1

Tēma: MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS „CMS FEEDER KAUSS 2017”

MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS  „CMS FEEDER KAUSS 2017”

http://cdn1.savepice.ru/uploads/2017/6/8/3c947fb87702fce74915610ae79af91c-full.jpg

1.    Mērķis   
1.1.    Daudzveidot Carnikavas Makšķerēšanas Skolas programmu;
1.2.    dažādot Carnikavas sporta centra organizēto sacensību klāstu;
1.3.    dot iespēju sacensību dalībniekiem paaugstināt meistarību makšķerēšanā;
1.4.    paplašināt dalībnieku personīgos kontaktus;
1.5.    popularizēt makšķerēšanas sportu kā aktīvu un veselīgu sporta veidu Carnikavas novadā un ārpus tā;
1.6.    noteikt 2017. gada labāko makšķernieku Feeder disciplīnā Carnikavas novada iedzīvotāju un viesu vidū.

2.    Organizatori un vadība   
2.1.    Sacensības organizē Carnikavas Makšķerēšanas Skola un Carnikavas novada pašvaldības iestāde „Carnikavas sporta centrs” sadarbībā ar Carnikavas novada domi, atbalstītājiem un sponsoriem;
2.2.    sacensību galvenais tiesnesis – Eduards Burģelis (tālr. 26566057).

3.    Vieta un laiks   
3.1.    Sacensības notiek 2017.gada 08. un 09. jūlijā Gaujas upē, pie Carnikavas novadpētniecības centra (posmā no Jomas ielas 7 laukuma līdz zaļā meža galam). Dalībnieku reģistrēšanās no plkst. 07:30 līdz 08:00. Starts tiks paziņots atsevišķi. Makšķerēšanas ilgums 5 stundas.

4.    Sacensību dalībnieki   
4.1.    Sacensībās var piedalīties jebkurš Carnikavas Makšķerēšanas Skolas biedrs, Carnikavas iedzīvotājs un novada viesis bez vecuma ierobežojumiem;
4.2.    sacensības notiek individuālajā konkurencē, dalībnieku skaits netiek ierobežots. Dalībnieki vecuma grupās netiek dalīti.

5.    Pieteikšanās   
5.1.    Dalībnieku iepriekšējā pieteikšanās līdz 08. jūlijam plkst. 08:00 sūtot pieteikumu uz e-pastu: biedribacms@inbox.lv vai pa tālruni Eduards Burģelis (tālr. 26566057);
5.2.    dalībnieku pieteikšanās notiek arī sacensību dienā – 08.07.2017 no plkst. 07:30 līdz 08:00.

