81

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2019 / ЛЧ по фидерной ловле 2019

KK rakstīja:

Vai tas bija jākontrolē man? Vai tam kurš tajā laikā palīdz uzstādīja platformu sportistam kaut kur citā zonā?

 
kaspar ,b,la ! tu reāli sāc apnikt . Agrāk biji normāls dzeks ,kā pamainīji klubu , tā meklē utis svešā kažokā  neredzot baļki savā acī ...

TEAM VOLVO

82

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2019 / ЛЧ по фидерной ловле 2019

volvo rakstīja:
Ūsiņš rakstīja:
juger rakstīja:

Что и требовалось доказать - читаем только то, что нам выгодно...

КАКИЕ ПРАВИЛА БЫЛИ НАРУШЕНЫ???

Pats pirmais punkts
1. Sacensību mērķis:
Sacensības tiek organizētas, lai popularizētu makšķerēšanu ar fīder makšķeri un
noteiktu labākos Latvijas sportistus šajā makšķerēšanas sporta disciplīnā.
Vai tas Jura ir fīdermakskeresanas popularizesana?

Konkrētāk runā ...kuri punkti tika pārkāpti …?

Nu kur vel konkretak

83

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2019 / ЛЧ по фидерной ловле 2019

volvo rakstīja:
KK rakstīja:

Bez noteikumiem LČ būtu vēl jāņem vērā šeit rakstītais -http://www.lmsf.lv/par-lmsf/lmsf-kartibas-rullis.

Un pārkāpums bija, jo ok4 komandai nebija pieteikts treneris, bet tai pašā laikā ok1 treneris vismaz vienu reizi bija iegājis ok4 sportista sektorā.

Kaspar ,beidz dirsties  ,vva kalnciemā bija dahuja p,arkāpumu ….ar treneriem ...kāds jums pārmeta ?

Lūdzu konkrētāk tos daudz pārkapumus

84

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2019 / ЛЧ по фидерной ловле 2019

volvo rakstīja:
Ūsiņš rakstīja:

Un to ko šobrīd visiem aiz muguras dara LČ it kā neatkarīgais un objektīvais teisnesis, ir zem katras kritikas. Nu trakāk kā meksikāņu seriālā.

Nu davai izvērstāk ,lūdzu ...Un konkrēti pa punktiem . Pagaidām tikai plika diršana ,zinot tevi ,tas nav brīnums .

Izvērstāk būs 16.10, rakstiski iespējams. Bet vispār es šo atstātu karmai

85

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2019 / ЛЧ по фидерной ловле 2019

Es tā saprotu ,ka karš turpināsies ,,,ibio . Tas nav labi . Ne OK cope vinu sāka .
SPECIĀLI  pommeram no vva  -manās acīs tu esi vienkārši gnīda !

TEAM VOLVO

86

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2019 / ЛЧ по фидерной ловле 2019

volvo rakstīja:
Ūsiņš rakstīja:

Un to ko šobrīd visiem aiz muguras dara LČ it kā neatkarīgais un objektīvais teisnesis, ir zem katras kritikas. Nu trakāk kā meksikāņu seriālā.

Nu davai izvērstāk ,lūdzu ...Un konkrēti pa punktiem . Pagaidām tikai plika diršana ,zinot tevi ,tas nav brīnums .

Un tas ir sociālo tīklu šarms, ja jau pļūta visi, tad visi, lai gan es 3 dienas turējos neko nerakstiju.

87

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2019 / ЛЧ по фидерной ловле 2019

Takā šitas viss iet nepareiza virzienā iesaku visiem kas man lec auguma izlas šeit rakstīto - pirmām kārtām Ainār tu un pārējā ok cope - http://www.lmsf.lv/par-lmsf/lmsf-kartibas-rullis. Jo visi mēs pārstāvam šo organizaciju. Izlasām un tad pārrunāsim to 16.10.

