1

Tēma: LČ fidermakšķerēšanā 2017. / ЛЧ по фидерной ловле 2017.

http://sh.uploads.ru/t/QM4VB.jpg


Nolikums.

Sacensību mērķis

Makšķerēšanas sporta  popularizācija.
Noskaidrot 2017. gada labākos sportistus makšķerēšanā ar fīderi.
Noteikt  Latvijas izlases komandas sastāvu startam 2018. gada PČ makšķerēšanā ar fīderi.
Izlases kandidātam obligāti jāpiedalās visos LČ posmos.
Kandidēt uz vietu Latvijas izlasē var tikai tie sportisti, kas ir piedalījušies vismaz divos atlases ciklos!

Laiks un vieta.

Sacensības notiek trijos posmos, katrs sacensību posms ilgst trīs dienas

1. kārta 27.- 28.05.2017.   "Mazais Ansis", Rubene, Valmiera.

2. kārta 01. - 02.07.2017.    Daugava, Lucavsala, Riga

3. kārta 05.- 06.08.2017.     Daugava, Voleri, Rīga.

precīza sacensību vieta tiks paziņota ne vēlāk kā trīs nedēļas pirms sacensību datuma, vietas izvēla atkarīga no dalībnieku skaita un laika apstākļiem.

organizātors, atbildīgais  Ainārs Gurtiņš (mob. tālr. 26354951 ), Igors Losevs ( mob. tālr. 28864021, e-pasts  - dresden@feeder.lv )


Sacensību dalībnieki.

Sacensībās var piedalīties  dalībnieki, kuri pārstāv kādu no organizācijām, kura ir LMSF sastāvā. Dalībniekiem līdzi jābūt personu apliecinošiem dokumentiem un nepieciešamības gadījumā arī makšķernieku kartei.
Dalībnieku skaits nav ierobežots,  dalībnieku reģistrācija pa e-pastu  - dresden@feeder.lv tiek pārtraukta  piecas dienas pirms sacensībām. Dalības maksa katram dalībniekam par vienu trīs dienu sacensību posmu ir 20. ( divdesmit ) eiro , dalības maksu iemaksā organizētājam skaidrā naudā.


Sacensību noteikumi.

Sacensības notiek, ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā.
Makšķerēšanas ilgums vienā kārtā 5 stundas, sagatavošanās ilgums pirms katras kārtas ir 90 minūtes, no tām pēdējās 10 minūtēs pēc atsevišķa signāla  ir atļauts iebarot.

  • Makšķerējot, mērot dziļumu un regulējot iemetiena attālumu  ir atļauts izmantot tikai vienu fīder makšķeri aprīkotu ar marķiera svinu, bet sacensību sektorā var atrasties neierobežots skaits citu rezerves makškeru un sistēmu.

  • Makškerēt atļauts tikai ar sistēmām, kurās starp barotavu un makšķerkāta galu nav izvietoti nekāda veida ( mezgli, gumijas vai silikona gabaliņi,  svina skrotis u.t.t.) barotavas slīdēšanu pa auklu bremzejoši priekšmeti. Makšķerēt atļauts tikai ar barotavu.

  • Maksimālais barotavas izmērs ir 5 * 7cm, minimalais pavadiņas garums ir 50 cm, atļauts izmantot tikai vienžubura āķus ne lielākus par 10. numuru

  • Minimālais iemetiena attālums 15 metri. Makšķeres auklai jābūt ieklipsētai, distance tiks mērīta no spoles klipša līdz barotavai. Sportista klatbūbtnē krastā būs uzstādīti mietiņi attāluma mērīšanai kur arī tiks veikta distances pārbaude.

Piemērs.
http://s6.uploads.ru/hXmKU.jpg


  • Lai mazinātu barotavas un sistēmas noraušanās iespejamību metiena brīdī, atļauts izmantot ar šok-līderi (shock-leader) aprīkotas sistēmas.

  • Zivju uzglabājamajam tīkliņam jābūt vismaz 3 metrus (ieteicams 4metri)  garam, sacensību dalībniekiem jābūt līdzi zivju uztveramajam tīkliņam.

  • Katrs sportists vienā sacensību kārtā drīkst izmantot ne vairāk kā 12 (divpadsmit) litrus barības. Barībai pirms tās kontroles jābūt gatavai, samitrinātai. Barības apjomā ietilpst arī visi aromatizatori, sausās un šķidrās piedevas. Dzīvo ēsmu apjoms nedrīkst pārsniegt 2,5 litrus, no tiem motilis (džokeris) nedrīkst pārsniegt 0,5 litrus pluss 1/8 no litra jeb 125 ml motiļa ēsmas tiesai. Visa dzīvā ēsma jauzrāda speciālā tarā, uz kuras skaidri saskatāms tās tilpums. Līdz barības un ēsmas pārbaudei tos nedrīkst pievienot vienu otram, ja barībā tiks konstatēta dzīvās ēsmas vai tās daļu klātbūtne,  tā tiks ierobežota pēc dzīvās ēsmas limita, tātad, līdz 2,5 litriem.

