savu sektoru, vai nodot mantas drīkst tikai tiesneša klātbūtnē. Par katru pārkāpumu (neatļautas sistēmas vai ēsmas pielietošana,) sportistam tiek izteikts brīdinajums, ja sportistam jau ir divi brīdinajumi un tiesnesis izsaka trešo, tad sportista uzrādītais rezultāts var tikt anulēts,  par to lemj sacensību galvenais  tiesnesis un LMSF valdes pārstāvis;
6.14.    katrs sacensību dalībnieks pats ir atbildīgs par savu drošību makšķerēšanas laikā;
6.15.    vietas tiek izlozētas pa noteiktiem sektoriem un zonām;
6.16.    svēršana notiek uz vietas dalībnieku sektorā;
6.17.    par sacensību rezultātu viltošanu, nepatiesu ziņu sniegšanu, sacensību dalībnieks var tikt diskvalificēts.

1.    Sacensību izdevumi un norēķini   

1.1.    Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu apmaksā sacensību organizatori;
1.2.    izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās apmaksā paši dalībnieki;
1.3.    sacensību dalībnieki ievēro makšķerēšanas tradīcijas un galvenā tiesneša norādījumus.

2.    Apbalvošana   

2.1.    Sacensību dalībnieki tiek apbalvoti ar CMS piemiņas balvām;
2.2.    sacensību uzvarētājs tiek apbalvots ar CMS FEEDER KAUSS 2016 kausu;
2.3.     2.un 3.vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar piemiņas kausiem;
2.4.    sacensību dalibniekiem būs iespēja izcīnīt speciālās balvas;
2.5.    turnīra rezultāti tiks publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā “Carnikavas novada vēstis”, www.sports.carnikava.lv un sporta centra profilos sociālajos tīklos – draugiem.lv; facebook un twitter.com, Carnikavas Makšķerēšānas Skolas facebook. www.bcms.lv

3.    Informācija par sacensībām   

3.1.    Informācija par sacensībām, nokļūšanu līdz sacensību vietai, auto novietošanu ir pieejama Carnikavas Makšķerēšānas Skolas facebook; Informatīvais tālrunis: 29727705;
3.2.    sacensību apskats tiek publicēts Carnikavas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā «Carnikavas novada vēstis».

2

Re: MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS „CMS FEEDER KAUSS 2016”

Место то же самое?

3

Re: MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS „CMS FEEDER KAUSS 2016”

Vitalij rakstīja:

Место то же самое?

Место тоже самое, положение о соревнованиях еше будет дополнятся.

4

Re: MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS „CMS FEEDER KAUSS 2016”

Ну вот, вместо единственных любительских соревнований в стране сделали еще один турнир для профессионалов... Дело хозяйское, конечно, но популяризировать фидер таким образом это нонсенс. Избранное для избранных...

5

Re: MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS „CMS FEEDER KAUSS 2016”

glas rakstīja:

Ну вот, вместо единственных любительских соревнований в стране сделали еще один турнир для профессионалов... Дело хозяйское, конечно, но популяризировать фидер таким образом это нонсенс. Избранное для избранных...

А что в этих соревнованиях смущает Правила, так правила больше для порядка или кажутся слишком сложные? Если правила не писать от этого больше пострадают как вы выразились любители! На месте соревнований будут сиди которые постараются помочь участникам в понимание правил да и не только в этом.

6

Re: MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS „CMS FEEDER KAUSS 2016”

glas rakstīja:

Ну вот, вместо единственных любительских соревнований в стране сделали еще один турнир для профессионалов... Дело хозяйское, конечно, но популяризировать фидер таким образом это нонсенс. Избранное для избранных...

Tieši par to pašu padomāju. Pagājušo gadu, kad posmi notika tādā amatieru formātā nesanāca diemžēl piedalīties dēļ laika trūkuma un auto problēmām. Šogad biju plānojis, bet tādā formātā laikam jau vairs gan nē. Viss mainās, viss attīstās! smile

Man kā šī copes veida nepārzinātājam varat izskaidrot tos nolikuma "sīkumus"?
- Kāpēc ir minimālais pavadiņas garums un āķa izmēra ierobežojums? (Neviens tak tāpat neliks milzīgus āķus un necemmerēs un kam traucē pavadiņa teiksim 40cm?)
- Kāpēc vajadzīgs minimālais iemetiena attālums un kāpēc obligāti jāfiksē aiz spole klipša aukla? (Kas mainīsies, ja viens iemetiens būs būs 3m tuvāk par citu. Sabaros lielāku platību, zivis vairāk paēdīs) smile
- Kāpēc zivju uzglabājamajam tīkliņam jābūt obligāti tik garam? (cik saprotu, tad zivis tāpat neviens nelaiž vaļā pēc copes)
Ir vēl daži punkti, kas man kā svētdienas fīdera lietotājam šķiet dīvaini, bet šie visvairāk nesaprotami...

