1

Tēma: MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS „CMS FEEDER OPEN 2015”

                                                               MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS
                                                                     „CMS FEEDER OPEN 2015''

                                                 http://s7.uploads.ru/t/NsELe.jpg


Mērķis

1.1.    Daudzveidot Carnikavas Makšķerēšānas Skolas programmu;
1.2.    dot iespēju sacensību dalībniekiem paaugstināt meistarību makšķerēšanā;
1.3.    paplašināt dalībnieku personīgos kontaktus;
1.4.    popularizēt makšķerēšanas sportu kā aktīvu un veselīgu sporta veidu Carnikavas novadā un tā ārpus;
1.5.    noteikt 2015. gada labāko makšķernieku Feeder disciplīnā Carnikavas Makšķerēšānas Skolas biedrības un piebiedroto vidu.

2.    Organizatori un vadība

2.1.    Sacensības organizē Carnikavas Makšķerēšānas Skola Carnikavas novada pašvaldības iestāde „Carnikavas sporta centrs” sadarbībā Carnikavas novada pašvaldības policiju, atbalstītājiem un partneriem;
2.2.    sacensību galvenais tiesnesis – Eduards Burģelis (tālr. 29727705);
2.3.    atbildīgais par drošību pasākuma laikā Carnikavas novada pašvaldības policijas priekšniece E.Klindžāne.

3.    Vieta un laiks

3.1.    Sacensības notiek 2015.gada 17.oktobris Gaujas upē, posmā no Jomas ielas 7, laukuma līdz zaļā meža galam. Sacensību sākums plkst. 09:00. Dalībnieku reģistrēšanās no plkst. 07:30 līdz 08:00. Starts no 08-50, Makšķerēšanas ilgums 5 stundas.

4.    Sacensību dalībnieki

1.1.    Sacensībās var piedalīties jebkurš Carnikavas Makšķerēšānas Skolas biedrs, Carnikavas iedzīvotājs un novada viesis bez vecuma ierobežojumiem;
1.2.    sacensības notiek individuālajā konkurencē, dalībnieku skaits netiek ierobežots. Dalībnieki vecuma grupās netiek dalīti;
1.3.    sacensību dalībniekiem jāievēro LR noteiktie makšķerēšanas noteikumi.

5.    Pieteikšanās

1.1.    Dalībnieku iepriekšējā pieteikšanās līdz 17. oktobrim plkst. 08:00 sūtot pieteikumu uz e-pastu: biedribacms@inbox.lv vai pa tālruni Eduards Burģelis (tālr. 29727705);
1.2.    dalībnieku pieteikšanās notiek arī sacensību dienā – 17.10.2015 no plkst. 07:30 līdz 08:00.

6.    Sacensību kārtībā

1.1.    Turnīrs notiek atbilstoši vispārpieņemtiem LR makšķerēšanas noteikumiem;
1.2.    Turnīrs notiek trīs posmos – augusts, septembris, oktobris.
1.3.    dalībnieki drīkst makšķerēt ar 2 (diviem) gruntsmakšķerēm – feeder makšķeres;
1.4.    vietas tiek izlozētas pa noteiktiem sektoriem.
1.5.    Sacensību beigās sportisti zivis nodod tiesnesim svēršanai;
1.6.    Svēršana notiek uz vietas dalībnieku sektora
1.7.    par sacensību rezultātu viltošanu, nepatiesu ziņu sniegšanu sacensību dalībnieks var tikt diskvalificēts;
1.8.    sacensību dalībnieks, atrodoties pie ūdens, tikai pats ir atbildīgs par risku un drošības noteikumu ievērošanu;
1.9.    par uzvarētāju katrā posmā individuālajā vērtējumā kļūst dalībnieks, kuram ir vislielākais noķerto zivju svars. Ja vairākiem dalībniekiem ir vienāds noķerto zivju svars, uzvarētājs ir tas, kuram ir vissmagākā zivs.
1.10.    Kopvērtējums pēc formulas svars pret punktiem. Pielikums Nr.1
1.11.    Papilds punkti par smagāko zivs + punkti