  • Ēsmu un barības kontroles laikā, barības spaiņiem un ēsmu tarai jāatrodas uz ārējas sektora robežas.

  • Kā ēsmu atļauts izmantot tikai dzīvas ēsmas un dabīgas izcelsmes augu valsts produktus (kukurūzu, zirņus, graudus) , aizliegts izmantot dzīvas un beigtas zivis un to gabalus, ēsma nedrīkst būt vairāku komponentu maisījums (maize, mīkla, makaroni, peletes, boilas u.t.t.), ēsmai jabūt uzdurtai uz āķa
Iebarošana atļauta izmantojot tikai barotavas, mest barību ar roku, šaut ar kaķeni vai kadu citu ierīci aizliegts.

   • Sektorā nedrīkst ienākt līdz nav atskanējis pirmais signāls, nav atļauts ārpus sava sektora montēt makšķeres un jebkādu citu sacensībām paredzēto aprikojumu.

   • Katram sacensību dalībniekam makšķerējot jāievēro sava sektora robežas. Sacensību laikā sektorā drikst ienākt tikai treneris un tiesneši. Treneris ir jāpiesaka savlaicīgi, pirms maču sākuma. 
   
   •  Zivis kas tiek izvilktas no ūdens pēc beigu signāla netiek ieskaitītas kopējā lomā, ja ir konstatēts pārkāpums tiesnesis drīkst atsvabināt lielāko noķerto zivi.

   • Pēc barības un ēsmu kontroles aizliegts pamest savu sektoru līdz lomu svēršanai. Pamest savu sektoru, vai nodot mantas drīkst tikai tiesneša klātbūtnē.

Par katru pārkāpumu (neatļautas sistēmas vai ēsmas pielietošana, uztveramā tīkliņa neesamība, vairāku kātu vienlaicīga lietošana u.c.) sportistam tiek izteikts brīdinajums, ja sportistam jau ir divi brīdinajumi un tiesnesis izsaka trešo, tad sportista uzrādītais rezultāts var tikt anulēts,  par to lemj sacensību galvenais  tiesnesis un LMSF valdes pārstāvis.

Katrs sacensību dalībnieks pats ir atbildīgs par savu drošību makšķerēšanas laikā.

Sacensību norise.

Obligātais treniņš

8.00 - 21.00

Pirmā sacensību  kārta.

8.00 - 8.45 – dalībnieku reģistrācija un sacensību sektoru izloze.
8.50           –  sacensību atklāšana
9.30           -   pirmais signāls – ieiešana sektoros
10.15         –  otrais signāls  - barības un ēsmas limita kontrole
10.50       –    trešais signāls – iebarošanas sākums
11.00       -    ceturtais signāls – makšķerēšanas sākums
15.55       –   piektais signāls – brīdinājums, ka atlikušas vel 5 minūtes
16.00       –   sestais signāls – makšķerēšanas beigas
16.01        -   zivju svēršana, rezultātu apkopošana

Otrā sacensību kārta.

8.00 - 8.30 – sacensību sektoru izloze
9.00         -    pirmais signāls – ieiešana sektoros
9.45           -  otrais signāls – barības un ēsmas limita kontrole
10.20         -  trešais signāls – iebarošanas sākums
10.30         -  ceturtais signāls – makšķerēšanas sākums
15.25         -  piektais signāls - brīdinājums, ka atlikušas vel 5 minūtes
15.30         -  sestais signāls – makšķerēšanas beigas
15.31         -  zivju svēršana, rezultātu apkopošana
16.30 – 17.00 – sacensību uzvarētāju apbalvošana

Sacensību uzvarētāju noteikšana.

Sacensību kārtas uzvarētāju nosaka pēc viņa noķertā loma kopsvara, par izcīnīto vietu sacensību kārtā sportistam tiek piešķirts ieņemtai vietai atbilstošs punktu skaits (piemēram, par 1.vietu – 1 punkts u.t.t.). Par sacensību posma uzvarētāju tiek atzīts sportists, kuram pēc divām sacensību kārtām ir vismazākais punktu skaits, vienādu punktu skaita gadījumā par uzvarētāju tiek atzīts sportists, kuram ir lielāks abās kārtās noķerto zivju kopsvars, attiecīgi par čempionāta uzvarētājiem tiek atzīti sportisti, kuri visos sacensību posmos iegūst mazāko punktu kopsummu.
Ja sacensību dalībnieku skaits pārsniedz 20 sportistus, tad tiks veidotas attiecīgi  3 un vairāk zonas ar vienādu sportistu skaitu katrā zonā. 