Atvainojos par bērnišķīgajiem jautājumiem, bet tomēr? smile

Galvenais nav loms, bet gan pats process!

7

Re: MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS „CMS FEEDER KAUSS 2016”

parcopi.lv rakstīja:
glas rakstīja:

Ну вот, вместо единственных любительских соревнований в стране сделали еще один турнир для профессионалов... Дело хозяйское, конечно, но популяризировать фидер таким образом это нонсенс. Избранное для избранных...

Tieši par to pašu padomāju. Pagājušo gadu, kad posmi notika tādā amatieru formātā nesanāca diemžēl piedalīties dēļ laika trūkuma un auto problēmām. Šogad biju plānojis, bet tādā formātā laikam jau vairs gan nē. Viss mainās, viss attīstās! smile

Man kā šī copes veida nepārzinātājam varat izskaidrot tos nolikuma "sīkumus"?
- Kāpēc ir minimālais pavadiņas garums un āķa izmēra ierobežojums? (Neviens tak tāpat neliks milzīgus āķus un necemmerēs un kam traucē pavadiņa teiksim 40cm?)
- Kāpēc vajadzīgs minimālais iemetiena attālums un kāpēc obligāti jāfiksē aiz spole klipša aukla? (Kas mainīsies, ja viens iemetiens būs būs 3m tuvāk par citu. Sabaros lielāku platību, zivis vairāk paēdīs) smile
- Kāpēc zivju uzglabājamajam tīkliņam jābūt obligāti tik garam? (cik saprotu, tad zivis tāpat neviens nelaiž vaļā pēc copes)
Ir vēl daži punkti, kas man kā svētdienas fīdera lietotājam šķiet dīvaini, bet šie visvairāk nesaprotami...

Atvainojos par bērnišķīgajiem jautājumiem, bet tomēr? smile

Punkti kurus minēji netiks iekļauti, nolikums tiks apstrādāts, v.n.k. par pamatu tika ņemts LČ nolikums. Vienīgi zivs uzglabajamo gan vajadzētu tadu lai zivs būtu iespējams atlaist. Bet tas lai paliek rīkotaju ziņā.


P.S. Izsakiet vēl savas domas, daudz nianses paliek nemanītas, kopa domajot ātrāk sastadīsim normalu nolikumu.

8

Re: MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS „CMS FEEDER KAUSS 2016”

Punkti kurus minēji netiks iekļauti, nolikums tiks apstrādāts, v.n.k. par pamatu tika ņemts LČ nolikums. Vienīgi zivs uzglabajamo gan vajadzētu tadu lai zivs būtu iespējams atlaist. Bet tas lai paliek rīkotaju ziņā.

Paldies par operatīvo atbildi! smile

Bet tomēr, kāpēc tādi punkti ir? Tas ir, kāpēc tādi pastāv LČ? Interesē, jo Boroda mani te jau kādu laiku cenšas pielauzt uz sacenēm, bet man kā multimakšķerniekam pieslēgties kaut kam vienam nav īsti vēlme, bet tas nenozīmē, ka kādās sacensībās ,vai posmā nenostartēšu. Volvo kauss būs kā izmēģinājums, vai man kaut cik tas sacensību formāts ievelk. Tāpēc mēģinu saprast, kāpēc pastāv tādi noteikumi. Man par to obligāto klipsēšanu, minimālo iemetiena attālumu, minimālo pavadas garumu un maksimālo āķa izmēru tiešām nav skaidrs smile

Galvenais nav loms, bet gan pats process!

9

Re: MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS „CMS FEEDER KAUSS 2016”

parcopi.lv rakstīja:

Punkti kurus minēji netiks iekļauti, nolikums tiks apstrādāts, v.n.k. par pamatu tika ņemts LČ nolikums. Vienīgi zivs uzglabajamo gan vajadzētu tadu lai zivs būtu iespējams atlaist. Bet tas lai paliek rīkotaju ziņā.