88

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2019 / ЛЧ по фидерной ловле 2019

Vīri lamājamies pieklājīgi lūdzu! Šo visu lasa daudz cilvēku un tās rupjības nedara mums godu. )))

89

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2019 / ЛЧ по фидерной ловле 2019

volvo rakstīja:

Es tā saprotu ,ka karš turpināsies ,,,ibio . Tas nav labi . Ne OK cope vinu sāka .
SPECIĀLI  pommeram no vva  -manās acīs tu esi vienkārši gnīda !

Tavs viedoklis vispar nevienu neinterese, varu tev ieteikt netaisit man problemas.
Karu vispar esi izdomajis tu un tev lidzigie intriganti. Es sogad sedeju blakus sektoros gan ar Balto gan Upenieku, vispar nekadu problemu nebija, un nebus. VVA klubs nekad nav karojis ne ar vienu citu klubu, ja ir klubi, ar kuriem attiecibas ir tuvakas, bet tas ari viss. To ka VVA ir kaut kads launums kultive tiesi tu.

90

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2019 / ЛЧ по фидерной ловле 2019

Pat neko neteikšu .

TEAM VOLVO

91

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2019 / ЛЧ по фидерной ловле 2019

Beidziet ņemties-sadirsīsiet 10 gadus veidotas attiecības dēļ 50 centus vērtām medaļām!

92

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2019 / ЛЧ по фидерной ловле 2019

Igor, nekādu rupjību, tikai izkopējums no LMSF mājas lapas (tas vairāk nākošajam gadam un informācijai tiem, kas vēlas piedalīties LČ, kā rī Pasules čempionātos pārstāvot Latviju) -

LMSF ētikas kodekss

Biedrības „Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija”

Ētikas kodekss

Ētikas kodekss izsaka Latvijas Makšķerēšanas sporta federācijas (LMSF) noteiktās vērtības un izklāsta galvenās apņemšanās attiecībā uz cieņas, godīgas spēles un taisnīguma principiem, kuri balstās uz vispārējiem Olimpiskajiem un starptautisko organizāciju, kuru biedrs ir LMSF, principiem. Šādi principi ietver prieku par sasniegumiem, laba piemēra izglītojošo vērtību, sociālo atbildību un pasaules vispārējo ētikas principu cienīšanu.

Tādējādi LMSF:

- Atbalsta un sekmē iniciatīvas, kuru mērķis ir veicināt makšķerēšanas sporta pieejamību ikvienam, visos līmeņos, visām kategorijām, ievērojot sporta ētiskos principus;

- Atbalsta un sekmē tāda rīcība, kuru mērķis ir palielināt informētību par sportistiem un skatītāju cieņu attiecībā uz sportistiem, komandām, viņu atbalstītājiem, sacensību organizatoriem un visiem tiem, kas veicina makšķerēšanas sporta pasākumu veiksmīgu norisi, bez jebkāda veida diskriminācijas;

- Atbalsta un sekmē iniciatīvas, kuras atbildīgi veicina un atbalsta atbildīga un ētiska Makšķerēšanas sporta attīstību;

- Atbalsta atturēšanos no jebkādas rīcības, kura var sabojāt LMSF, Makšķerēšanas sporta pasākumu vai citu iniciatīvu, Makšķerēšanas sporta organizāciju, sacensību organizatoru un sportistu tēlu, reputāciju, prestižu vai cilvēka cieņu;

- LMSF savā darbībā ievēro antidopinga konvenciju prasības, vienlīdzības principu, kas paredz, ka ikvienam ir tiesības nodarboties ar sportu, godīgas spēles principu, kas noteic, ka sporta izglītojošajā, organizatoriskajā un pārvaldības darbā jārūpējas par olimpisko ideālu un ētikas principu ievērošanu, kā arī jācīnās pret negodīgumu un dopinga lietošanu sportā, pret fizisku un morālu rupjību un drošības principu, kas paredz, ka sporta pasākumi noris drošā vidē un tos organizē un vada kvalificēti sporta darbinieki.