Apbalvošana.

Sportisti, kas izcīnījuši 1. , 2. un 3. vietu katrā sacensību kārtā  saņem attiecīgas medaļas, kā arī atbalstītāju balvas, čempionāta uzvarētāji saņem attiecīgas medaļas un piemiņas kausus.

2

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2017. / ЛЧ по фидерной ловле 2017.

Dalībniekam kam nav vēl 18.gadi sasniegti arī ir jāmaksā dalības maksa?

3

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2017. / ЛЧ по фидерной ловле 2017.

Sacensībās var piedalīties  dalībnieki, kuri pārstāv kādu no organizācijām, kura ir LMSF sastāvā.
Vot, vellos es nesastāvu nevienā organizācijā, kas ir LMSF sastāvā. Tātad - nedrīkstu piedalīties? Nu labi, kā skatītājs drīkstu, bet dalībnieks? Mošk kādā posmā gribētos asini uzsist. smile)

4

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2017. / ЛЧ по фидерной ловле 2017.

slenders rakstīja:

Dalībniekam kam nav vēl 18.gadi sasniegti arī ir jāmaksā dalības maksa?

Jā .

TEAM VOLVO

5

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2017. / ЛЧ по фидерной ловле 2017.

Boroda rakstīja:

Sacensībās var piedalīties  dalībnieki, kuri pārstāv kādu no organizācijām, kura ir LMSF sastāvā.
Vot, vellos es nesastāvu nevienā organizācijā, kas ir LMSF sastāvā. Tātad - nedrīkstu piedalīties? Nu labi, kā skatītājs drīkstu, bet dalībnieks? Mošk kādā posmā gribētos asini uzsist. smile)

Wov ! Bārda pamodies no ziemas miega ! big_smile
Šis punkts nolikumā ir jau N-tos gadus . Bet tu tak piedalījies ...
Nekasi galvu ,pārsien feederus un uz priekšu !

TEAM VOLVO

6

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2017. / ЛЧ по фидерной ловле 2017.

Sākam reģistrāciju 1. LČ posmam Rubenē. Viss kā vienmēr, sms, zvanam vai rakstam privāti.

7

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2017. / ЛЧ по фидерной ловле 2017.

volvo rakstīja:
Boroda rakstīja:

Sacensībās var piedalīties  dalībnieki, kuri pārstāv kādu no organizācijām, kura ir LMSF sastāvā.
Vot, vellos es nesastāvu nevienā organizācijā, kas ir LMSF sastāvā. Tātad - nedrīkstu piedalīties? Nu labi, kā skatītājs drīkstu, bet dalībnieks? Mošk kādā posmā gribētos asini uzsist. smile)

Wov ! Bārda pamodies no ziemas miega ! big_smile
Šis punkts nolikumā ir jau N-tos gadus . Bet tu tak piedalījies ...
Nekasi galvu ,pārsien feederus un uz priekšu !

Bārda vislaik ir nomodā. smile))) Tik tekošie darbi ir dapiga un vēl 6x dapiga. Tāds liktens. Gribēju pamēģināt, dabūju pa pilnu klapi. Uz tandēmiem mošk došos, arī mošk uz kādu LV posmu, bet ne visiem. Ne asakas! smile

8

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2017. / ЛЧ по фидерной ловле 2017.

1. Vladislavs Tolmačovs
2. Jurijs Gerasimovs
3. Valdis Mols
4. Normunds Grabovskis
5. Rihards Grabovskis
6. Ansis Voicehovičs
7. Igors Losevs
8. Ainārs Gurtiņš
9. Jurijs Štikovskis
10. Vitālijs Miņkovs
11. Vadims Kaškurs
12. Richards Plivćs
13. Konstantins Čeromuhins
14. Krišjānis Lisovskis
15. Toms Barčs
16. Edgars Špels
17. Mareks Celmiņš
18. Ģirts Suharevskis
19. Kristaps Innus
20. Filips Savkins
21. Jānis Sīmanis
22. Māris Sīmanis
23. Janis Puķite
24. Jegors Martiņevskis
25. Juris Āboliņš
26. Māra Ķeņģe
27. Māris Zaharevskis
28. Aleksejs Prokofjevs
29. Uldis Pommers
30. Artūrs Šalājevs
31. Jānis Bluka
32. Kaspars Kalpišs

9

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2017. / ЛЧ по фидерной ловле 2017.

