1

Tēma: LČ fidermakšķerēšanā 2013/ЛЧ по фидерной ловле 2013

08-09.06.2013  1. kārta  Lielupe

27-28.07.2013  2. kārta  Varkaļu kanāls

17-18.08.2013  3. kārta  Daugava Lucavsala


                                                       
Sacensību noteikumi.
Sacensības notiek, ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā.
Makšķerēšanas ilgums vienā kārtā 5 stundas, sagatavošanās ilgums pirms katras kārtas ir 90 minūtes, no tām pēdējās 10 minūtēs pēc atsevišķa signāla ir atļauts iebarot.
 
• Makšķerējot, mērot dziļumu un regulējot iemetiena attālumu ir atļauts izmantot tikai vienu makšķeri, bet sacensību sektorā var atrasties neierobežots skaits citu rezerves makškeru un sistēmu.

•  Makškerēt atļauts tikai ar sistēmām, kurās starp barotavu un makšķerkāta galu nav izvietoti nekāda veida ( mezgli, gumijas vai silikona gabaliņi, svina skrotis u.t.t.) barotavas slīdēšanu pa auklu bremzejoši priekšmeti .

• Maksimālais barotavas izmērs ir 5 * 7cm, minimālais pavadiņas garums ir 50 cm, atļauts izmantot tikai vienžubura āķus ne lielākus par 10. numuru

• Lai mazinātu barotavas un sistēmas noraušanās iespejamību metiena brīdī, atļauts izmantot tikai ar šok-līderi (shock-leader) aprīkotas sistēmas.

• Zivju uzglabajamajam tiklinam jabut vismaz 3 metrus (ieteicams 4metri) garam, sacensibu dalibniekiem jabut lidzi zivju uztveramajam tiklinam.

• Katrs sportists vienā sacensību kārtā drīkst izmantot ne vairāk kā 12 (divpadsmit) litrus barības. Barībai pirms tās kontroles jābūt gatavai, samitrinātai. Barības apjomā ietilpst arī visi aromatizatori, sausās un šķidrās piedevas. Dzīvo ēsmu apjoms nedrīkst pārsniegt 2,5 litri, no tiem motilis (džokeris) nedrīkst pārsniegt 0,5litrus, visa dzīvā ēsma jauzrāda speciālā tarā, uz kuras skaidri saskatāms tās tilpums. Līdz barības un ēsmas pārbaudei tos nedrīkst pievienot vienu otram, ja barībā tiks konstatēta dzīvās ēsmas vai tās daļu klātbūtne, tā tiks ierobežota pēc dzīvās ēsmas limita, tātad, līdz 2,5 litriem.

• Kā ēsmu atļauts izmantot tikai dzīvas ēsmas un dabīgas izcelsmes augu valsts produktus (kukurūzu, zirņus, graudus) , aizliegts izmantot dzīvas un beigtas zivis un to gabalus, ēsma nedrīkst būt vairāku komponentu maisījums (maize, mīkla, makaroni, peletes, boilas u.t.t.), ēsmai jabūt uzdurtai uz āķa.
Iebarošana atļauta izmantojot tikai barotavas, mest barību ar roku, šaut ar kaķeni vai kadu citu ierīci aizliegts.

• Par katru pārkapumu (neatļautas sistēmas vai ēsmas pielietošana, uztveramā tīkliņa neesamiba, vairāku kātu vienlaiciga lietošana u.c.) sportistam tiek izteikts brīdinājums un viņa rezultātam tiek pieskaitīts viens punkts, ja sportistam jau ir divi brīdinājumi un tiesnesis izsaka trešo, tad sportista uzrādītais rezultāts var tikt anulēts, par to lemj sacensību gtalvenais tiesnesis un LMSF valdes pārstāvis.

Katrs sacensību dalībnieks pats ir atbildīgs par savu drošību makšķerēšanas laikā.

                      Sacensibu uzvaretaju noteikšana.

Sacensību kārtas uzvarētaju nosaka pec viņa noķertā loma kopsvara, par izcinito vietu sacensibu kartā sportistam tiek piešķirts ieņemtai vietai atbilstoš punktu skaits (piem. par 1.vietu – 1 punkts u.t.t.). Par sacensibu uzvaretaju tiek atzits sportists, kuram pec divam sacensibu kartam ir vismazākais punktu skaits, vienadu punktu skaita gadījumā par uzvarātāju tiek atzits sportists, kuram ir lielāks abās kārtās noķerto zivju kopsvars.
Ja sacensību dalibnieku skaits pārsniedz 20(divdesmit) sportistus, tad tiks veidotas puszonas, attiecīgi katra ar vienadu sportistu skaitu, kas ļauj daudz objektīvāk noteikt sacensību uzvarētājus.