Kompetence un piemērošana

Šis Ētikas kodekss attiecas uz visiem sportistiem, komandu vadību, LMSF vadību, administrāciju un darbiniekiem un jebkurā gadījumā uz visiem iesaistītajiem, kuriem LMSF pieprasa darboties atbilstoši vispārējiem principiem, kuri izklāstīti šajā kodeksā un LMSF jāievēro savā darbībā.

Nekādos apstākļos sekošana LMSF interesēm nevar būt par iemeslu lai rīkotos vai uzvestos pretēji šajā kodeksā noteiktajiem pamatprincipiem.

Šis Ētikas kodekss attiecas uz visiem un katru no LMSF biedriem, sacensību un Latvijas čempionātu, to posmu organizatoriem.

Nepastāv iemeslu vai nolūku, kuri būtu par attaisnojamu LMSF Ētikas kodeksa neievērošanai.

Visiem Makšķerēšanās sportā iesaistītajiem jānodrošina šajā kodeksā noteikto principu ievērošanu un jāinformē LMSF par jebkuriem šī kodeksa pārkāpumiem, atbilstoša novērtējuma piemērošanai un lēmuma veikšanai.

LMSF, konstatējot rīcības vai darbības neatbilstību šim ētikas kodeksam vai bezdarbību, kura novedusi pie šī ētikas kodeksa pārkāpšanas, jārada īpašas sankcijas, tai skaitā tādas, kuras var paredzēt turpmākajos LMSF rīkoto sacensību, Latvijas čempionātu vai to posmu nolikumos vai noteikumos.

Vispārīgie principi

1. Gods

- Ievērot un aizsargāt cilvēku godu ir būtiska makšķerēšanas sporta pamatprasība.

- Jebkura diskriminācija vecuma, dzimuma, veselības, rases, tautības, reliģijas, ģimenes stāvokļa vai filozofisko un politisko uzskatu dēļ nav pieļaujama, un tāpēc visiem Makšķerēšanas sportā iesaistītajiem ir aizliegts veikt jebkādu šādu veida diskrimināciju.

- Visiem LMSF biedriem un LMSF biedru biedriem jāvēršas pret negodīgumu un dopinga lietošanu sportā, pret fizisku un morālu rupjību un vardarbību visās tās izpausmēs.

- Visi radušies jautājumi tiek risināti savā starpā, bez publiskas – plašai sabiedrības daļai pieejamas apspriedes, neaizskarot iesaistīto godu un cieņu, nekaitējot sportistu, LMSF, LMSF valdes, LMSF biedru, LMSF rīkoto sacensību, Latvijas čempionāta vai tā posmu organizatora godam un reputācijai.

2. Cieņa

- Uzticības cienīgu makšķerēšanas sportu raksturo visu dalībnieku savstarpēja cieņa.

- Visiem jāizrāda cieņa sacensību dalībniekiem, rīkotājam un organizatoram.

- Visām pusēm jāievēro LMSF rīkoto sacensību, Latvijas čempionāta nolikums un noteikumi, LMSF kopsapulces un LMSF valdes lēmumi.

- Visiem jāievēro sacensību tiesnešu kolēģijas, galvenā tiesneša, tiesnešu lēmumus un jāciena tieneši.

- Visiem jāizrāda cieņu pret atklāšanas un noslēgšanas ceremonijām, LMSF rīkoto sacensību, Latvijas čempionāta nolikumā vai noteikumos noteikto kārtību.

- Visiem jārespektē LMSF, LMSF rīkoto sacensību, Latvijas čempionātu, to posmu, organizatoru vai organizatoru atbalstītājus un reklāmdevējus, tāpēc bez iepriekšēja saskaņojuma ar sacensību organizatoriem, sacensību norises vietā reklāmas izvietošana ir aizliegta. Šis punkts neattiecas uz dalībnieku formām, automašīnām, kamēr tās novietotas organizatora norādītā vietā, kuģošanas līdzekļiem, kamēr tie atrodas organizatora ierādītā vietā vai ūdenstilpē.

