1

Tēma: „ CMS FEEDER KAUSS 2018 ”

http://s3.uploads.ru/t/zXdGK.jpg

1.    Mērķis   
1.1.    Daudzveidot Carnikavas Makšķerēšanas Skolas programmu;
1.2.    dažādot Carnikavas sporta centra organizēto sacensību klāstu;
1.3.    dot iespēju sacensību dalībniekiem paaugstināt meistarību makšķerēšanā;
1.4.    paplašināt dalībnieku personīgos kontaktus;
1.5.    popularizēt makšķerēšanas sportu kā aktīvu un veselīgu sporta veidu Carnikavas novadā un ārpus tā;
1.6.    noteikt 2018. gada labāko makšķernieku Feeder disciplīnā Carnikavas novada iedzīvotāju un viesu vidū.

2.    Organizatori un vadība   
2.1.    Sacensības organizē Carnikavas Makšķerēšanas Skola un Carnikavas novada pašvaldības iestāde „Carnikavas sporta centrs” sadarbībā ar Carnikavas novada domi, atbalstītājiem un sponsoriem;
2.2.    sacensību galvenais tiesnesis – Eduards Burģelis (tālr. 26566057).

3.    Vieta un laiks   
3.1.    Sacensības notiek 2018.gada 14. un 15. jūlijā Gaujas upē, pie Carnikavas novadpētniecības centra (posmā no Jomas ielas 7 laukuma līdz zaļā meža galam). Dalībnieku reģistrēšanās no plkst. 07:30 līdz 08:00. Starts tiks paziņots atsevišķi. Makšķerēšanas ilgums 5 stundas.

4.    Sacensību dalībnieki   
4.1.    Sacensībās var piedalīties jebkurš Carnikavas Makšķerēšanas Skolas biedrs, Carnikavas iedzīvotājs un novada viesis bez vecuma ierobežojumiem;
4.2.    sacensības notiek individuālajā konkurencē, dalībnieku skaits netiek ierobežots. Dalībnieki vecuma grupās netiek dalīti.

5.    Pieteikšanās   
5.1.    Dalībnieku iepriekšējā pieteikšanās līdz 14. jūlijam plkst. 08:00 sūtot pieteikumu uz e-pastu: biedribacms@inbox.lv vai pa tālruni Eduards Burģelis (tālr. 26566057);
5.2.    dalībnieku pieteikšanās notiek arī sacensību dienā – 14.07.2018 no plkst. 07:30 līdz 08:00.