2

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2013/ЛЧ по фидерной ловле 2013

Sumināti visi feederisti  ,un lai veicas saita izveidotājiem...

TEAM VOLVO

3

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2013/ЛЧ по фидерной ловле 2013

volvo rakstīja:

Sumināti visi feederisti  ,un lai veicas saita izveidotājiem...


Tencinu!Laipni lūgts mūsu forumā! smile

4

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2013/ЛЧ по фидерной ловле 2013

Ieskatoties sacensību kalendārā, redzams, ka
11.-12. 05. paredzēts Salmo kauss jauktajā makšķerēšanā - fīderis+ pludiņmakšķere
nolikuma gan pagaidām vēl nav, bet pasākums, liekās, būs ļoti interesants

LSMK-MILO

5

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2013/ЛЧ по фидерной ловле 2013

siluro rakstīja:

Ieskatoties sacensību kalendārā, redzams, ka
11.-12. 05. paredzēts Salmo kauss jauktajā makšķerēšanā - fīderis+ pludiņmakšķere
nolikuma gan pagaidām vēl nav, bet pasākums, liekās, būs ļoti interesants

Jā,būs gana interesanti,starp citu par to ierakstīju "Citos pasākumos" big_smile

6

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2013/ЛЧ по фидерной ловле 2013

Esmu nedaudz parsteigts par noteikumiem, mata sistema pellete strada ideali, maksligs baltais ka pop ups arii.zel ka nav atlauts sad

7

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2013/ЛЧ по фидерной ловле 2013

Ir tikai loģiski, ka LČ notiek pēc starptautiskajiem noteikumiem. LČ  noteiks Latvijas izlases dalībnieku sastāvu un tiem savukārt nāksies startēt PČ pēc šiem noteikumiem. smile

LSMK-MILO

8

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2013/ЛЧ по фидерной ловле 2013

Man pa visām sacensībam kopā ņemot,lieli eksemplāri vel nav bijuši,ar to es velejos teikt,ka mērķzivs ir raudas un plicīši. smile
Ar mata sistēmu diezin vai būtu kāds ieguvējs,pat ja būtu atļauts.

+ Jan

9

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2013/ЛЧ по фидерной ловле 2013

skarbi tie noteikumi,kura valsti notiks PC?

10

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2013/ЛЧ по фидерной ловле 2013

jonnyess87 rakstīja:

skarbi tie noteikumi,kura valsti notiks PC?

Šogad Dienvidāfrikā, nākošgad Īrijā.

LSMK-MILO

11

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2013/ЛЧ по фидерной ловле 2013

Jan rakstīja:
jonnyess87 rakstīja:

skarbi tie noteikumi,kura valsti notiks PC?

Šogad Dienvidāfrikā, nākošgad Īrijā.

Šogad Dienvidāfrikā,tur izlase nedosies.Nākamgad Īrijā,vot tur visdrīzāk šā gada atlasītie brauks. smile

12 Redaktēts Jan (2013-02-23 13:32:50)

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2013/ЛЧ по фидерной ловле 2013

LMSF izlicis Nolikumu Latvijas čempionātam fīdermakšķerēšanā

LR  2013.gada čempionāts makšķerēšanā ar fīderi.
Nolikums.


Sacensību mērķis

Makšķerēšanas sporta  popularizācija.
Noskaidrot 2013. gada labākos sportistus makšķerēšanā ar fīderi.
Noteikt  Latvijas izlases komandas kandidātus startam 2014.gada PČ makšķerēšanā ar fīderi.


Laiks un vieta.

Sacensības notiek trijās kārtās,  katra sacensību kārta ilgst divas dienas
1.    kārta 8.un 9.jūnijs – Lielupe netālu no Kalnciema
2.    kārta 27. un 28. jūlijs – Daugavas lejtece
3.    kārta 17. un 18. augusts – Daugavas lejtece 
precīza sacensību vieta tiks paziņota ne vēlāk kā trīs nedēļas pirms sacensību datuma, vietas izvēla atkarīga no dalībnieku skaita un laika apstākļiem.
Sacensību organizators – LMSF 
atbildīgais  Normunds Grabovskis (t.29224086, e-pasts  - normunds#salmo.lv)


Sacensību dalībnieki.