- Visiem jāciena zivis, jāapietas ar tām saudzīgi, jārīkojas atbilstoši sacensību nolikumam, spēkā esošajiem likumiem un normatīvajiem aktiem, visas zivis, kuras noķertas sacensību vai oficiālo treniņu laikā ir jāatbrīvo.- Visiem, kas iesaistīti makšķerēšanas sportā jāciena un jāpārliecinās, ka citi cilvēki ievēro cieņu attiecībā uz dabu un vidi.

3. Godīga spēle

- Visas pusēm, pildot savus uzdevumus, viņu sniegumā vai darbībās, kas saistītas ar sportu kopumā, jāievēro lojalitātes, antidopinga, cieņas un godīgas spēles principus, tādējādi aktīvi veicinot sakārtotu un civilizētu vidi.

-Visiem sporta organizāciju dalībniekiem un iesaistītām pusēm attiecībā uz personām, kuras tie iesaista sporta aktivitātēs, jāizturas ievērojot taisnīguma principu un ir aizliegts izturēties nevienlīdzīgi.

- Bez likumīgām un atklātām līgumattiecībām, visiem biedriem un sporta organizācijās iesaistītām pusēm ir aizliegts lūgt vai pieņem, priekš sevis vai citiem, jebkādus naudas līdzekļus, dāvanas vai slēptus labumus, ja šādi labumi pārsniedz pieticīgu vērtību vai tiek piedāvāti par sekojošu sporta sniegumu.

- Visām iesaistītajām pusēm ir stingri aizliegts veikt jebkuras darbības jebkādā veidā ar mērķi manipulēt vai mākslīgi mainīt vai labot jebkuru sacensību rezultātus vai nodrošināt nelikumīgu labumu vai priekšrocības jebkuram.

- LMSF rīkoto sacensību, Latvijas čempionātu, to posmu tiesnešu lēmumiem ir jābūt neatkarīgiem, godīgiem un jānodrošina godīgas spēles principi.

4. Dopinga aizliegums

- LMSF un visi LMSF biedri to pārstāvošās personas, bez izņēmumiem, nedrīkst rīkoties vai uzvestie pretrunā vai pārkāpjot spēkā esošos antidopinga noteikumus un ievēro antidopinga konvenciju prasības.

- LMSF pieņem, ka ikviens atturēsies no iesaistīšanās jebkādā rīcībā vai darbībās, kuras varētu kaitēt sportistu veselībai.

- LMSF atbalsta darbības, kuru mērķis ir cīnīties pret dopinga izplatīšanu izmantojot atbilstošas izglītošanas un informācijas kampaņas.

5. Godīgums un laba pārvaldība

- LMSF ievēro un īsteno vispārējos labas pārvaldības principus sportā, sevišķi pārredzamību, atbildīgumu un skaidrus uzskaites principus. Šie principi attiecas arī uz jebkāda veida sponsorēšanu vai atbalstu.

- Visa veida dalība derībās vai jebkāda veida atbalsts derībām ir aizliegts.

- Visām iesaistītajām pusēm ir jāatturas no sacensību ietvaros rīkotām derībām.

6. LMSF Ētikas kodeksa pārkāpumu izskatīšana

Ētikas kodeksa pārkāpumus izskata LMSF valde vai kopsapulce.

- LMSF biedram ir tiesības ierosināt kopsapulcē izskatīt jautājumus, kas saistīti par LMSF Ētikas kodeksa neievērošanu, par to iepriekš brīdinot LMSF valdi.

- Kopsapulce var pieņemt lēmumu par jautājuma izskatīšanu LMSF valdē vai uzdot jautājuma iniciatoram iesniegt LMSF prezidentam pamatotu sūdzību Ētikas kodeksā noteiktā kārtībā.

- LMSF prezidentam vai LMSF rīkoto sacensību vai Latvijas čempionātu, to posmu galvenajam tienesim ir tiesības ierosināt slēgtā Valdes sēdē izskatīt jautājumus par LMSF Ētikas kodeksa neievērošanu.

- LMSF biedram ir tiesības, iesniegt LMSF prezidentam pamatotu sūdzību par LMSF ētikas kodeksa neievērošanu pievienojot tai apliecinājumu par drošības naudas 100,00 EUR apmērā un sūdzības izskatīšanas nodevas 50,00 EUR apmērā iemaksu LMSF bankas kontā,.

