1

Tēma: LČ fidermakšķerēšanā 2015 / ЛЧ по фидерной ловле 2015

http://sg.uploads.ru/t/QqOy1.jpg

Nolikums.

Sacensību mērķis

Makšķerēšanas sporta  popularizācija.
Noskaidrot 2015. gada labākos sportistus makšķerēšanā ar fīderi.
Noteikt  Latvijas izlases komandas kandidātus startam 2016.gada PČ makšķerēšanā ar fīderi.

Laiks un vieta.

Sacensības notiek trijos posmos, katrs sacensību posms ilgst trīs dienas

1. kārta 05.06.15. - 07.06.15.  Lielupe, Jelgava

2. kārta 24.07.15. - 26.07.15.   Daugava, Voleri

3. kārta 14.08.15. - 16.08.15. Lielupe, Kalnciems

precīza sacensību vieta tiks paziņota ne vēlāk kā trīs nedēļas pirms sacensību datuma, vietas izvēla atkarīga no dalībnieku skaita un laika apstākļiem.
Sacensību organizators – SIA „Ēsma”  (reģ. nr. 40103127663, Āraišu iela 15, Rīga, LV – 1006).
atbildīgais  Igors Losevs ( mob. tālr. 28864021, e-pasts  - dresden@feeder.lv )


Sacensību dalībnieki.

Sacensībās var piedalīties  dalībnieki, kuri pārstāv kādu no organizācijām, kura ir LMSF sastāvā. Dalībniekiem līdzi jābūt personu apliecinošiem dokumentiem un nepieciešamības gadījumā arī makšķernieku kartei.
Dalībnieku skaits nav ierobežots,  dalībnieku reģistrācija pa e-pastu  - dresden@feeder.lv tiek pārtraukta  piecas dienas pirms sacensībām. Dalības maksa katram dalībniekam par vienu trīs dienu sacensību posmu ir 15 ( pietspatsmit ) eiro , dalības maksu iemaksā organizētājam skaidrā naudā vai bankas kontā SEB BANKA konts LV35UNLA0034103893100

Iepriekšēja pieteikšanās un reģistrācija LR čempionātam fīdermakšķerēšanā pa mob. tālr. 28864021 un SIA „Ēsma” makšķerēšanas piederumu veikalā:

Dzelzavas iela 21A, tālr., 67514040

Sacensību noteikumi.

Sacensības notiek, ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā.
Makšķerēšanas ilgums vienā kārtā 5 stundas, sagatavošanās ilgums pirms katras kārtas ir 90 minūtes, no tām pēdējās 10 minūtēs pēc atsevišķa signāla  ir atļauts iebarot.

  • Makšķerējot, mērot dziļumu un regulējot iemetiena attālumu  ir atļauts izmantot tikai vienu fīder makšķeri aprīkotu ar marķiera svinu, bet sacensību sektorā var atrasties neierobežots skaits citu rezerves makškeru un sistēmu.

  • Makškerēt atļauts tikai ar sistēmām, kurās starp barotavu un makšķerkāta galu nav izvietoti nekāda veida ( mezgli, gumijas vai silikona gabaliņi,  svina skrotis u.t.t.) barotavas slīdēšanu pa auklu bremzejoši priekšmeti. Makšķerēt atļauts tikai ar barotavu.

  • Maksimālais barotavas izmērs ir 5 * 7cm, minimalais pavadiņas garums ir 50 cm, atļauts izmantot tikai vienžubura āķus ne lielākus par 10. numuru

  • Minimālais iemetiena attālums 15 metri. Makšķeres auklai jābūt ieklipsētai, distance tiks mērīta no spoles klipša līdz barotavai. Sportista klatbūbtnē krastā būs uzstādīti mietiņi attāluma mērīšanai kur arī tiks veikta distances pārbaude.