Sacensībās var piedalīties  dalībnieki, kuri pārstāv kādu no organizācijām, kura ir LMSF sastāvā. Dalībniekiem līdzi jābūt personu apliecinošiem dokumentiem un nepieciešamības gadījumā arī makšķernieku kartei.
Dalībnieku skaits nav ierobežots,  dalībnieku reģistrācija pa e-pastu  - normunds@salmo.lv tiek pārtraukta  trīs dienas pirms sacensībām . Dalības maksa katram dalībniekam par  vienu divu dienu sacensību posmu  ir 10(desmit)  lati , dalības maksa iemaksājama  skaidrā naudā reģistrējoties sacensībām  vai ar pārskaitījumu uz LMSF kontu. Saņēmējs : LMSF, reģ. Nr. 40008023571, konta Nr. LV80UNLA0002200700445,  AS SEB Banka.


Sacensību noteikumi.

Sacensības notiek, ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā.
Makšķerēšanas ilgums vienā kārtā 5 stundas, sagatavošanās ilgums pirms katras kārtas ir 90 minūtes, no tām pēdējās 10 minūtēs pēc atsevišķa signāla  ir atļauts iebarot.

•    Makšķerējot, mērot dziļumu un regulējot iemetiena attālumu  ir atļauts izmantot tikai vienu makšķeri, bet sacensību sektorā var atrasties neierobežots skaits citu rezerves makškeru un sistēmu.

•    Makškerēt atļauts tikai ar sistēmām, kurās starp barotavu un makšķerkāta galu nav izvietoti nekāda veida ( mezgli, gumijas vai silikona gabaliņi,  svina skrotis u.t.t.) barotavas slīdēšanu pa auklu bremzejoši priekšmeti .

•    Maksimālais barotavas izmērs ir 5 * 7cm, minimalais pavadiņas garums ir 50 cm, atļauts izmantot tikai vienžubura āķus ne lielākus par 10. numuru

•    Lai mazinātu barotavas un sistēmas noraušanās iespejamību metiena brīdī, atļauts izmantot tikai ar šok-līderi (shock-leader) aprīkotas sistēmas.

•    Zivju uzglabājamajam tīkliņam jābūt vismaz 3 metrus (ieteicams 4metri)  garam, sacensību dalībniekiem jābūt līdzi zivju uztveramajam tīkliņam.

•    Katrs sportists vienā sacensību kārtā drīkst izmantot ne vairāk kā 12 (divpadsmit) litrus barības. Barībai pirms tās kontroles jābūt gatavai, samitrinātai. Barības apjomā ietilpst arī visi aromatizatori, sausās un šķidrās piedevas. Dzīvo ēsmu apjoms nedrīkst pārsniegt 2,5 litrus, no tiem motilis (džokeris) nedrīkst pārsniegt 0,5 litrus, visa dzīvā ēsma jauzrāda speciālā tarā, uz kuras skaidri saskatāms tās tilpums. Līdz barības un ēsmas pārbaudei tos nedrīkst pievienot vienu otram, ja barībā tiks konstatēta dzīvās ēsmas vai tās daļu klātbūtne,  tā tiks ierobežota pēc dzīvās ēsmas limita, tātad, līdz 2,5 litriem.

•    Kā ēsmu atļauts izmantot tikai dzīvas ēsmas un dabīgas izcelsmes augu valsts produktus (kukurūzu, zirņus, graudus) , aizliegts izmantot dzīvas un beigtas zivis un to gabalus, ēsma nedrīkst būt vairāku komponentu maisījums (maize, mīkla, makaroni, peletes, boilas u.t.t.), ēsmai jabūt uzdurtai uz āķa
Iebarošana atļauta izmantojot tikai barotavas, mest barību ar roku, šaut ar kaķeni vai kadu citu ierīci aizliegts.

Par katru pārkāpumu (neatļautas sistēmas vai ēsmas pielietošana, uztveramā tīkliņa neesamība, vairāku kātu vienlaicīga lietošana u.c.) sportistam tiek izteikts brīdinajums un viņa rezultātam tiek pieskaitīts viens punkts, ja sportistam jau ir divi brīdinajumi un tiesnesis izsaka trešo, tad sportista uzrādītais rezultāts var tikt anulēts,  par to lemj sacensību galvenais  tiesnesis un LMSF valdes pārstāvis.

Katrs sacensību dalībnieks pats ir atbildīgs par savu drošību makšķerēšanas laikā.

Sacensību norise.

Pirmā sacensību  diena .

