1 Redaktēts Vitalij (2018-04-08 20:55:55)

Tēma: COPES NAMS KAUSS 2018/Кубок COPES NAMS-2018

https://d.radikal.ru/d06/1804/78/75d04de953ba.jpg
COPES NAMS KAUSS MIX FISHING 2018

COPES NAMS kauss  2018 jauktajā (fīderis-pludiņš) makšķerēšanā.

Nolikums.
Sacensību mērķis:
Popularizēt makšķerēšanas sportu.
Izmēģināt jauna veida  dažādus makšķerēšanas stilus apvienojošas sacensības.
Piesaistīt  makšķerēšanas sportam jaunus  interesentus.
Sacensību laiks un vieta:
Sacensības notiek divās kārtās 12.un 13. maijā,  ūdenskrātuvē Mazais Ansis , Rubene (10km no Valmieras) sacensību sektori būs izvietoti visapkārt ūdenskrātuvei.

Atbildīgais organizators  - VVA Klubs

Dalību sacensībām var pieteikt uz numuru - 20263333  SMS Sacensību dalībnieki

Sacensībās var piedalīties jebkurš makšķernieks, kurš ir sasniedzis vismaz 10  gadu vecumu, kuram atbilstoši makšķerēšanas noteikumiem līdzi  ir derīga Makšķernieku karte un personu apliecinošs dokuments. Sacensību dalības maksa par divu dienu sacensībām ir noteikta 20 (divdesmit) eiro apmērā no viena dalībnieka (tajā iekļauta licenses maksa par 2dienu makšķerēšanu ūdenstilpnē).
Sacesnību noteikumi
Sacensības notiek, ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā.
Sacensības tiek vērtētas tikai individuāli, visi dalībnieki, ar izlozes palīdzību,  tiks sadalīti 3-4-5 sektoros (atkarībā no dalībnieku skaita), tādējādi sadalot sacensību dalībniekus pa iespējami līdzīgiem ezera posmiem.
Makšķerēšanas ilgums vienā kārtā 5 stundas, sagatavošanās ilgums pirms katras kārtas ir 90 minūtes, no tām pēdējās 10 minūtēs pēc atsevišķa signāla  ir atļauts iebarot.
Dalībnieks vienlaicīgi drīkst izmantot vienu pludiņmakšķeri ar SPOLI(match) vai fīderi, kas aprīkoti saskaņā ar starptautiskajiem šī makšķerēšanas veida noteikumiem un LČ nolikumiem. Rezerves makšķeru skaits un veids nav ierobežots,  abu makšķerēšanas veidu apvienošana vienā makšķerē nav atļauta (pludiņu enkurošana, fīdera barotavu izmantošana štekermakšķerēm u.t.t.). 
Starptautisko noteikumu  un LČ attiecīgo nolikumu punktu nezināšana neatbrīvo dalībniekus no soda – rezultāta anulēšanas vai lielākās zivs atlaišanas, par ko lemj sacensību organizatori.
Vienā sacensību kārtā drīkst izmantot līdz 20 litriem barības, šajā daudzumā tiek ieskaitīti gan zeme, gan smalkie akmeņi, gan visu veidu sausās un šķidrās piedevas, papildus barībai drīkstizmantot  līdz 2,5 litri dzīvās ēsmas, no tiem motiļi ne vairāk kā 1 litrs.
Apvienojot divus atšķirīgus makšķerēšanas veidus ir ieviestas korekcijas iebarošanā, - neatkarīgi no izmantotās makšķeres veida sportists  drīkst iebarot gan ar ar roku vai katapultu mestām barības bumbām, gan arī ar speciālajām fīdera barotavām. Pirms starta iebarošanai barības bumbas drīkst veidot ar divām rokām, sacensību laikā tikai ar vienu roku.
Sacensību norise
11.05. 2016 – trenins(japerk licenzi)
12.05.2016. –  pirmā sacensību diena
8.30 - 9.20 -  dalībnieku reģistrācija un sacensību sektoru izloze
9.30 – sacensību atklāšana
10.30 – ieiešana sektoros un sagatavošanās sākums
11.50  - iebarošana
12.00 – sacensību sākums
16.55 – 5 minūšu signāls
17.00 – sacensību beigas
13.05.2016. – otrā sacensību diena
7.50 – 8.30  - izloze
9.00 – ieiešana sektoros un sagatavošanās sākums
10.20 – iebarošana
10.30 – sacensību sākums
15.25 – 5 minūšu signāls
15.30 – sacensību beigas
17.00 – sacensību uzvarētāju apbalvošana
Uzvarētāju noteikšana
Ieņemto vietu katrā kārtā nosaka pēc sportista noķertā loma kopsvara, par izcīnīto vietu savā sektorā  sportistam tiek piešķirts ieņemtai vietai atbilstošs punktu skaits (piemēram, par 1.vietu – 1 punkts u.t.t.). Par sacensību uzvarētāju tiek atzīts sportists, kuram pēc divām sacensību kārtām ir vismazākais punktu skaits, vienādu punktu skaita gadījumā par uzvarētāju tiek atzīts sportists, kuram ir lielāks abās kārtās noķerto zivju kopsvars.
Apbalvošana
Dalībnieki, kuri divu dienu kopsummā ir izcīnījuši  pirmās trīs vietas saņem organizatoru balvas un medaļas, 1.vietas ieguvējs saņem COPES NAMS galveno balvu.

2

Re: COPES NAMS KAUSS 2018/Кубок COPES NAMS-2018

1.Uldis Pomers
2.Artūrs Šalajevs
3.Ivans Danilovs
4.Sergejs Kaminskis
5.Vitalijs Minkovs
6.Janis Simanis
7.Vladislavs Tolmačovs
8.Andrejs Andrejevs
9.Stikovskis Jurijs
10.Garifs Bogdanovs
11.Eriks Mihalcuks
12.Anzs Daugavietis
13.Kristaps Innus
14.Edgars Špels
15.Raitis Kozlovskis
16.Krisjanis Krasovskis
17.Vladislavs Chistjakovs
18.M.Sīmanis

19.V.Brīkšķis
20.Jurijs Gerasimovs
21.Toms Barčs
22.Eduards Burģelis
23.Jānis Muciņš
24.Kristaps Juhnevičs
25.Māris Rasmanis
26.Sandis Stikāns
27.Arnis Blankenfelds
28.Aigars Alands
29.Kaspars Kalpiss