Piemērs.
http://s6.uploads.ru/hXmKU.jpg


  • Lai mazinātu barotavas un sistēmas noraušanās iespejamību metiena brīdī, atļauts izmantot ar šok-līderi (shock-leader) aprīkotas sistēmas.

  • Zivju uzglabājamajam tīkliņam jābūt vismaz 3 metrus (ieteicams 4metri)  garam, sacensību dalībniekiem jābūt līdzi zivju uztveramajam tīkliņam.

  • Katrs sportists vienā sacensību kārtā drīkst izmantot ne vairāk kā 12 (divpadsmit) litrus barības. Barībai pirms tās kontroles jābūt gatavai, samitrinātai. Barības apjomā ietilpst arī visi aromatizatori, sausās un šķidrās piedevas. Dzīvo ēsmu apjoms nedrīkst pārsniegt 2,5 litrus, no tiem motilis (džokeris) nedrīkst pārsniegt 0,5 litrus pluss 1/8 no litra jeb 125 ml motiļa ēsmas tiesai. Visa dzīvā ēsma jauzrāda speciālā tarā, uz kuras skaidri saskatāms tās tilpums. Līdz barības un ēsmas pārbaudei tos nedrīkst pievienot vienu otram, ja barībā tiks konstatēta dzīvās ēsmas vai tās daļu klātbūtne,  tā tiks ierobežota pēc dzīvās ēsmas limita, tātad, līdz 2,5 litriem.

  • Ēsmu un barības kontroles laikā, barības spaiņiem un ēsmu tarai jāatrodas uz ārējas sektora robežas.

  • Kā ēsmu atļauts izmantot tikai dzīvas ēsmas un dabīgas izcelsmes augu valsts produktus (kukurūzu, zirņus, graudus) , aizliegts izmantot dzīvas un beigtas zivis un to gabalus, ēsma nedrīkst būt vairāku komponentu maisījums (maize, mīkla, makaroni, peletes, boilas u.t.t.), ēsmai jabūt uzdurtai uz āķa
Iebarošana atļauta izmantojot tikai barotavas, mest barību ar roku, šaut ar kaķeni vai kadu citu ierīci aizliegts.

   • Sektorā nedrīkst ienākt līdz nav atskanējis pirmais signāls, nav atļauts ārpus sava sektora montēt makšķeres un jebkādu citu sacensībām paredzēto aprikojumu.

   • Katram sacensību dalībniekam makšķerējot jāievēro sava sektora robežas. Sacensību laikā sektorā drikst ienākt tikai treneris un tiesneši. Treneris ir jāpiesaka savlaicīgi, pirms maču sākuma. 
   
   •  Zivis kas tiek izvilktas no ūdens pēc beigu signāla netiek ieskaitītas kopējā lomā, ja ir konstatēts pārkāpums tiesnesis drīkst atsvabināt lielāko noķerto zivi.

   • Pēc barības un ēsmu kontroles aizliegts pamest savu sektoru līdz lomu svēršanai. Pamest savu sektoru, vai nodot mantas drīkst tikai tiesneša klātbūtnē.

Par katru pārkāpumu (neatļautas sistēmas vai ēsmas pielietošana, uztveramā tīkliņa neesamība, vairāku kātu vienlaicīga lietošana u.c.) sportistam tiek izteikts brīdinajums, ja sportistam jau ir divi brīdinajumi un tiesnesis izsaka trešo, tad sportista uzrādītais rezultāts var tikt anulēts,  par to lemj sacensību galvenais  tiesnesis un LMSF valdes pārstāvis.

Katrs sacensību dalībnieks pats ir atbildīgs par savu drošību makšķerēšanas laikā.

Sacensību norise.

Obligātais treniņš

8.00 - 21.00

Pirmā sacensību  kārta.