8.00-8.45 – dalībnieku reģistrācija un sacensību sektoru izloze.
8.50         –  sacensību atklāšana
9.30         -   pirmais signāls – ieiešana sektoros
10.15       –  otrais signāls  - barības un ēsmas limita kontrole
10.50       –   trešais signāls – iebarošanas sākums
11.00       -   ceturtais signāls – makšķerēšanas sākums
15.55       –   piektais signāls – brīdinājums, ka atlikušas vel 5 minūtes
16.00       –  sestais signāls – makšķerēšanas beigas
16.01        -  zivju svēršana, rezultātu apkopošana


Otrā sacensību diena

8.00-8.30 – sacensību sektoru izloze
9.00         -  pirmais signāls – ieiešana sektoros
9.45         -  otrais signāls – barības un ēsmas limita kontrole
10.20       -  trešais signāls – iebarošanas sākums
10.30       -  ceturtais signāls – makšķerēšanas sākums
15.25       -  piektais signāls - brīdinājums, ka atlikušas vel 5 minūtes
15.30       -  sestais signāls – makšķerēšanas beigas
15.31       -  zivju svēršana, rezultātu apkopošana
16.30 – 17.00 – sacensību uzvarētāju apbalvošana

Sacensību uzvarētāju noteikšana.

Sacensību kārtas uzvarētāju nosaka pēc viņa noķertā loma kopsvara, par izcīnīto vietu sacensību kārtā sportistam tiek piešķirts ieņemtai vietai atbilstošs punktu skaits (piemēram, par 1.vietu – 1 punkts u.t.t.). Par sacensību posma uzvarētāju tiek atzīts sportists, kuram pēc divām sacensību kārtām ir vismazākais punktu skaits, vienādu punktu skaita gadījumā par uzvarētāju tiek atzīts sportists, kuram ir lielāks abās kārtās noķerto zivju kopsvars, attiecīgi pat čempionāta uzvarētājiem tiek atzīti sportisti, kuri visos sacensību posmos iegūst mazāko punktu kopsummu.
Ja sacensību dalībnieku skaits pārsniedz 30 sportistus, tad tiek veidotas samazinātas zonas, ja dalībnieku skaits ir lielāks par 45,  tiks veidotas attiecīgi  3 un vairāk zonas ar vienādu sportistu skaitu katrā zonā.

Apbalvošana.

Sportisti, kas izcīnījuši 1. , 2. un 3. vietu katrā sacensību kārtā  saņem attiecīgas medaļas, kā arī atbalstītāju balvas, čempionāta uzvarētāji saņem attiecīgas medaļas un piemiņas kausus.
Labākie sportisti var  pretendēt līdzdalībai  Latvijas izlases sastāvā startam 2014. gada Pasaules čempionātā.


p.s. no  http://www.fishing.lv/?e=1174&w=sports

LSMK-MILO

13

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2013/ЛЧ по фидерной ловле 2013

...
Sacensībās var piedalīties  dalībnieki, kuri pārstāv kādu no organizācijām, kura ir LMSF sastāvā.
...

Tiem kuri nesastāv kādā no LMSF akreditētiem klubiem tas varētu būt šķērslis lai piedalītos čempionātā.
Pagājušajā gadā šo nosacījumu varēja nepildīt. Nez kā būs šajā gadā???

LSMK-MILO

14

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2013/ЛЧ по фидерной ловле 2013

Jan rakstīja:

...
Sacensībās var piedalīties  dalībnieki, kuri pārstāv kādu no organizācijām, kura ir LMSF sastāvā.
...

Tiem kuri nesastāv kādā no LMSF akreditētiem klubiem tas varētu būt šķērslis lai piedalītos čempionātā.
Pagājušajā gadā šo nosacījumu varēja nepildīt. Nez kā būs šajā gadā???

Domāju ,ka diez vai tas būs šķerslis,kas tad piedalīsies...?Cik tad objektīvi spēcīga būs ta izlase,ja ņem vērā,ka fīderis vispar Latvija ir autiņos! smile OK...būs daudz pludiņnieku šogad,bet vai viņi ir galvas tiesu augstaki par fīder amatieriem?
Ņemam kaut vai mani un Alekseju mēs esam amatieri bez kluba,bet ja nemaldos mēs diezgan labi spejam konkurēt ar profiņiem,bez mums es zinu vēl vismaz kādus 5 cilvekus,kas labi rukā,ko ieteiksiet mums darīt...nepiedalīties? smile
Tad sanāk uz PČ Latvija vedīs tūristus... big_smile

P.S. A cik vēl neatklātu ģēniju ir tautas klassē?

15

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2013/ЛЧ по фидерной ловле 2013

Dresden

Velti Tu cepies. smile Agrāk vai vēlāk, bet būs vien visiem kas vēlas piedalīties LČ jābūt kādā klubā. Un tas ir pareizi.