- Viena mēneša laikā no sūdzības saņemšanas LMSF prezidents vai tā nozīmēta persona sasauc slēgtu LMSF valdes sēdi, kurā izskata saņemto sūdzību, pieaicinot iesaistītās personas, kuru neierašanās nav pamats jautājuma neizskatīšanai.

- Izskatot sūdzības LMSF valde lēmumu pieņem balsojot un tas ir spēkā, ja par to nobalsojuši 2/3 no klātesošajiem valdes locekļiem.

- Papildus informācijas noskaidrošanai LMSF valde var atlikt lēmuma pieņemšanu, bet ne vairāk kā uz 60 dienām pēc valdes sēdes.

7. Sankcijas par LMSF Ētikas kodeksa neievērošanu

Par LMSF Ētikas kodeksa neievērošanu izvērtējot pārkāpuma smagumu, kaitējumu un iepriekš pieņemtos lēmumus LMSF valde var pieņemt sekojošus lēmumus:

- Diskvalificēt personu, kuras rīcība vai darbības atdzītas par LMSF Ētikas kodeksam smagu pārkāpumu, no dalības Latvijas čempionātā un LMSF rīkotās sacensībās uz diviem gadiem, sākot ar gadu, kurā konstatēts pārkāpums.

- Izteikt brīdinājumu personai, kuras rīcība vai darbības neatbilst LMSF Ētikas kodeksam.

- Izteikt atkārotu brīdinājumu un anulēt sporta sacensību posma, kurā personas rīcība vai darbības neatbilda LMSF Ētikas kodeksam un bija par pamatu atkārtota brīdinājuma izteikšanai, rezultātu

- Izslēgt no LMSF biedru, kuru pārstāvošo personu vai saistītās personas rīcība vai darbības ir atdzītas par LMSF kodeksa smagu pārkāpumu.

- Izteikt brīdinājumu LMSF biedram, kuru pārstāvošo personu vai saistītās personas rīcība vai darbība neatbilst LMSF Ētikas kodeksam.

- Noteikt LMSF biedram uz gadu biedru naudas iemaksas dubultā apmērā, ja tā pārstāvošo personu vai saistītās personas rīcība vai darbības ir atdzītas par LMSF kodeksa pārkāpumiem.

- Pārtraukt sadarbību ar LMSF rīkoto sacensību organizatoru uz laika periodu no 1 gada līdz 5 gadiem, ja tā rīcība, darbības neatbilst LMSF Ētikas kodeksam vai bezdarbība ir bijusi par iemeslu LMSF Ētikas kodeksa neievērošanai.

Nobeiguma nosacījumi

LMSF Ētikas kodeksa neievērošanas gadījumos LMSF valde var piemērot Ētikas kodeksā minētās sankcijas saskaņā ar Ētikas kodeksa pārkāpumu izskatīšanas kārtību.

Brīdinājums ir spēkā 1 gadu skaitot no lēmuma pieņemšanas dienas.

Brīdinājums ir spēkā 6 mēnešus skaitot no lēmuma pieņemšanas dienas, ja brīdinājuma saņēmējs ir izpratis, atdzinis un nožēlo LMSF Ētikas kodeksa neievērošanas faktu un publiski atvainojies visām iesaistītajām pusēm.

LMSF valdes pieņemtos lēmumu(us) publicē LMSF mājas lapā, par to rakstiski informējot iesaistītās puses.

LMSF valdes lēmumi par LMSF Ētikas kodeksa pārkāpumiem, kuri saistīti ar Ētikas kodeksa neievērošanu ir saistoši LMSF biedriem, LMSF biedrus pārstāvošām personām, LMSF rīkoto sacensību vai Latvijas čempionāta vai to posmu organizatoriem uz kuru tie attiecas un nav pārsūdzami.

Sūdzības izskatīšanas nodeva netiek atmaksāta un tiek izmantota LMSF administrācijas izdevumu segšanai.