6.    Sacensību kārtībā   
6.1.    Sacensības notiek, ievērojot makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā. Makšķerēšanas ilgums vienā kārtā 5 stundas, sagatavošanās ilgums pirms katras kārtas ir 90 minūtes, no tām pēdējās 10 minūtēs pēc atsevišķa signāla  ir atļauts iebarot;
6.2.    makšķerējot, mērot dziļumu un regulējot iemetiena attālumu  ir atļauts izmantot tikai vienu fīder makšķeri aprīkotu ar marķiera svinu, bet sacensību sektorā var atrasties neierobežots skaits citu rezerves makšķeru un sistēmu;
6.3.    makškerēt atļauts ar divām makškerēm vienlaiks, tikai ar sistēmām. Makšķerēt atļauts tikai ar barotavu;
6.4.    maksimālais barotavas izmērs ir 5 * 7cm, atļauts izmantot tikai vienžubura āķus;
6.5.    lai mazinātu barotavas un sistēmas noraušanās iespejamību metiena brīdī, atļauts izmantot ar šok-līderi (shock-leader) aprīkotas sistēmas;
6.6.     zivju uzglabājamajam tīkliņam jābūt vismaz 2 metrus (ieteicams 4metri)  garam, sacensību dalībniekiem jābūt līdzi zivju uztveramajam tīkliņam;
6.7.     katrs sportists vienā sacensību kārtā drīkst izmantot ne vairāk kā 12 (divpadsmit) litrus barības. Barībai pirms tās kontroles jābūt gatavai, samitrinātai. Barības apjomā ietilpst arī visi aromatizatori, sausās un šķidrās piedevas. Dzīvo ēsmu apjoms nedrīkst pārsniegt 2,5 litrus, no tiem motilis (džokeris) nedrīkst pārsniegt 0,5 litrus pluss 1/8 no litra jeb 125 ml motiļa ēsmas tiesai.Visa dzīvā ēsma jauzrāda speciālā tarā, uz kuras skaidri saskatāms tās tilpums. Līdz barības un ēsmas pārbaudei tos nedrīkst pievienot vienu otram, ja barībā tiks konstatēta dzīvās ēsmas vai tās daļu klātbūtne, tā tiks ierobežota pēc dzīvās ēsmas limita, tātad, līdz 2,5 litriem;
6.8.     ēsmu un barības kontroles laikā, barības spaiņiem un ēsmu tarai jāatrodas uz ārējas sektora robežas;
6.9.    kā ēsmu atļauts izmantot tikai dzīvas ēsmas un dabīgas izcelsmes augu valsts produktus (kukurūzu, zirņus, graudus), aizliegts izmantot dzīvas un beigtas zivis un to gabalus, ēsma nedrīkst būt vairāku komponentu maisījums (maize, mīkla, makaroni, peletes, boilas u.t.t.), ēsmai jabūt uzdurtai uz āķa.
Iebarošana atļauta izmantojot tikai barotavas, mest barību ar roku, šaut ar kaķeni vai kadu citu ierīci aizliegts;
6.10.     katram sacensību dalībniekam makšķerējot jāievēro sava sektora robežas. Sacensību laikā sektorā drīkst ienākt tikai treneris un tiesneši. Treneris ir jāpiesaka savlaicīgi, pirms maču sākuma;
6.11.    zivis kas tiek izvilktas no ūdens pēc beigu signāla, netiek ieskaitītas kopējā lomā. Ja ir konstatēts pārkāpums, tiesnesis drīkst atsvabināt lielāko noķerto zivi;
6.12.    pēc barības un ēsmu kontroles aizliegts pamest savu sektoru līdz lomu svēršanai. Pamest savu sektoru, vai nodot mantas drīkst tikai tiesneša klātbūtnē. Par katru pārkāpumu (neatļautas sistēmas vai ēsmas pielietošana,) sportistam tiek izteikts brīdinajums, ja sportistam jau ir divi brīdinajumi un tiesnesis izsaka trešo, tad sportista uzrādītais rezultāts var tikt anulēts,  par to lemj sacensību galvenais  tiesnesis un LMSF valdes pārstāvis;
6.13.    katrs sacensību dalībnieks pats ir atbildīgs par savu drošību makšķerēšanas laikā;
6.14.    vietas tiek izlozētas pa noteiktiem sektoriem un zonām;
6.15.    svēršana notiek uz vietas dalībnieku sektorā;
6.16.    par sacensību rezultātu viltošanu, nepatiesu ziņu sniegšanu, sacensību dalībnieks var tikt diskvalificēts.

7.    Sacensību izdevumi un norēķini   
7.1.    Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu apmaksā sacensību organizatori;
7.2.    izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās apmaksā paši dalībnieki;
7.3.    sacensību dalībnieki ievēro makšķerēšanas tradīcijas un galvenā tiesneša norādījumus.

8.    Apbalvošana   
8.1.    Sacensību dalībnieki tiek apbalvoti ar CMS piemiņas balvām;
8.2.    sacensību uzvarētājs tiek apbalvots ar CMS FEEDER KAUSS 2017 kausu;
8.3.     2.un 3.vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar piemiņas kausiem;
8.4.    sacensību dalibniekiem būs iespēja izcīnīt speciālās balvas;
8.5.    turnīra rezultāti tiks publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā “Carnikavas novada vēstis”, www.sports.carnikava.lv un sporta centra profilos sociālajos tīklos – draugiem.lv; facebook un twitter.com, Carnikavas Makšķerēšānas Skolas facebook. www.bcms.lv

9.    Informācija par sacensībām   
9.1.    Informācija par sacensībām, nokļūšanu līdz sacensību vietai, auto novietošanu ir pieejama Carnikavas Makšķerēšānas Skolas facebook; Informatīvais tālrunis: 26566057;
9.2.    Nakšņošanas iespējas Carnikavas novadā: Carnikavas Piejūras internātskola (tālr.28365823), sacensību norises vietā: telšu vietas un treileru novietnes;
9.3.    sacensību apskats tiek publicēts Carnikavas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā «Carnikavas novada vēstis».