Paldies par operatīvo atbildi! smile

Bet tomēr, kāpēc tādi punkti ir? Tas ir, kāpēc tādi pastāv LČ? Interesē, jo Boroda mani te jau kādu laiku cenšas pielauzt uz sacenēm, bet man kā multimakšķerniekam pieslēgties kaut kam vienam nav īsti vēlme, bet tas nenozīmē, ka kādās sacensībās ,vai posmā nenostartēšu. Volvo kauss būs kā izmēģinājums, vai man kaut cik tas sacensību formāts ievelk. Tāpēc mēģinu saprast, kāpēc pastāv tādi noteikumi. Man par to obligāto klipsēšanu, minimālo iemetiena attālumu, minimālo pavadas garumu un maksimālo āķa izmēru tiešām nav skaidrs smile

Tur ir savas nianses, daži noteikumi mums pašiem liekās jocīgi, bet mums LČ ir jacenšās nolikumu veidot maksimali līdzīgu pasaules čempionata standartam. Pavadas garums tika veidots 50 cm tamdēļ, lai PČ necopētu ar Method variantu. Minimalais iemetiena garums tika veidots lai fīderis nepārtaptu par mahu, ķerot mailes 4 metru no krasta var iemetienu vispār neveikt līdz ar to tas kļūst par kaut ko komīsku . smile Nu kaut kā ta...

10

Re: MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS „CMS FEEDER KAUSS 2016”

Dresden rakstīja:

Pavadas garums tika veidots 50 cm tamdēļ, lai PČ necopētu ar Method variantu....

Paldies par atbildi. Vairs neko nejautāšu, jau esmu strupceļā big_smile
/aiziet googlē meklēt, kas ir Method variants/

Galvenais nav loms, bet gan pats process!

11

Re: MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS „CMS FEEDER KAUSS 2016”

Очень хорошо, что у нас есть рыболовный спорт и фидер в частности. Просто я думаю, что не стало бы хуже, если бы в Латвии были бы турниры разных уровней. Я принимал в прошлом году участие в первых соревнованиях в Царникаве. Понравилось как  все было не заорганизовано, просто и четко. Есть ведь правила Рыболовства в Латвии. Вот они должны соблюдаться в любом случае. А нюансы вроде длины поводка, садка, используемого монтажа - это все необходимо для чемпионата Латвии, но вряд ли способствует привлечению людей к турнирам. Если конкретно по данному турниру, то, может быть:
1. Отменить обязательный монтаж инлайн (уже убрали?)
2. Не ограничивать длину поводков (тоже убрали?)
3. Не ограничивать длину садков (ну или сделать 2 метра)
4. Обязательная тренировка в пятницу - смысл? Кто хочет и может, сам приедет. А если работа? Семья? Три дня подряд, это как-то совсем серьезно...
Пока всё.
То, что судьи будут и помогут разобраться с правилами - очень хорошо! Особенно мелочи, в них с непривычки очень легко запутаться...

12

Re: MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS „CMS FEEDER KAUSS 2016”

Ā, un jā - piekrītu Glas. Divas dienas jau grūti izfīrēt, kur nu vēl obligāto treniņu pirms tam smile

Galvenais nav loms, bet gan pats process!

13

Re: MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS „CMS FEEDER KAUSS 2016”

parcopi.lv rakstīja:

Ā, un jā - piekrītu Glas. Divas dienas jau grūti izfīrēt, kur nu vēl obligāto treniņu pirms tam smile

Nav nemaz tik obligāts, vienkārši būs sektori kur čaļi normāli trenēsies, būs labi uzbaroti un tas var gadīties nākamajā dienā būtiski. Ielozesies kur nebija neviens trenējies un zivju daudz nenoķersi.
  Par uzglabajamo, Es piemēram berniem cenšos iemācit ka zivs jāņem tik daudz - cik spēsi apēst, nevis piebāzt leduskapi! Zivi atlaist nesanāks ja tā ir marinēta visu dienu dzelzs būrītī. To lai lemj organizātors, ja kas arī šo punktu ir iepējams izmainīt.

14

Re: MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS „CMS FEEDER KAUSS 2016”

Par treniņu skaidrs. Ar atlaišanu nav problēmu, metāla sačokus neesmu izmantojis jau kopš pusaudža gadiem. Apmēram kopbilde skaidra. Nav tik traki, kā sākumā liekas. smile
Ā - vēl par zivju uztveramo. Tam arī jābūt noteikta garuma un diametra? Zivi krastā bez uztveramā nevar vilkt?

Galvenais nav loms, bet gan pats process!

15

Re: MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS „CMS FEEDER KAUSS 2016”

parcopi.lv rakstīja:

Ā - vēl par zivju uztveramo. Tam arī jābūt noteikta garuma un diametra? Zivi krastā bez uztveramā nevar vilkt?

