1

Tēma: LČ fidermakšķerēšanā 2016. / ЛЧ по фидерной ловле 2016.

http://sa.uploads.ru/t/NnWEw.jpg


Nolikums.

Sacensību mērķis

Makšķerēšanas sporta  popularizācija.
Noskaidrot 2016. gada labākos sportistus makšķerēšanā ar fīderi.
Noteikt  Latvijas izlases komandas sastāvu startam 2017.gada PČ makšķerēšanā ar fīderi.
Izlases kandidātam obligāti jāpiedalās visos LČ posmos.
Kandidēt uz vietu Latvijas izlasē var tikai tie sportisti, kas ir piedalījušies vismaz divos atlases ciklos!

Laiks un vieta.

Sacensības notiek trijos posmos, katrs sacensību posms ilgst trīs dienas

1. kārta 03.-05.06.2016  'Mazais Ansis", Rubene, Valmiera.

2. kārta 12.-14.08.2016    Daugava, Lucavsala, Rīga.

3. kārta 10.-11.09.2016    Daugava, Voleri, Rīga.

precīza sacensību vieta tiks paziņota ne vēlāk kā trīs nedēļas pirms sacensību datuma, vietas izvēla atkarīga no dalībnieku skaita un laika apstākļiem.
Sacensību organizators – SIA „Ēsma”  (reģ. nr. 40103127663, Āraišu iela 15, Rīga, LV – 1006).
atbildīgais  Igors Losevs ( mob. tālr. 28864021, e-pasts  - dresden@feeder.lv )


Sacensību dalībnieki.

Sacensībās var piedalīties  dalībnieki, kuri pārstāv kādu no organizācijām, kura ir LMSF sastāvā. Dalībniekiem līdzi jābūt personu apliecinošiem dokumentiem un nepieciešamības gadījumā arī makšķernieku kartei.
Dalībnieku skaits nav ierobežots,  dalībnieku reģistrācija pa e-pastu  - dresden@feeder.lv tiek pārtraukta  piecas dienas pirms sacensībām. Dalības maksa katram dalībniekam par vienu trīs dienu sacensību posmu ir 20. ( divdesmit ) eiro , dalības maksu iemaksā organizētājam skaidrā naudā.

Iepriekšēja pieteikšanās un reģistrācija LR čempionātam fīdermakšķerēšanā pa mob. tālr. 28864021 un SIA „Ēsma” makšķerēšanas piederumu veikalā:

Dzelzavas iela 21A, tālr., 67514040

Sacensību noteikumi.

Sacensības notiek, ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā.
Makšķerēšanas ilgums vienā kārtā 5 stundas, sagatavošanās ilgums pirms katras kārtas ir 90 minūtes, no tām pēdējās 10 minūtēs pēc atsevišķa signāla  ir atļauts iebarot.

  • Makšķerējot, mērot dziļumu un regulējot iemetiena attālumu  ir atļauts izmantot tikai vienu fīder makšķeri aprīkotu ar marķiera svinu, bet sacensību sektorā var atrasties neierobežots skaits citu rezerves makškeru un sistēmu.

  • Makškerēt atļauts tikai ar sistēmām, kurās starp barotavu un makšķerkāta galu nav izvietoti nekāda veida ( mezgli, gumijas vai silikona gabaliņi,  svina skrotis u.t.t.) barotavas slīdēšanu pa auklu bremzejoši priekšmeti. Makšķerēt atļauts tikai ar barotavu.

  • Maksimālais barotavas izmērs ir 5 * 7cm, minimalais pavadiņas garums ir 50 cm, atļauts izmantot tikai vienžubura āķus ne lielākus par 10. numuru

  • Minimālais iemetiena attālums 15 metri. Makšķeres auklai jābūt ieklipsētai, distance tiks mērīta no spoles klipša līdz barotavai. Sportista klatbūbtnē krastā būs uzstādīti mietiņi attāluma mērīšanai kur arī tiks veikta distances pārbaude.

Piemērs.
http://s6.uploads.ru/hXmKU.jpg


  • Lai mazinātu barotavas un sistēmas noraušanās iespejamību metiena brīdī, atļauts izmantot ar šok-līderi (shock-leader) aprīkotas sistēmas.