8.00 - 8.45 – dalībnieku reģistrācija un sacensību sektoru izloze.
8.50           –  sacensību atklāšana
9.30           -   pirmais signāls – ieiešana sektoros
10.15         –  otrais signāls  - barības un ēsmas limita kontrole
10.50       –    trešais signāls – iebarošanas sākums
11.00       -    ceturtais signāls – makšķerēšanas sākums
15.55       –   piektais signāls – brīdinājums, ka atlikušas vel 5 minūtes
16.00       –   sestais signāls – makšķerēšanas beigas
16.01        -   zivju svēršana, rezultātu apkopošana

Otrā sacensību kārta.

8.00 - 8.30 – sacensību sektoru izloze
9.00         -    pirmais signāls – ieiešana sektoros
9.45           -  otrais signāls – barības un ēsmas limita kontrole
10.20         -  trešais signāls – iebarošanas sākums
10.30         -  ceturtais signāls – makšķerēšanas sākums
15.25         -  piektais signāls - brīdinājums, ka atlikušas vel 5 minūtes
15.30         -  sestais signāls – makšķerēšanas beigas
15.31         -  zivju svēršana, rezultātu apkopošana
16.30 – 17.00 – sacensību uzvarētāju apbalvošana

Sacensību uzvarētāju noteikšana.

Sacensību kārtas uzvarētāju nosaka pēc viņa noķertā loma kopsvara, par izcīnīto vietu sacensību kārtā sportistam tiek piešķirts ieņemtai vietai atbilstošs punktu skaits (piemēram, par 1.vietu – 1 punkts u.t.t.). Par sacensību posma uzvarētāju tiek atzīts sportists, kuram pēc divām sacensību kārtām ir vismazākais punktu skaits, vienādu punktu skaita gadījumā par uzvarētāju tiek atzīts sportists, kuram ir lielāks abās kārtās noķerto zivju kopsvars, attiecīgi par čempionāta uzvarētājiem tiek atzīti sportisti, kuri visos sacensību posmos iegūst mazāko punktu kopsummu.
Ja sacensību dalībnieku skaits pārsniedz 20 sportistus, tad tiks veidotas attiecīgi  3 un vairāk zonas ar vienādu sportistu skaitu katrā zonā. 

Apbalvošana.

Sportisti, kas izcīnījuši 1. , 2. un 3. vietu katrā sacensību kārtā  saņem attiecīgas medaļas, kā arī atbalstītāju balvas, čempionāta uzvarētāji saņem attiecīgas medaļas un piemiņas kausus.

2

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2015 / ЛЧ по фидерной ловле 2015

Paskatījos Fishing.lv maču kalendāru, 1. posms Lucavsala, 2. posms Lielupe ( laikam Kalnciems ), 3. posms Mālpils ( stāvošs ūdens ).

Radās jautājums, kālab Kalnciemu nelikt Augusta mēnesī un Mālpili Jūlijā? Stavošā ūdenī var ķert visu zsezonu un nekas daudz nemainās, bet upē tomēr ir savas fīčas, ja ņemam Kalnciemu tad pa diviem gadiem pēdējais čempis zivju ziņā bija ļoti OK! Ko par to domā pārējie dalībnieki?

3

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2015 / ЛЧ по фидерной ловле 2015

У нас малпилс будет? это озеро?

4

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2015 / ЛЧ по фидерной ловле 2015

Vitalij rakstīja:

У нас малпилс будет? это озеро?

Jā.

LSMK-MILO

5

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2015 / ЛЧ по фидерной ловле 2015

Vietas nav ieliktas 100%, bija kaut kas jāliek un es ieliku, kas ienāca prātā, galvenais ir datumi, no vietām jautājums par 1. Kārtu, Kalnciems un Mālpils var būt un tos var droši mainīt, bet vai Lucavsala ????? Man jau patīk, bet šogad jūnijs tur ar feederi bija patukšs

Kādas idejas ????

6

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2015 / ЛЧ по фидерной ловле 2015

Как насчёт Рижской ГЭС в районе Икшкиле или Саласпилс?