вопросик по поводу 2. тура Луцавсала
место остается то же ? если нет ,проведите черту на гугл мапе где именно

10

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2017. / ЛЧ по фидерной ловле 2017.

Vitalij rakstīja:

вопросик по поводу 2. тура Луцавсала
место остается то же ? если нет ,проведите черту на гугл мапе где именно

Место остаётся тем же, в этом году менять не будим. Но уже на будущее смотрим перспективные места, хочется чего то новова.

11

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2017. / ЛЧ по фидерной ловле 2017.

Dresden rakstīja:

1. Vladislavs Tolmačovs
2. Jurijs Gerasimovs
3. Valdis Mols
4. Normunds Grabovskis
5. Rihards Grabovskis
6. Ansis Voicehovičs
7. Igors Losevs
8. Ainārs Gurtiņš
9. Jurijs Štikovskis
10. Vitālijs Miņkovs
11. Vadims Kaškurs
12. Richards Plivćs
13. Konstantins Čeromuhins
14. Krišjānis Lisovskis
15. Toms Barčs
16. Edgars Špels
17. Mareks Celmiņš
18. Ģirts Suharevskis
19. Kristaps Innus
20. Filips Savkins
21. Jānis Sīmanis
22. Māris Sīmanis
23. Janis Puķite
24. Jegors Martiņevskis
25. Juris Āboliņš
26. Māra Ķeņģe
27. Māris Zaharevskis
28. Aleksejs Prokofjevs
29. Uldis Pommers
30. Artūrs Šalājevs
31. Jānis Bluka
32. Kaspars Kalpišs

Atgādinu, reģistrāciju pārtraucam svētdien - 21. maijā !

12

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2017. / ЛЧ по фидерной ловле 2017.

Reģistrāciju šodien beidzam. Taisīsim divas zonas pa 16. cilvēki. Viena zona uz dambja, otra pļavā no dambja pa kreisi.

13

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2017. / ЛЧ по фидерной ловле 2017.

вот это поворот

14 Redaktēts KK (2017-05-21 17:02:41)

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2017. / ЛЧ по фидерной ловле 2017.

16 uz dambja - ļoti nevienlīdzīgi sektori sanāks - tas tā starp citu... , kā arī iegrūs 16 punktus (netīšām protams) nav vairs forši.
Pļavā ta pofig, galvenais neielozēties tajos sektoros, kur krūmi līdz ausīm...

15

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2017. / ЛЧ по фидерной ловле 2017.

Ja nemaldos tad FIPS noteikumi pie kuriem te it kā turas paredz min. 15 m sektorus. Tāda spiešanās kā kausos čempī nebūtu pieļaujama. Savādāk uz otro posmu var gadīties ka paliek cilvēki 20 big_smile . Rīgas ceļmala varbūt ir vājākā zona bet ja pareizi izvieto sektorus vajadzētu būt daudz maz vienmērīgi.

CMS Valmiera

16

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2017. / ЛЧ по фидерной ловле 2017.

16 cilveki zona, protams, ka tas ir parsteigums, un seit viedokliem par minusiem varu tikai piekrist. Zel ka si informacija nak tikai nedelu pirms cempja, jo cilveki ir braukusi un trenejusies ari pie cela, kas sobrid izradas pilnigi velti. Un cerams, ka tad ari ta tas paliks, nevis 5diena tomer tiks pazinots par 3 zonam.
Mani noverojumi ir tadi, ka zivigako zonu noteikti nosaka vejs, lai gan pie siem apstakliem, kad udens temperatura virsejos slanos ir uzsilusi lidz +20 gradiem, un netalajos karpu dikos jau iet pilna spara narsts, domaju, ka bonusu karpu veida bus loti maz. Tapec atskiriba starp celu un parejam zonam praktiski nav.

17

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2017. / ЛЧ по фидерной ловле 2017.

Вопрос к организаторам
Почему нельзя увеличить расстояние между секторами,сделать их более комфортными для расположения,и не сделать 3 зоны?
должно быть какое то объяснение наверняка

18

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2017. / ЛЧ по фидерной ловле 2017.

Būs trīs zonas, izvietojums tāds pats kā iepriekšejo gadu, pie ceļa 11, dambis 11 un pļavā 10. Mēģināsim sektorus taisī plašākus.

19

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2017. / ЛЧ по фидерной ловле 2017.

20

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2017. / ЛЧ по фидерной ловле 2017.

Ну что ,как там с результатами?