  • Zivju uzglabājamajam tīkliņam jābūt vismaz 3 metrus (ieteicams 4metri)  garam, sacensību dalībniekiem jābūt līdzi zivju uztveramajam tīkliņam.

  • Katrs sportists vienā sacensību kārtā drīkst izmantot ne vairāk kā 12 (divpadsmit) litrus barības. Barībai pirms tās kontroles jābūt gatavai, samitrinātai. Barības apjomā ietilpst arī visi aromatizatori, sausās un šķidrās piedevas. Dzīvo ēsmu apjoms nedrīkst pārsniegt 2,5 litrus, no tiem motilis (džokeris) nedrīkst pārsniegt 0,5 litrus pluss 1/8 no litra jeb 125 ml motiļa ēsmas tiesai. Visa dzīvā ēsma jauzrāda speciālā tarā, uz kuras skaidri saskatāms tās tilpums. Līdz barības un ēsmas pārbaudei tos nedrīkst pievienot vienu otram, ja barībā tiks konstatēta dzīvās ēsmas vai tās daļu klātbūtne,  tā tiks ierobežota pēc dzīvās ēsmas limita, tātad, līdz 2,5 litriem.

  • Ēsmu un barības kontroles laikā, barības spaiņiem un ēsmu tarai jāatrodas uz ārējas sektora robežas.

  • Kā ēsmu atļauts izmantot tikai dzīvas ēsmas un dabīgas izcelsmes augu valsts produktus (kukurūzu, zirņus, graudus) , aizliegts izmantot dzīvas un beigtas zivis un to gabalus, ēsma nedrīkst būt vairāku komponentu maisījums (maize, mīkla, makaroni, peletes, boilas u.t.t.), ēsmai jabūt uzdurtai uz āķa
Iebarošana atļauta izmantojot tikai barotavas, mest barību ar roku, šaut ar kaķeni vai kadu citu ierīci aizliegts.

   • Sektorā nedrīkst ienākt līdz nav atskanējis pirmais signāls, nav atļauts ārpus sava sektora montēt makšķeres un jebkādu citu sacensībām paredzēto aprikojumu.

   • Katram sacensību dalībniekam makšķerējot jāievēro sava sektora robežas. Sacensību laikā sektorā drikst ienākt tikai treneris un tiesneši. Treneris ir jāpiesaka savlaicīgi, pirms maču sākuma. 
   
   •  Zivis kas tiek izvilktas no ūdens pēc beigu signāla netiek ieskaitītas kopējā lomā, ja ir konstatēts pārkāpums tiesnesis drīkst atsvabināt lielāko noķerto zivi.

   • Pēc barības un ēsmu kontroles aizliegts pamest savu sektoru līdz lomu svēršanai. Pamest savu sektoru, vai nodot mantas drīkst tikai tiesneša klātbūtnē.

Par katru pārkāpumu (neatļautas sistēmas vai ēsmas pielietošana, uztveramā tīkliņa neesamība, vairāku kātu vienlaicīga lietošana u.c.) sportistam tiek izteikts brīdinajums, ja sportistam jau ir divi brīdinajumi un tiesnesis izsaka trešo, tad sportista uzrādītais rezultāts var tikt anulēts,  par to lemj sacensību galvenais  tiesnesis un LMSF valdes pārstāvis.

Katrs sacensību dalībnieks pats ir atbildīgs par savu drošību makšķerēšanas laikā.

Sacensību norise.

Obligātais treniņš

8.00 - 21.00

Pirmā sacensību  kārta.

8.00 - 8.45 – dalībnieku reģistrācija un sacensību sektoru izloze.
8.50           –  sacensību atklāšana
9.30           -   pirmais signāls – ieiešana sektoros
10.15         –  otrais signāls  - barības un ēsmas limita kontrole
10.50       –    trešais signāls – iebarošanas sākums
11.00       -    ceturtais signāls – makšķerēšanas sākums
15.55       –   piektais signāls – brīdinājums, ka atlikušas vel 5 minūtes
16.00       –   sestais signāls – makšķerēšanas beigas
16.01        -   zivju svēršana, rezultātu apkopošana

Otrā sacensību kārta.