2

Re: MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS „CMS FEEDER KAUSS 2017”

Skiet, ka bija jabut Jana Mucina kausam. Un ir baiga putra noteikumos. Ir lietas, kas nav atrunatas, piemeram izmantojamas sistemas un aku-pavadu skaits, bet taja pat laika ir aizliegta mikla, staigasana arpus sektora, un vell kaudze sporta feeder noteikumu., ka piemeram var makskeret ar 2 makskerem, bet ir punkts par merisanos ar svinu un vienu markier makskeri.

3

Re: MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS „CMS FEEDER KAUSS 2017”

Ūsiņš rakstīja:

Skiet, ka bija jabut Jana Mucina kausam. Un ir baiga putra noteikumos. Ir lietas, kas nav atrunatas, piemeram izmantojamas sistemas un aku-pavadu skaits, bet taja pat laika ir aizliegta mikla, staigasana arpus sektora, un vell kaudze sporta feeder noteikumu., ka piemeram var makskeret ar 2 makskerem, bet ir punkts par merisanos ar svinu un vienu markier makskeri.

Nolikums tiks mainīts, patreiz ir tikai vecā versija. Noteikumi nebūs tādi kā ierasts, šis tomēr ir savādāks kauss! Vairāk domāts iesācējiem, ne sportistiem.

4

Re: MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS „CMS FEEDER KAUSS 2017”

Dresden rakstīja:
Ūsiņš rakstīja:

Skiet, ka bija jabut Jana Mucina kausam. Un ir baiga putra noteikumos. Ir lietas, kas nav atrunatas, piemeram izmantojamas sistemas un aku-pavadu skaits, bet taja pat laika ir aizliegta mikla, staigasana arpus sektora, un vell kaudze sporta feeder noteikumu., ka piemeram var makskeret ar 2 makskerem, bet ir punkts par merisanos ar svinu un vienu markier makskeri.

Nolikums tiks mainīts, patreiz ir tikai vecā versija. Noteikumi nebūs tādi kā ierasts, šis tomēr ir savādāks kauss! Vairāk domāts iesācējiem, ne sportistiem.

Sk. Vienkarsi Eduards pagajusogad mineja, ka noteikumi ar katru gadu tiks uzlaboti un sakartoti. Formatu es zinu

5

Re: MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS „CMS FEEDER KAUSS 2017”

Ūsiņš rakstīja:

Skiet, ka bija jabut Jana Mucina kausam. Un ir baiga putra noteikumos. Ir lietas, kas nav atrunatas, piemeram izmantojamas sistemas un aku-pavadu skaits, bet taja pat laika ir aizliegta mikla, staigasana arpus sektora, un vell kaudze sporta feeder noteikumu., ka piemeram var makskeret ar 2 makskerem, bet ir punkts par merisanos ar svinu un vienu markier makskeri.

Sveiks! Paldies par interesi mūsu pasākumam, nolikums paliks tāds kāds ir publicēts ar nelielām izmaiņām. Tas ir atrunāts kompromiss starp "svētdienas" makšķerniekiem un sportistiem.  Sacensības organizācija tiks uzlabota, būsim pteicīgi ja ieteiksiet uz ko mums ir jāpieverš vairāk uzmanības.

Par nosaukumu, CMS FEEDER KAUSS 2017, paliks nemainīgs, "Jāņa Muciņa Kauss" būs kā atsevišķa balva, ar šo kausu būs apbalvots dalībnieks ar lielāko nozvejas svaru par divām sacensību dienām. Tāds variants ir panākts ar Jāņa piekrišanu un nevēlmi rīkot sava vārda pasākumu.

Šogad mums būs jauns galveno balvu sadarbības partneris.

Post's attachments

CMS Nolikums_2017 KAUSS.docx 235.64 kb, 21 downloads since 2017-01-04 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
Before release, catch someone fish ...

