1

Tēma: OK Cope Sport Kauss 2018 / Кубок OK Cope Sport 2018

http://s2.uploads.ru/t/0ELQt.jpg

Nolikums.

Sacensību mērķis

Makšķerēšanas sporta  popularizācija.
Pieredzes apmaiņa, labāko komandu un sportistu noteikšana makšķerēšanā ar fīderi.

Laiks un vieta.

11. - 12.08.2018.  Lielupe, Kalnciems

precīza sacensību vieta tiks paziņota ne vēlāk kā trīs nedēļas pirms sacensību datuma, vietas izvēla atkarīga no dalībnieku skaita un laika apstākļiem.

Organizators
 
   "Klubs OK COPE SPORT", atbildīgais  Ainārs Gurtiņš (mob. tālr. 26354951 ), Igors Losevs ( mob. tālr. 28864021, e-pasts  - igors.losevs777@gmail.com )


Sacensību dalībnieki.

Sacensības notiek komandu (četri dalībnieki pluss treneris) un  individuālajā ieskaitē. Dalībniekiem līdzi jābūt personu apliecinošiem dokumentiem un nepieciešamības gadījumā arī makšķernieku kartei.
Dalībnieku skaits nav ierobežots,  dalībnieku reģistrācija pa e-pastu  - igors.losevs777@gmail.com tiek pārtraukta  piecas dienas pirms sacensībām. Dalības maksa katram dalībniekam par vienu, trīs dienu sacensību posmu ir 20. ( divdesmit ) eiro.

Sacensību noteikumi.

Sacensības notiek, ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā.
Makšķerēšanas ilgums vienā kārtā 5 stundas, sagatavošanās ilgums pirms katras kārtas ir 90 minūtes, no tām pēdējās 10 minūtēs pēc atsevišķa signāla  ir atļauts iebarot.

• Komandā var tikt veikta sportista nomaiņa pret rezervistu, par to savlaicīgi ( vismaz nedēļu iepriekš ) ir jāziņo maču galvenajam organizatoram.

  • Makšķerējot, mērot dziļumu un regulējot iemetiena attālumu  ir atļauts izmantot tikai vienu fīder makšķeri aprīkotu ar marķiera svinu, bet sacensību sektorā var atrasties neierobežots skaits citu rezerves makšķeru un sistēmu.

  • Makšķerēt atļauts tikai ar sistēmām, kurās starp barotavu un makšķerkāta galu nav izvietoti nekāda veida ( mezgli, gumijas vai silikona gabaliņi,  svina skrotis u.t.t.) barotavas slīdēšanu pa auklu bremzējoši priekšmeti.

  • Sacensību laikā obligāti jāveic iemeties, tā lai aukla iztinās no spoles kasetes.

  • Lai mazinātu barotavas un sistēmas noraušanās iespējamību metiena brīdī, atļauts izmantot ar šok-līderi (shock-leader) aprīkotas sistēmas.

  • Zivju uzglabājamajam tīkliņam jābūt vismaz 3 metrus (ieteicams 4 metri)  garam, sacensību dalībniekiem jābūt līdzi zivju uztveramajam tīkliņam.

  • Katrs sportists vienā sacensību kārtā drīkst izmantot ne vairāk kā 12 (divpadsmit) litrus barības. Barībai pirms tās kontroles jābūt gatavai, samitrinātai. Barības apjomā ietilpst arī visi aromatizatori, sausās un šķidrās piedevas. Dzīvo ēsmu apjoms nedrīkst pārsniegt 2,5 litrus, no tiem motilis (džokeris) nedrīkst pārsniegt 0,5 litrus pluss 1/8 no litra jeb 125 ml motiļa ēsmas tiesai. Visa dzīvā ēsma jāuzrāda speciālā tarā, uz kuras skaidri saskatāms tās tilpums. Līdz barības un ēsmas pārbaudei tos nedrīkst pievienot vienu otram, ja barībā tiks konstatēta dzīvās ēsmas vai tās daļu klātbūtne,  tā tiks ierobežota pēc dzīvās ēsmas limita, tātad, līdz 2,5 litriem.