7

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2015 / ЛЧ по фидерной ловле 2015

Nepelnīti aizmirsuši ZUNDU ... big_smile big_smile big_smile

TEAM VOLVO

8

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2015 / ЛЧ по фидерной ловле 2015

NG rakstīja:

Vietas nav ieliktas 100%, bija kaut kas jāliek un es ieliku, kas ienāca prātā, galvenais ir datumi, no vietām jautājums par 1. Kārtu, Kalnciems un Mālpils var būt un tos var droši mainīt, bet vai Lucavsala ????? Man jau patīk, bet šogad jūnijs tur ar feederi bija patukšs

Kādas idejas ????

Kāpēc ne VOLERI Lucavenes vietā ? Daudz ērtāk un zivis arī ir...
Mālpili vajag viennozīmīgi ,jo tas ir ; STOJAKS ; un vajag maču praksi .

TEAM VOLVO

9

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2015 / ЛЧ по фидерной ловле 2015

Jan rakstīja:
Vitalij rakstīja:

У нас малпилс будет? это озеро?

Jā.

...Zapruženaja rečka .

TEAM VOLVO

10

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2015 / ЛЧ по фидерной ловле 2015

NG rakstīja:

Vietas nav ieliktas 100%, bija kaut kas jāliek un es ieliku, kas ienāca prātā, galvenais ir datumi, no vietām jautājums par 1. Kārtu, Kalnciems un Mālpils var būt un tos var droši mainīt, bet vai Lucavsala ????? Man jau patīk, bet šogad jūnijs tur ar feederi bija patukšs

Kādas idejas ????


Varam mēģināt 1. kārtu uzrīkot Jelgavā, vasaras sākumā tur varētu būt interesanti.

11

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2015 / ЛЧ по фидерной ловле 2015

Dresden rakstīja:
NG rakstīja:

Vietas nav ieliktas 100%, bija kaut kas jāliek un es ieliku, kas ienāca prātā, galvenais ir datumi, no vietām jautājums par 1. Kārtu, Kalnciems un Mālpils var būt un tos var droši mainīt, bet vai Lucavsala ????? Man jau patīk, bet šogad jūnijs tur ar feederi bija patukšs

Kādas idejas ????


Varam mēģināt 1. kārtu uzrīkot Jelgavā, vasaras sākumā tur varētu būt interesanti.

Arī variants .

TEAM VOLVO

12

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2015 / ЛЧ по фидерной ловле 2015

volvo rakstīja:
Dresden rakstīja:
NG rakstīja:

Vietas nav ieliktas 100%, bija kaut kas jāliek un es ieliku, kas ienāca prātā, galvenais ir datumi, no vietām jautājums par 1. Kārtu, Kalnciems un Mālpils var būt un tos var droši mainīt, bet vai Lucavsala ????? Man jau patīk, bet šogad jūnijs tur ar feederi bija patukšs

Kādas idejas ????


Varam mēģināt 1. kārtu uzrīkot Jelgavā, vasaras sākumā tur varētu būt interesanti.

Arī variants .

А есть ли смысл делать два этапа на одной реке? Уже есть Калнциемс...

13

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2015 / ЛЧ по фидерной ловле 2015

Не думали на счет команд на следущий год,о парах хотя бы?по два человека.

14

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2015 / ЛЧ по фидерной ловле 2015

kosmos rakstīja:
volvo rakstīja:
Dresden rakstīja:
NG rakstīja:

Vietas nav ieliktas 100%, bija kaut kas jāliek un es ieliku, kas ienāca prātā, galvenais ir datumi, no vietām jautājums par 1. Kārtu, Kalnciems un Mālpils var būt un tos var droši mainīt, bet vai Lucavsala ????? Man jau patīk, bet šogad jūnijs tur ar feederi bija patukšs

Kādas idejas ????


Varam mēģināt 1. kārtu uzrīkot Jelgavā, vasaras sākumā tur varētu būt interesanti.

Arī variants .

А есть ли смысл делать два этапа на одной реке? Уже есть Калнциемс...