6 Redaktēts Ūsiņš (2017-01-04 21:46:39)

Re: MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS „CMS FEEDER KAUSS 2017”

Domaju, ka merisanos ar markiersvinu var nemt ara, jo 50% ta bus tumsa bilde, lai jau izmanto tuksu barotavu. Tai pat laika ieteiktu papildinat punktu par iebarosanu, ka ta ir atlauta tikai ar barotavu, jeb ir aizliegta ar roku. Tiesi tapat ir ar treneriem, lielai dalai ir lidzi gimene, un parasti sados kausos sektori no 3 personam ir diezgan brivi staigajami. Parejais viss ir saprotams.

7

Re: MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS „CMS FEEDER KAUSS 2017”

Nolikumu es atjaunoju. Man liekas viss ir ok, ne vienu jau bargi par sīkiem pārkāpumiem nesodīs. Bet nu kaut kādai kārtībai tomēr jābūt. Pamazām jau arī tos cilvēkus var pieradināt pie kārtības un noteikumiem un gribās ticēt ka ar laiku tas dos savu! Noteikti gribētu atgādināt par sektoru ārējās robežas atzīmēšanu ar brīdinājuma lenti. Jo pagājušā gada turnīrā dažreiz ar šausmām noskatījos uz tiem atpūtniekiem, metra attālumā no dalībnieka muguras gozējās! Un sportistiem jau ar tie nervi nav no dzelzs, jādomā par rezultātu nevis par skatītāju traumām!

8

Re: MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS „CMS FEEDER KAUSS 2017”

О да! Обидно будет, если на таком прекрасном рыболовном празднике кто-то получит кормушкой по голове...

9

Re: MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS „CMS FEEDER KAUSS 2017”

Ūsiņš rakstīja:

Domaju, ka merisanos ar markiersvinu var nemt ara, jo 50% ta bus tumsa bilde, lai jau izmanto tuksu barotavu. Tai pat laika ieteiktu papildinat punktu par iebarosanu, ka ta ir atlauta tikai ar barotavu, jeb ir aizliegta ar roku. Tiesi tapat ir ar treneriem, lielai dalai ir lidzi gimene, un parasti sados kausos sektori no 3 personam ir diezgan brivi staigajami. Parejais viss ir saprotams.

Par barošanu ir tāds punkts - 6.9.kā ēsmu atļauts izmantot tikai dzīvas ēsmas un dabīgas izcelsmes augu valsts produktus (kukurūzu, zirņus, graudus), aizliegts izmantot dzīvas un beigtas zivis un to gabalus, ēsma nedrīkst būt vairāku komponentu maisījums (maize, mīkla, makaroni, peletes, boilas u.t.t.), ēsmai jabūt uzdurtai uz āķa.
Iebarošana atļauta izmantojot tikai barotavas, mest barību ar roku, šaut ar kaķeni vai kadu citu ierīci aizliegts;

Par marķeri - principā ir tā ka tas domāts 99% sportistiem vai tiem kas zin kas ir marķier svins, pārējie tā pat to nedar, realitāte vērojama 4 gadu laikā mūsu sacensībās.

Par sektoriem un ģimenēm, draugīem, treneriem - ierobežojums formāls, vairāk domāts tiem kas nopietnāk attiecas mūsu sacensībām. Ierobežojumu uzstāda pats sportists. Mēs tikai skatamies lai apmeklētāji netrauce pārējiem dalībniekiem.

Par sektoru drošības zonu - ja, tiešām vērtīgs padoms un es jau par to domāju kā izpildīt. Man pašam bij bails ka kāds sportists ne noķer kādu aci uz motiļa )))

Before release, catch someone fish ...

10 Redaktēts CMS (2017-06-20 11:19:47)

Re: MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS „CMS FEEDER KAUSS 2017”

Sākam reģistrēt dalībniekus „CMS FEEDER KAUSS 2017”
Rakstam epasta – biedribacms@inbox.lv, @CMSBIEDRIBA facebook
Zvanam Eduardam – 26566057
Начинаем регистрировать участников „CMS FEEDER KAUSS 2017”
Пишем на эпочту - biedribacms@inbox.lv, @CMSBIEDRIBA facebook
Звоним Эдуарду - 26566057

Before release, catch someone fish ...