8.00 - 8.30 – sacensību sektoru izloze
9.00         -    pirmais signāls – ieiešana sektoros
9.45           -  otrais signāls – barības un ēsmas limita kontrole
10.20         -  trešais signāls – iebarošanas sākums
10.30         -  ceturtais signāls – makšķerēšanas sākums
15.25         -  piektais signāls - brīdinājums, ka atlikušas vel 5 minūtes
15.30         -  sestais signāls – makšķerēšanas beigas
15.31         -  zivju svēršana, rezultātu apkopošana
16.30 – 17.00 – sacensību uzvarētāju apbalvošana

Sacensību uzvarētāju noteikšana.

Sacensību kārtas uzvarētāju nosaka pēc viņa noķertā loma kopsvara, par izcīnīto vietu sacensību kārtā sportistam tiek piešķirts ieņemtai vietai atbilstošs punktu skaits (piemēram, par 1.vietu – 1 punkts u.t.t.). Par sacensību posma uzvarētāju tiek atzīts sportists, kuram pēc divām sacensību kārtām ir vismazākais punktu skaits, vienādu punktu skaita gadījumā par uzvarētāju tiek atzīts sportists, kuram ir lielāks abās kārtās noķerto zivju kopsvars, attiecīgi par čempionāta uzvarētājiem tiek atzīti sportisti, kuri visos sacensību posmos iegūst mazāko punktu kopsummu.
Ja sacensību dalībnieku skaits pārsniedz 20 sportistus, tad tiks veidotas attiecīgi  3 un vairāk zonas ar vienādu sportistu skaitu katrā zonā. 

Apbalvošana.

Sportisti, kas izcīnījuši 1. , 2. un 3. vietu katrā sacensību kārtā  saņem attiecīgas medaļas, kā arī atbalstītāju balvas, čempionāta uzvarētāji saņem attiecīgas medaļas un piemiņas kausus.

2

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2016. / ЛЧ по фидерной ловле 2016.

Pastāv iespēja ka 3. kārtas norises laiks tiks pamainīts. Tas saistīts ar Draudzības kaussu Baltkrievijā, patreiz nav precīzi zināms kuros datumos notiks turnīrs.

3

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2016. / ЛЧ по фидерной ловле 2016.

"Sacensībās var piedalīties  dalībnieki, kuri pārstāv kādu no organizācijām, kura ir LMSF sastāvā."
Vai tas ir iekopējies no veciem laikiem, vai tiešām tā būs?

4

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2016. / ЛЧ по фидерной ловле 2016.

Boroda rakstīja:

"Sacensībās var piedalīties  dalībnieki, kuri pārstāv kādu no organizācijām, kura ir LMSF sastāvā."
Vai tas ir iekopējies no veciem laikiem, vai tiešām tā būs?

Tā tam vienkārši ir jābūt. Piedalamies mačos, viss pa vecam.

5

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2016. / ЛЧ по фидерной ловле 2016.

Tad otra karta Lucavsala vai Kalnciems? Viena vieta ir ta, otra atkal ta

6

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2016. / ЛЧ по фидерной ловле 2016.

Ūsiņš rakstīja:

Tad otra karta Lucavsala vai Kalnciems? Viena vieta ir ta, otra atkal ta

2. kārta Lucavsala.

7

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2016. / ЛЧ по фидерной ловле 2016.

Izskatās ka kalendārā būs jāveic nelielas izmaiņas. Lucavsala no 11. - 14. augustam notiek festivāls "KUBANA'' ar skaļu mūziku , tas var būtiski ietekmēt 2. LČ posmu. Piedāvāju pārnest mačus nedēļu iepriekš 5. - 7. augustu.

8

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2016. / ЛЧ по фидерной ловле 2016.

nolikumi un datumi ir apstiprinati un 2 km attaluma notiekosais festivals noteikti nav iemesls kaut ko parcelt, ne transporta ne kada cita zina maca vietas nekadu ierobezojumu nav

9

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2016. / ЛЧ по фидерной ловле 2016.