6.    Sacensību kārtībā   
6.1.    Sacensības notiek, ievērojot makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā. Makšķerēšanas ilgums vienā kārtā 5 stundas, sagatavošanās ilgums pirms katras kārtas ir 90 minūtes, no tām pēdējās 10 minūtēs pēc atsevišķa signāla  ir atļauts iebarot;
6.2.    makšķerējot, mērot dziļumu un regulējot iemetiena attālumu  ir atļauts izmantot tikai vienu fīder makšķeri aprīkotu ar marķiera svinu, bet sacensību sektorā var atrasties neierobežots skaits citu rezerves makšķeru un sistēmu;
6.3.    makškerēt atļauts ar divām makškerēm vienlaiks, tikai ar sistēmām. Makšķerēt atļauts tikai ar barotavu;
6.4.    maksimālais barotavas izmērs ir 5 * 7cm, atļauts izmantot tikai vienžubura āķus;
6.5.    lai mazinātu barotavas un sistēmas noraušanās iespejamību metiena brīdī, atļauts izmantot ar šok-līderi (shock-leader) aprīkotas sistēmas;
6.6.     zivju uzglabājamajam tīkliņam jābūt vismaz 2 metrus (ieteicams 4metri)  garam, sacensību dalībniekiem jābūt līdzi zivju uztveramajam tīkliņam;
6.7.     katrs sportists vienā sacensību kārtā drīkst izmantot ne vairāk kā 12 (divpadsmit) litrus barības. Barībai pirms tās kontroles jābūt gatavai, samitrinātai. Barības apjomā ietilpst arī visi aromatizatori, sausās un šķidrās piedevas. Dzīvo ēsmu apjoms nedrīkst pārsniegt 2,5 litrus, no tiem motilis (džokeris) nedrīkst pārsniegt 0,5 litrus pluss 1/8 no litra jeb 125 ml motiļa ēsmas tiesai.Visa dzīvā ēsma jauzrāda speciālā tarā, uz kuras skaidri saskatāms tās tilpums. Līdz barības un ēsmas pārbaudei tos nedrīkst pievienot vienu otram, ja barībā tiks konstatēta dzīvās ēsmas vai tās daļu klātbūtne, tā tiks ierobežota pēc dzīvās ēsmas limita, tātad, līdz 2,5 litriem;
6.8.     ēsmu un barības kontroles laikā, barības spaiņiem un ēsmu tarai jāatrodas uz ārējas sektora robežas;
6.9.    kā ēsmu atļauts izmantot tikai dzīvas ēsmas un dabīgas izcelsmes augu valsts produktus (kukurūzu, zirņus, graudus), aizliegts izmantot dzīvas un beigtas zivis un to gabalus, ēsma nedrīkst būt vairāku komponentu maisījums (maize, mīkla, makaroni, peletes, boilas u.t.t.), ēsmai jabūt uzdurtai uz āķa.
Iebarošana atļauta izmantojot tikai barotavas, mest barību ar roku, šaut ar kaķeni vai kadu citu ierīci aizliegts;
6.10.     katram sacensību dalībniekam makšķerējot jāievēro sava sektora robežas. Sacensību laikā sektorā drīkst ienākt tikai treneris un tiesneši. Treneris ir jāpiesaka savlaicīgi, pirms maču sākuma;
6.11.    zivis kas tiek izvilktas no ūdens pēc beigu signāla, netiek ieskaitītas kopējā lomā. Ja ir konstatēts pārkāpums, tiesnesis drīkst atsvabināt lielāko noķerto zivi;
6.12.    pēc barības un ēsmu kontroles aizliegts pamest savu sektoru līdz lomu svēršanai. Pamest savu sektoru, vai nodot mantas drīkst tikai tiesneša klātbūtnē. Par katru pārkāpumu (neatļautas sistēmas vai ēsmas pielietošana,) sportistam tiek izteikts brīdinajums, ja sportistam jau ir divi brīdinajumi un tiesnesis izsaka trešo, tad sportista uzrādītais rezultāts var tikt anulēts,  par to lemj sacensību galvenais  tiesnesis un LMSF valdes pārstāvis;
6.13.    katrs sacensību dalībnieks pats ir atbildīgs par savu drošību makšķerēšanas laikā;
6.14.    vietas tiek izlozētas pa noteiktiem sektoriem un zonām;
6.15.    svēršana notiek uz vietas dalībnieku sektorā;
6.16.    par sacensību rezultātu viltošanu, nepatiesu ziņu sniegšanu, sacensību dalībnieks var tikt diskvalificēts.

7.    Sacensību izdevumi un norēķini   
7.1.    Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu apmaksā sacensību organizatori;
7.2.    izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās apmaksā paši dalībnieki;
7.3.    sacensību dalībnieki ievēro makšķerēšanas tradīcijas un galvenā tiesneša norādījumus.

8.    Apbalvošana   
8.1.    Sacensību dalībnieki tiek apbalvoti ar CMS piemiņas balvām;
8.2.    sacensību uzvarētājs tiek apbalvots ar CMS FEEDER KAUSS 2018 kausu;
8.3.     2.un 3.vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar piemiņas kausiem;
8.4.    sacensību dalibniekiem būs iespēja izcīnīt speciālās balvas;
8.5.    turnīra rezultāti tiks publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā “Carnikavas novada vēstis”, www.sports.carnikava.lv un sporta centra profilos sociālajos tīklos – draugiem.lv; facebook un twitter.com, Carnikavas Makšķerēšānas Skolas facebook. www.bcms.lv

9.    Informācija par sacensībām   
9.1.    Informācija par sacensībām, nokļūšanu līdz sacensību vietai, auto novietošanu ir pieejama Carnikavas Makšķerēšānas Skolas facebook; Informatīvais tālrunis: 26566057;
9.2.    Nakšņošanas iespējas Carnikavas novadā: Carnikavas Piejūras internātskola (tālr.28365823), sacensību norises vietā: telšu vietas un treileru novietnes;
9.3.    sacensību apskats tiek publicēts Carnikavas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā «Carnikavas novada vēstis».

tel. 28864021

2

Re: „ CMS FEEDER KAUSS 2018 ”

Labdien, sākās pieteikšanās CMS FĪder KAUSS 2018,  savu pieteikumu sūtīt uz biedribacms@inbox.lv.
Добрый день, начался прием заявок на участие в соревнованиях CMS FĪDER KAUSS 2018, заявки присылайте на biedribacms@inbox.lv.

Before release, catch someone fish ...