11

Re: MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS „CMS FEEDER KAUSS 2017”

CMS FEEDER KAUSS 2017, būs jauns atbalstītais. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Kurš nodrošinās J.M speciālo balvu par - vislielāko kopējo svaru, un nodrošinās ar patīkamām balvām Top 10 makšķerniekus!!!
MAKŠĶERĒŠANAS, VĒŽOŠANAS UN ZEMŪDENS MEDĪBU KARTES

Before release, catch someone fish ...

12

Re: MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS „CMS FEEDER KAUSS 2017”

какой взнос?

13 Redaktēts glas (2017-06-26 18:41:40)

Re: MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS „CMS FEEDER KAUSS 2017”

15 евро. Если ничего не путаю.

14

Re: MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS „CMS FEEDER KAUSS 2017”

Pirmās dienas rezultāti.

http://s5.uploads.ru/t/wEAzy.jpg

http://s3.uploads.ru/t/lnaV7.jpg

http://sf.uploads.ru/t/v1tdx.jpg

http://s0.uploads.ru/t/ItnUE.jpg

http://s3.uploads.ru/t/FfVti.jpg

http://sh.uploads.ru/t/t0B6E.jpg

http://sd.uploads.ru/t/UMDxZ.jpg

http://s6.uploads.ru/t/rARJS.jpg

15

Re: MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS „CMS FEEDER KAUSS 2017”

Otrā diena un kopvērtējums.

http://s6.uploads.ru/t/AVaBx.jpg

http://sf.uploads.ru/t/yVtTK.jpg

http://sg.uploads.ru/t/8IwZ2.jpg

http://s7.uploads.ru/t/xMqTg.jpg

http://sg.uploads.ru/t/0pf9q.jpg

16

Re: MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS „CMS FEEDER KAUSS 2017”