Nu ko dargie draugi, sākam r4eģistrāciju LČ 1. posmam. Reģistracija beigsies 29. Maijā!
Sūtiet savu pieteikumu man uz meilu, vai te pat forumā privati. Varat arī zvanīt.

10

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2016. / ЛЧ по фидерной ловле 2016.

LČ reģistrācija. 1. kārta  'Mazais Ansis", Rubene, Valmiera.

1.  Mareks Celmiņš
2.  Toms Barčs
3.  Aleksejs Prokofjevs
4.  Ainārs Gurtiņš
5.  Māris Zaharevskis
6.  Jurijs Štikovskis
7.  Igors Losevs
8.  Jānis Piesis
9.  Normunds Grabovskis
10. Rihards Grabovskis
11. Vladislavs Tolmačovs
12. Sandis Stikāns
13. Ansis Voicehovičs
14. Agris Baumanis
15. Jegors Martiņevskis
16. Kaspars Kalpišs
17. Jānis Puķite
18. Andž Daugavietis
19. Uldis Pommers
20. Rihrds Plivčs
21. Jurijs Gerasimovs
22. Krišjānis Lisovskis
23. Uldis Paupers
24. Jānis Sīmanis
25. Māris Sīmanis
26. Valdis Mols
27. Edgars Špels
28. Ivars Brinkus
29. Vladislavs Bubnelis
30. Filips Savkins
31. Juris Āboltiņš
32. Ģirts Suharevskis
33. Ēriks Mihaļčuks
34. Vladimirs Briksis
35. Kristaps Innus
36. Artūrs Šalajevs
37. Vadims Kaškurs
38. Jans Studzinskis

11

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2016. / ЛЧ по фидерной ловле 2016.

Kas vēl nav sarakstā, iesaku ilgi nevilkt garumā un pieteikties! Savādāk būs kā vienmēr!!! big_smile

12

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2016. / ЛЧ по фидерной ловле 2016.

Igor, pats tak ierakstīji, ka reģistrācija beidzas 29. maijā (vēl sanāk nedēļa +).

13

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2016. / ЛЧ по фидерной ловле 2016.

KK rakstīja:

Igor, pats tak ierakstīji, ka reģistrācija beidzas 29. maijā (vēl sanāk nedēļa +).

Bet protams, tāpēc liku smaidiņu! wink

14

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2016. / ЛЧ по фидерной ловле 2016.

Reģistrācija beigsies svētdien, pēc tam vairs pieteikties nevarēs. Tas saistīts ar zonu plānošanu, iespējams nāksies taisīt 4. zonas.
P.S.Ja kādam nepieciešamas ēsmas,  līdz piektdienai varat uzsūtīt pie manis.

15

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2016. / ЛЧ по фидерной ловле 2016.

Juris Ļaksa ne budet!

16

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2016. / ЛЧ по фидерной ловле 2016.

Reģistrācija beidzās. Paliek 3. zonas, kopā sanāk 38. dalībnieki.

17

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2016. / ЛЧ по фидерной ловле 2016.

Jautājums organizātoriem - kā ar licenzēm? Piektdien jāpērk, kā ar sacensību dienām.

18

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2016. / ЛЧ по фидерной ловле 2016.

KK rakstīja:

Jautājums organizātoriem - kā ar licenzēm? Piektdien jāpērk, kā ar sacensību dienām.

Piektdien cik sapratu jāpērk pašiem, maču dienās licenze nav jāpērk, tās tiks nomaksātas no dalības naudām.

19

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2016. / ЛЧ по фидерной ловле 2016.

šajā gadījumā nevajag ņemt piemēru no Sensas kausa smile)), nākošgad arī būs 2 dienu licenze dalībasnaudā, bet piektdien jāpērk pašiem, jo .... no 52 dalībniekiem uz treniņu atbrauca 30, attiecīgi 66 eiro samaksājām ne pa ko smile), tad labāk to naudu balvās atdot smile)))

20

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2016. / ЛЧ по фидерной ловле 2016.

Pirmā posma rezultāti:

http://s45.radikal.ru/i110/1606/28/58ccffac96b4.jpg