  • Ēsmu un barības kontroles laikā, barības spaiņiem un ēsmu tarai jāatrodas uz ārējas sektora robežas.

  • Kā ēsmu atļauts izmantot tikai dzīvas ēsmas un dabīgas izcelsmes augu valsts produktus (kukurūzu, zirņus, graudus) , aizliegts izmantot dzīvas un beigtas zivis un to gabalus, ēsma nedrīkst būt vairāku komponentu maisījums (maize, mīkla, makaroni, peletes, boilas u.t.t.), ēsmai jābūt uzdurtai uz āķa
Iebarošana atļauta izmantojot tikai barotavas, mest barību ar roku, šaut ar kaķeni vai kadu citu ierīci aizliegts.

   • Sektorā nedrīkst ienākt līdz nav atskanējis pirmais signāls, nav atļauts ārpus sava sektora montēt makšķeres un jebkādu citu sacensībām paredzēto aprīkojumu.

   • Katram sacensību dalībniekam makšķerējot jāievēro sava sektora robežas. Sacensību laikā sektorā drīkst ienākt tikai treneris un tiesneši. Treneris ir jāpiesaka savlaicīgi, pirms maču sākuma. 
   
   •  Zivis kas tiek izvilktas no ūdens pēc beigu signāla netiek ieskaitītas kopējā lomā, ja ir konstatēts pārkāpums tiesnesis drīkst atsvabināt lielāko noķerto zivi.

   • Pēc barības un ēsmu kontroles aizliegts pamest savu sektoru līdz lomu svēršanai. Pamest savu sektoru, vai nodot mantas drīkst tikai tiesneša klātbūtnē.

Par katru pārkāpumu (neatļautas sistēmas vai ēsmas pielietošana, uztveramā tīkliņa neesamība, vairāku kātu vienlaicīga lietošana u.c.) sportistam tiek izteikts brīdinājums, ja sportistam jau ir divi brīdinājumi un tiesnesis izsaka trešo, tad sportista uzrādītais rezultāts var tikt anulēts,  par to lemj sacensību galvenais  tiesnesis un LMSF valdes pārstāvis.

Katrs sacensību dalībnieks pats ir atbildīgs par savu drošību makšķerēšanas laikā.

Sacensību norise.

Obligātais treniņš

8.00 - 21.00

Pirmā sacensību  kārta.

8.00 - 8.45 – dalībnieku reģistrācija un sacensību sektoru izloze.
8.50           –  sacensību atklāšana
9.30           -   pirmais signāls – ieiešana sektoros
10.15         –  otrais signāls  - barības un ēsmas limita kontrole
10.50       –    trešais signāls – iebarošanas sākums
11.00       -    ceturtais signāls – makšķerēšanas sākums
15.55       –   piektais signāls – brīdinājums, ka atlikušas vel 5 minūtes
16.00       –   sestais signāls – makšķerēšanas beigas
16.01        -   zivju svēršana, rezultātu apkopošana

Otrā sacensību kārta.

8.00 - 8.30 – sacensību sektoru izloze
9.00         -    pirmais signāls – ieiešana sektoros
9.45           -  otrais signāls – barības un ēsmas limita kontrole
10.20         -  trešais signāls – iebarošanas sākums
10.30         -  ceturtais signāls – makšķerēšanas sākums
15.25         -  piektais signāls - brīdinājums, ka atlikušas vel 5 minūtes
15.30         -  sestais signāls – makšķerēšanas beigas
15.31         -  zivju svēršana, rezultātu apkopošana
16.30 – 17.00 – sacensību uzvarētāju apbalvošana

Sacensību uzvarētāju noteikšana.