Ja LMSF valde pieņem lēmumu, ka iesniegtā sūdzība nav pamatota, sūdzības iesniedzēja iemaksātā drošības nauda netiek atmaksāta un tiek izmantota LMSF administrācijas izdevumu segšanai.

LMSF Ētikas kodeksa izpratnē:

Persona - sportists, kurš piedalās LMSF organizētās sacensībās vai Latvijas čempionātā vai kādā no tā posmiem un pārstāv kādu no LMSF biedriem.

LMSF biedru pārstāvošā persona - sportists vai jebkurš cits biedrs, kurš tiesā, apmeklē vai ir saistīts LMSF rīkotām sacensībām.

Ar LMSF biedru saistītā persona - persona, kura pārstāv biedru LMSF rīkotās sacensībās, ir izvirzīta par tienesi vai atbalsta sportistu, tā dalību vai LMSF biedru.

Organizators - LMSF rīkoto sacensību vai Latvijas čempionātu, to posmu nolikumā minētais organizators, viņa norādītā atbildīgā persona un piesaistītās personas.

LMSF Ētikas kodekss apstiprināts LMSF valdē, Rīgā 2018.gada, 15. februārī

93

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2019 / ЛЧ по фидерной ловле 2019

Ja pareizi saprotu tad KK runā par šo:
3. Godīga spēle
-Visiem sporta organizāciju dalībniekiem un iesaistītām pusēm attiecībā uz personām, kuras tie iesaista sporta aktivitātēs, jāizturas ievērojot taisnīguma principu un ir aizliegts izturēties nevienlīdzīgi.

- Visām iesaistītajām pusēm ir stingri aizliegts veikt jebkuras darbības jebkādā veidā ar mērķi manipulēt vai mākslīgi mainīt vai labot jebkuru sacensību rezultātus vai nodrošināt nelikumīgu labumu vai priekšrocības jebkuram.

- LMSF rīkoto sacensību, Latvijas čempionātu, to posmu tiesnešu lēmumiem ir jābūt neatkarīgiem, godīgiem un jānodrošina godīgas spēles principi.

P. s. Atkārtoti izlasot Pušu saraksti-vainīgā Puse jau šī 3.punkta pārkāpumus publiski atzīst! Jo interesantāka būs sapulce-interesanti kā reaģēs pats LMSF!

MC

94

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2019 / ЛЧ по фидерной ловле 2019

Kaspar, te runa gāja par BURTISKU rupjību! )) Es nedaudz pielaboju tekstu, jo te sāka iet augstos toņos - nesmuki. ))


P.S. Par tēmu, cenšos vienmēr strādāt tīri, to pašu cenšos panākt arī komandā. Bet tas nenozīmē ka, nevaru atbildēt ar netīru spēli! Gribētos lai mēs atrodam kādu risinājumu šai problēmai un vienīgais ko es redzu - sektorus jāpalielina. Nav iespējas pie katra dalībnieka nosēdināt pa 1 tiesnesim. Un rakstīt noteikumus 150 lappusēs arī būtu stulbi. Manuprāt noteikumi ir kā instrukcija.

95

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2019 / ЛЧ по фидерной ловле 2019