Jau ceturto gadu Carnikavas novadā notiek ikgadējs makšķerēšanas pasākums un divus gadus tiek rīkots CMS FEEDER KAUSS, kas tradicionāli notiek Zvejnieku svētku ietvaros. CMS FEEDER KAUSS 2017. 08-09. Jūlijs. Gaujas upe, Carnikavas novadpētniecības centrs, Jomas iela 7. Carnikava.
Sacensībās pieteikušies 32 dalībnieki, aprīkotas 3 zonas – A,B,C, un 32 sektori. Starts 09-30. Sacensību ilgums 5 stundas. Jau pirmā stunda liecināja, ka zivs būs un daudz, kā arī sagaidāmi „bonusi” ko pierādīja CMS biedrs Māris Rasmanis, kurš izvilka breksi 1,705 kg pirmajā metienā. Pārējie dalībnieki cīnījās par to, kam būs vairāk „galvas”, pliči no 100 gr līdz 400 gr, kā arī breksēni līdz 600 gr. Tuvāk trešajai stundai pienāca brekši no 800 gr līdz 1,300 kg, kas mācēja noturēt zivi, tas arī uzvarēja savās zonās pirmajā sacensību dienā. A zonā ar svaru 5,210 kg, uzvarēja Garifs Bogdanovs, B zonā ar svaru 8,615 kg, uzvarēja Sandis Stikāns, C zonā ar svaru 8,145 kg, uzvarēja Andžs Daugavietis. Kopā no trīs zonām dalībnieki savilkuši 65,920 kg.
Otrajā dienā izloze saveda kopā trīs pirmās dienas uzvarētājus vienā zonā, kas liecināja par to, ka cīņa par pirmo vietu būs ļoti interesanta. Zivs iepriecināja ar izmēru, sugām, aktivitāti, atlika tikai paņemt to. Visa uzmanība B zonā trīs līderiem, bet tur konkurenci sagādāja iepriekš trīs gadu uzvarētājs Jānis Muciņš un vēl viens CMS pārstāvis Arnis Blankenfelds-Blankfelds. Otrās dienas rezultāti salika visu pa nopelnītām vietām. A zonā ar svaru 7,230 kg, uzvarēja Edgars Špels, B zonā ar svaru 8,655 kg uzvarēja Sandis Stikāns, C zonā negaidīti uzvarēja Maksims Beļakovs ar kopējo svaru 5,145 kg. Kopā no trīs zonām dalībnieki savilkuši 85,365 kg.
Pēc rezultātu apkopošanas tika noskaidroti CMS FEEDER KAUSS 2017 uzvarētāji, kā arī papildus balvu ieguvēji. Tradicionāli Carnikavas Makšķerēšanas Skola apbalvo vecāko dalībnieku - Boriss Cibuļskis 74 gadi, kurš parādīja labu rezultātu 10 punkti un 11-12 vietu kopvērtējumā. Katru gadu mūsu sacensībās piedalās dāmas, un mēs vienmēr to novērtējām un apbalvojām Natāliju Bezzubovu 15 punkti kopvērtējumā.
CMS FEEDER KAUSS 2017 ir jauna tradīcija, apbalvot Top 10: 10 vieta, 9 punkti - Juris Āboliņš, 9 vieta, 9 punkti – Māris Rasmanis, 8 vieta, 8 punkti – Maksims Beļakovs, 7 vieta, 7 punkti – Sergejs Grečenkovs, 6 vieta, 6 punkti – Garifs Bogdanovs, 5 vieta, 5 punkti – Edgars Špels, 4 vieta, 4 punkti – Filips Savkins, Pirmais trijnieks un sacensību uzvarētāji: III vieta, 4 punkti - Arnis Blankenfelds-Blankfelds CMS TEAM, II vieta, 4 punkti – Andžs Daugavietis, I vieta Sandis Stikāns CMS TEAM. CMS sadarbībā ar SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru" izveidoja jaunu nomināciju par lielāko kopējo svaru, kuru uzvarēja sacensību kopvērtējuma uzvarētājs Sandis Stikāns CMS TEAM. Nominācijā „Lielākā Zivs” 1,705 kg breksis, uzvarēja Māris Rasmanis CMS TEAM. Prieks par to ka jau ceturto gadu pēc kārtas uzvarētājs ir mūsu biedrības pārstāvis!!!
Biedrība „Carnikavas Makšķerēšanas Skola” vēlas pateikt lielu paldies par atbalstu SIA „VIKOTRANS” un personīgi Sergejam Novikovam, pateicoties jūsu atbalstam „CMS FEEDER KAUSS 2017” nodrošina balvu fondu. OK COPE makšķerēšanas veikals Jelgavā, Pētera iela 1, un personīgi Krišjānim Lisovskim, par sagādātām balvām no MAVER. Restorāns „Alus Arsenāls” un personīgi Ērikam Karnilovičam, par vērtīgām dāvanu kartēm. SIA „Piebalgas Alus” un personīgi Oskaram Liepiņam, par labāko Latvijas alu un kvasu mūsu dalībniekiem. Mūsu informatīvajam atbalstītājam, žurnālam „Copes Lietas” un personīgi Initai Naglei, par žurnāla „Copes Lietas” abonementiem mūsu uzvarētājiem. SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centram" un personīgi Miķelim Peisniekam, par Top 10 krekliem un J.M. speciālo kausu. Carnikavas pašvaldības iestādēm: Carnikavas sporta centrs un personīgi Robertam Raimo un Arnim Rozītim, par administratīvo nodrošinājumu. PA „Carnikavas Komunālserviss” par operatīvo palīdzību sacensību vietu sakārtošanā, SIA „Leste” un personīgi Aldonim Lukinam, par operatīvo palīdzību sacensību vietu sakārtošanā. Makšķernieku un vēžotāju portāls PARCOPI.LV un Aigars Garais.
Atseviški paldies tiesnešiem Boriss Sīlis un Rolands Lapičs.
Paldies, Jums visiem!!!

Before release, catch someone fish ...

17

Re: MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS „CMS FEEDER KAUSS 2017”

http://s018.radikal.ru/i506/1707/d1/0fe9278b431b.jpg

Before release, catch someone fish ...

18

Re: MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS „CMS FEEDER KAUSS 2017”

http://s018.radikal.ru/i528/1707/2c/a1f9f2c58d05.jpg

Before release, catch someone fish ...

19

Re: MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS „CMS FEEDER KAUSS 2017”

http://s018.radikal.ru/i506/1707/f5/8d147b9e791e.jpg

Before release, catch someone fish ...

20

Re: MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS „CMS FEEDER KAUSS 2017”

http://s018.radikal.ru/i505/1707/0f/0591505827dd.jpg

Before release, catch someone fish ...