Sacensību kārtas uzvarētāju nosaka pēc viņa noķertā loma kopsvara, par izcīnīto vietu sacensību kārtā sportistam tiek piešķirts ieņemtai vietai atbilstošs punktu skaits (piemēram, par 1.vietu – 1 punkts u.t.t.). Par sacensību posma uzvarētāju tiek atzīts sportists, kuram pēc divām sacensību kārtām ir vismazākais punktu skaits, vienādu punktu skaita gadījumā par uzvarētāju tiek atzīts sportists, kuram ir lielāks abās kārtās noķerto zivju kopsvars, attiecīgi par čempionāta uzvarētājiem tiek atzīti sportisti, kuri visos sacensību posmos iegūst mazāko punktu kopsummu.
Ja sacensību dalībnieku skaits pārsniedz 20 sportistus, tad tiks veidotas attiecīgi  3 un vairāk zonas ar vienādu sportistu skaitu katrā zonā. 

Apbalvošana.

Sportisti, kas izcīnījuši 1. , 2. un 3. vietu katrā sacensību kārtā  saņem attiecīgas medaļas, kā arī atbalstītāju balvas, čempionāta uzvarētāji saņem attiecīgas medaļas un piemiņas kausus.


Maču norises vieta, aiz Kalnciema neaizbraucot līdz Svēt upei. Ar apli norādīts pagrieziens uz dambi pa kuru jūs nonāksiet līdz trasei. smile


http://s3.uploads.ru/iRdAe.png

tel. 28864021

2 Redaktēts Jan (2017-12-11 19:31:30)

Re: OK Cope Sport Kauss 2018 / Кубок OK Cope Sport 2018

Dresden rakstīja:

...

Nolikums.
...
Organizators

   "Klubs OK COPE SPORT"
...

Sacensībās var piedalīties  dalībnieki, kuri pārstāv kādu no organizācijām, kura ir LMSF sastāvā.
...

Ja nepārstāvi kādu no organizācijām kas ir LMSF sastāvā, tad nevari piedalīties sacensībās???

LSMK-MILO

3

Re: OK Cope Sport Kauss 2018 / Кубок OK Cope Sport 2018

Jan rakstīja:
Dresden rakstīja:

...

Nolikums.
...
Organizators

   "Klubs OK COPE SPORT"
...

Sacensībās var piedalīties  dalībnieki, kuri pārstāv kādu no organizācijām, kura ir LMSF sastāvā.
...

Ja nepārstāvi kādu no organizācijām kas ir LMSF sastāvā, tad nevari piedalīties sacensībās???

Izņēmu šo nosacījumu no nolikuma. Sori, nolikums kopēts no LČ. smile

tel. 28864021

4

Re: OK Cope Sport Kauss 2018 / Кубок OK Cope Sport 2018

Tad jau pie viena izņem varbūt arī šo: smile

Dresden rakstīja:

...
Nolikums.

Sacensību mērķis

...
Noskaidrot 2018. gada labākos sportistus makšķerēšanā ar fīderi.

...

LSMK-MILO

5

Re: OK Cope Sport Kauss 2018 / Кубок OK Cope Sport 2018

Jan rakstīja:

Tad jau pie viena izņem varbūt arī šo: smile

Dresden rakstīja:

...
Nolikums.

Sacensību mērķis

...
Noskaidrot 2018. gada labākos sportistus makšķerēšanā ar fīderi.

...

Tas var palikt, uzvarētāji ir pelnījuši tādu statusu. Ir tak labākie? smile

tel. 28864021

6

Re: OK Cope Sport Kauss 2018 / Кубок OK Cope Sport 2018

Kopš kura laika kāda klubiņa komercmači, ir kritērijs pēc kura nosaka gada labākos sportistus?

LSMK-MILO

7

Re: OK Cope Sport Kauss 2018 / Кубок OK Cope Sport 2018

Впиши labako komandu

8

Re: OK Cope Sport Kauss 2018 / Кубок OK Cope Sport 2018

Izlaboju, ja vel kas parādās, rakstiet komentārus. smile

tel. 28864021