Labdien kungi, esmu nepatīkami pārsteigts lasot forumu, diemžēl nevarēšu piedalīties, tāpēc nolēmu savas 5 kapejkas ierakstīt arī.
Pirmkārt vēlos apsveikt visus uzvarētājus gan komandu vērtējumā gan individuāli, objektīvi jūs bījāt visu sezonu labākie un to ir pierādījuši! Otrkārt visu fīdersporta saimi ar pirmo vēsturisko LČ komandām, ļoti ceru ka pēc 16.10 ne pēdējo.
Treškārt ar to ka nedaudz izmainot pieeju, ir mainījies dalībnieku skaits, ļoti daudz jaunu, iesācēju sporta.
Protams attīstīties vajag arī turpmāk, dinamikai jābūt vēl drošāk un straujāk, labi ka veidojās vēl klubi, tas nozīmē ka fīdera sportam ir potenciāls un resurs, pirmkārt cilvēku resurs kuru jāprot akumulēt un pielietot lietas labā.
Kā viens no risinājumiem no klubiem deliģēt tiesnešus lai katrā zonā ir 1 tiesnesis kurš atbild par zonu, vecākais tiesnesis ir zinoš respektējams ideāli bez piederības.
Organizācija pateicoties Vladislavam mainījās uz labo pusi no posma uz posmu, tas ka 4 posmā parādījās lapiņas ar komandu dalībniekiem kur ērti un ātri var ierakstīt izlozēto sektoru un zonu, ir labs risinājums.
Posmu organizēšanu ir jānodrošina vienā standarta, tas nozīmē ka ja kāds klubs apņēmās organizēt posmu nosacījumi jābūt saprotami ka sektori un zonas ir jau dienu pirms oficiālā treniņa, papildus piedāvājumi ēdināšana, ūdens un citas ekstras.
Par sektoru izmēru, diskusija ir vērts būt, jo te tiks atrisināti 2 jautājumi, jaunie ūdeņi un izvietošana, 4 posmā es pirmā diena B 5, ar platumu zem 7 metri ar bedri pa vidu sektoram, kaut kā ne visai ērti sevišķi ja vajadzētu tālo distanci pētīt. Bet saprotu ka ideālo ūdeņu ar taisniem krastiem  gandriz tā kā nav, tad jāskatās vairāk uz citām iespējām.
Svēršanās, pēdējā posmā varētu anulēt A u B zonas rezultātus, jo ticamības moments tiem pierakstiem ir vismaz aizdomīgas, bet šis proces ir svarīgāks par visu, tā pat kā uzglabājamā tīkliņa pārbaude, kā arī izbirtās zivs savākšana ar visu svara pieaugumu, tas vairāk par tiesnešu kvalitāti un disciplīnu.
Par barības un ēsmas pārbaudes kārtību, man nav pieredzes, var būt tiem kuri brauc ārzemēs ir kādi novērojumi, bet tas process ir bezjēdzīga formalitāte, tas ka platformā ir un uz galda stāv noklāts ar dvieli neviens neskatās, daži pārbaudes traukus tā arī saturu neizmanto jo vis kas vajadzīgs stāv kaujas gatavībā.
Par treneriem, vajag atzīt ka te ir reāls haoss, pirmkārt treneris ir treneris un viņš ir viens komandai, runneri var būt vairāki bet neviens to procesu nereglamentē, un ej tu saproti kurš ir kurš tev aiz muguras novēro ko tu dari, pie tā jābūt ētikai, nu nevar sveš vērotais elpot pakausī stundu.
Par pārmetumiem un protestiem, sports ir nežēlīgs un bez kompromisēm, ja jūms ir ambīcijas un vēlme būt labākais no labākajiem, tad ir dažādu veidi kā sasniegt rezultātu, katrs izvēlas pēc savas sirds apziņas un morāles, un kas mēs esam lai viņus aprunāt par to? Mūsu NG ir spilgti pierādījis kā to ir jādara, pareizi un pēc reglamenta Garifs bija nomests no zonas uzvarētāja, Toms arī tika sodīts ar rezultātā anulēšanu, 4 posmā neviens protests netika iesniegts, tātad sportisti ir apmierināti ar pretinieku darbībām, nav smuki jūs teiksiet? Bet tā ir realitāte, man arī dzīvē gadās cilvēki ar kuriem ir jāstrādā ikdienā bet šņabi es ar viņiem pat vienā meža dzert negribētu, pretiniekus ne izvēlās, jābūt vienkārši stiprākiem par viņiem, vai jāklusē.
Kopumā tas ir viss, paldies Jums kungi par pieredzi, par iespēju cīnīties kopā, par labu gara stāvoklī neskatoties uz rezultātu. Ceru ka rītdienas strīdā piedzims jauns un pozitīvs risinājums.
Ar cieņu, Eduards CMS FT

Before release, catch someone fish ...