Nav standartu, kads nu būs ērtaks - tādu izmanto. Ja nav žēl zaudēt zivis var arī bez uztveramā. smile

16

Re: MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS „CMS FEEDER KAUSS 2016”

Садок. Да, металлический не годится. Я тоже придерживаюсь того, что рыба должна жить. И пользуюсь сеточными садками длиной около 2 метров. Вот честно, за весь день ловли в летнюю жару, рыба в нем прекрасно сохраняется и спокойно уплывает домой smile С другой стороны, понятно, что это и от улова зависит. Килограмм 50-60 рыбы такой садок не выдержит... smile
Тренировка. Если она не обязательна, то этот пунктик надо как-то отредактировать. Чтобы не дергаться, что что-то нарушаешь...

17

Re: MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS „CMS FEEDER KAUSS 2016”

Čaļi neiespringstat uz noteikumiem, viņiem vienkārši jābūt. Un lielako ties tas vis tiek darīts jūsu ( dalībnieku ) labad! Tā pat nav jābaidās piedalīties citos turnīros LV, pat Latvijas čempionātā! Viss sarežģītais beigās liekas vienkāršs! smile

18

Re: MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS „CMS FEEDER KAUSS 2016”

Neorganizēju es mačus, bet savs skatiens man ir.
1. Latvijā ir dažāda veida mači (Latvijas Čempionāts un citi mači)
2. Latvijas čempionāts ir izveidots kā pasaules čempionāta vietējā kopija (mans individuāls redzējums)
3. Citi mači tiek organizēti, kā konkrētais organizators ir to sadomājis
4. Visos mačos ir augstāka līmeņa noteikumi - LR makšķerēšanas noteikumi, kuriem ir pakārtoti konkrēto maču noteikumi.

Te jums arī atbildes:
- ja tas ir LR čempionāts, tad noteikumi būs tuvi nākamā gada PČ noteikumiem (lai LR pārstāvjiem būtu pieredze copēt pēc PČ noteikumiem)
- ja tie ir citi mači - noteikumi ir brīvāki vai specifiskāki (noteikti ar tiem jāiepzīstās un jauzdod organizatoriem neskaidros jautājumus)

Kopumā - noteikumi ir domāti, lai atvieglotu sacensību izvērtēšanu (mērīšanu)

Un kā jau Dresden rakstīja - vietējos mačos ir iespējamas kādas atlaides, tomēr tās ir jāatrunā ar organizatoriem. Visi ir cilvēki un parasti dažādas situācijas tiek atrisinātas uz vietas sarunājot.

Lai mums labi organizētām un kupli apmeklētām sacensībām bagāta sezona!
Ne asakas!

19

Re: MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS „CMS FEEDER KAUSS 2016”

Dresden rakstīja:

Čaļi neiespringstat uz noteikumiem, viņiem vienkārši jābūt. Un lielako ties tas vis tiek darīts jūsu ( dalībnieku ) labad! Tā pat nav jābaidās piedalīties citos turnīros LV, pat Latvijas čempionātā! Viss sarežģītais beigās liekas vienkāršs! smile

Par tiklina garumu tas ir svarigi, jo daudzas macu vietas ar 2m tas zivis karasies gaisa. Ari Carnikava ir sektori kur vajadzes tos 3 metrus, lai normali zivis palaistu vala. Piemeram Lietuva vienos macos ar 4m sadoku, tikai kadi 50 cm bija udeni. Ta ka domajiet pasi. Par montazam, vienmer visos macos kas nav LC ir laits izmantot jebkadu no popularajam feeder sistemam iznemot jau piemineto method. Un neaiziesim galejibas, tapec jau tie maci saucas feeder, zem ka slepjas kaut kadi primitivi noteikumi. Un ja jau piedalities feeder sacensibas, tad labak macities jau pareizi, ta ka tas ir pec PC noteikumiem, kaut vienkarsotiem, lai pec tam nav pieradums darit nepareizi, un atkal kaudze ar jautajumiem.
PS. Piemeram pagajuso gadu bija atlauts sajos macos startet ar 2 feederiem vienlaicigi, bija kas to darija, bet cik atmina nevil, tad pirmais 6inieks mauca ar vienu. Tas ta pardomam

20

Re: MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS „CMS FEEDER KAUSS 2016”

parcopi.lv rakstīja:

Par treniņu skaidrs. Ar atlaišanu nav problēmu, metāla sačokus neesmu izmantojis jau kopš pusaudža gadiem. Apmēram kopbilde skaidra. Nav tik traki, kā sākumā liekas. smile
Ā - vēl par zivju uztveramo. Tam arī jābūt noteikta garuma un diametra? Zivi krastā bez uztveramā nevar vilkt?

Varet jau var bez uztverama, bet kapec vel vairak traumet zivis un plest lupas un atstat akus lupa?