Cita lieta ka kamēr LČ nenotiek komandām, bet individuāli, šāds nosacījums nav īsti vietā.Tas visticamāk tāpat kā pagājušajā gadā netiks ņemts vērā, un ja tā, tad šādu nosacījumu nemaz nevajadzēja iekļaut nolikumā.

Katrā ziņā, tiem kurus tas interesē vajadzētu to noskaidrot, kaut vai CL pajautājot NG .

LSMK-MILO

16

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2013/ЛЧ по фидерной ловле 2013

Jan rakstīja:

Dresden

Velti Tu cepies. smile Agrāk vai vēlāk, bet būs vien visiem kas vēlas piedalīties LČ jābūt kādā klubā. Un tas ir pareizi.

Cita lieta ka kamēr LČ nenotiek komandām, bet individuāli, šāds nosacījums nav īsti vietā.Tas visticamāk tāpat kā pagājušajā gadā netiks ņemts vērā, un ja tā, tad šādu nosacījumu nemaz nevajadzēja iekļaut nolikumā.

Katrā ziņā, tiem kurus tas interesē vajadzētu to noskaidrot, kaut vai CL pajautājot NG .

Tā jau ir un es pats to saprotu,tikai man joprojam vēl nav skaidra tā infrastruktūra.Kādam jabut klubam un ar ko to ēd!? smile
Līdz komandu līmenim mums minimums divi gadi!Jāsāk ar mazumiņu un tad jau redzēs....

17

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2013/ЛЧ по фидерной ловле 2013

Dresden rakstīja:

...
Ņemam kaut vai mani un Alekseju mēs esam amatieri bez kluba,bet ja nemaldos mēs diezgan labi spejam konkurēt ar profiņiem,bez mums es zinu vēl vismaz kādus 5 cilvekus,kas labi rukā,ko ieteiksiet mums darīt...nepiedalīties? smile
...

P.S. A cik vēl neatklātu ģēniju ir tautas klassē?

Un kāpēc gan Tev ar Alekseju nenodibināt klubu un noreģistrēt LMSF. Būs iespēja arī tiem 5 cilvēkiem un "neatklātajiem ģēnijiem no tautas klases" smile kļūt par kluba biedriem.

Varēsiet bez problēmām piedalīties ne tikai LČ, bet pat PČ, kur starp citu arī pieprasa būt par tās valsts federācijas biedru no kuras startē. smile

LSMK-MILO

18

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2013/ЛЧ по фидерной ловле 2013

Jan rakstīja:
Dresden rakstīja:

...
Ņemam kaut vai mani un Alekseju mēs esam amatieri bez kluba,bet ja nemaldos mēs diezgan labi spejam konkurēt ar profiņiem,bez mums es zinu vēl vismaz kādus 5 cilvekus,kas labi rukā,ko ieteiksiet mums darīt...nepiedalīties? smile
...

P.S. A cik vēl neatklātu ģēniju ir tautas klassē?

Un kāpēc gan Tev ar Alekseju nenodibināt klubu un noreģistrēt LMSF. Būs iespēja arī tiem 5 cilvēkiem un "neatklātajiem ģēnijiem no tautas klases" smile kļūt par kluba biedriem.

Varēsiet bez problēmām piedalīties ne tikai LČ, bet pat PČ, kur starp citu arī pieprasa būt par tās valsts federācijas biedru no kuras startē. smile

Jāni.
Man nav ne jausmas,kā to dara un kas tas vispar ir!Iespējams ja es zinatu ko nozīme klubs un kā tam jastradā,es veiktu zināmas aktivitātes.

19

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2013/ЛЧ по фидерной ловле 2013

Dresden rakstīja:

...

Man nav ne jausmas,kā to dara un kas tas vispar ir!Iespējams ja es zinatu ko nozīme klubs un kā tam jastradā,es veiktu zināmas aktivitātes.

Dresden uzjautā Agrim vai NG.  Esmu pārliecināts ka viņi neateiks palīdzību un padomu kluba izveidē.

LSMK-MILO

20

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2013/ЛЧ по фидерной ловле 2013

Jan rakstīja:
Dresden rakstīja:

...

Man nav ne jausmas,kā to dara un kas tas vispar ir!Iespējams ja es zinatu ko nozīme klubs un kā tam jastradā,es veiktu zināmas aktivitātes.

Dresden uzjautā Agrim vai NG.  Esmu pārliecināts ka viņi neateiks palīdzību un padomu kluba izveidē.

OK,pldies par padomu,kaut-kas jau būs jadara. smile Manuprat pamatdoma jau ir laba,ja veramies nakotnēklubu čempionati nāktu par labu reitingam.