Jebkura upe dažādos posmos ir dažāda ...
Es varu piedāvāt divas citas upes ( Rēzeknes upe ,Aiviekste vairākos posmos ) ,BET kas brauks un rīkos...

TEAM VOLVO

15

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2015 / ЛЧ по фидерной ловле 2015

Vitalij rakstīja:

Не думали на счет команд на следущий год,о парах хотя бы?по два человека.

iem

Cik dzirdēju ( nejauši ) ,-ir plāni par 3.cilv.komandām . Bet lai nu stāsta tie ,kas pie ruļļiem... big_smile
PS -ne uz nākošgadu...

TEAM VOLVO

16

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2015 / ЛЧ по фидерной ловле 2015

ja komandas, tad pēc starptautiskajiem noteikumiem 5 cilvēki, bet .....  vismaz 2015. gadā tam vēl neredzu jēgu, paskatamies uz turpmāko fīdera attīstības tempu un tad domājam tālāk...

komandām ir gan pozitīvi gan negative faktori, pie negatīvajiem var minēt jaunu dalībnieku pieauguma sabramzēšanos, kā arī to, ka samazinās kopējā komunikācija, daudzus jautājumus un tēmas vairs ārpus komandas neizlaiž...., pat reiz tomēr apspriešanas ir biki plašākas smile:):)

piemetiet , tīri priekš sevis, iespējamos komandu sastāvus...., pirmās vietas sadalīs 2, nu 3 komandas, viss, intrigas nebūs smile

17

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2015 / ЛЧ по фидерной ловле 2015

kosmos rakstīja:
volvo rakstīja:
Dresden rakstīja:
NG rakstīja:

Vietas nav ieliktas 100%, bija kaut kas jāliek un es ieliku, kas ienāca prātā, galvenais ir datumi, no vietām jautājums par 1. Kārtu, Kalnciems un Mālpils var būt un tos var droši mainīt, bet vai Lucavsala ????? Man jau patīk, bet šogad jūnijs tur ar feederi bija patukšs

Kādas idejas ????


Varam mēģināt 1. kārtu uzrīkot Jelgavā, vasaras sākumā tur varētu būt interesanti.

Arī variants .

А есть ли смысл делать два этапа на одной реке? Уже есть Калнциемс...


Upe viena, vietas dažādas, zivis arī dažādas, 1. posms vasaras sākums 2. posms vasaras beigas.


Vitalij rakstīja:

Не думали на счет команд на следущий год,о парах хотя бы?по два человека.

Patreiz vēl nē, vairāk zaudēsim ne kā iegūsim! Patreiz tās komandas nesanāk daudz, turklāt kur palikt tiem kas nevar savākt komandu, bet vēlās piedalīties?

P.S. Patrei komandās var startēt ārpus latvijas, labu turnīru netrūkst.

18

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2015 / ЛЧ по фидерной ловле 2015

volvo rakstīja:
NG rakstīja:

Vietas nav ieliktas 100%, bija kaut kas jāliek un es ieliku, kas ienāca prātā, galvenais ir datumi, no vietām jautājums par 1. Kārtu, Kalnciems un Mālpils var būt un tos var droši mainīt, bet vai Lucavsala ????? Man jau patīk, bet šogad jūnijs tur ar feederi bija patukšs

Kādas idejas ????

Kāpēc ne VOLERI Lucavenes vietā ? Daudz ērtāk un zivis arī ir...
Mālpili vajag viennozīmīgi ,jo tas ir ; STOJAKS ; un vajag maču praksi .

...sorry ,par Mālpili laikam būšu kļūdījies ... sad
Man vairs nepatīk tā vieta ,jo -
1. -infrastruktūra -0
2.-tajā posmā licenzētā makšķerēšana ,
3.-upes fārvaters iet praktiski gar kreiso krastu  (max 15.m.) ,tālāk pēc satelītuzņēmumiem redzams apaudzis seklūdens...: (
4.-2010 gada pavasarī plūdi nonesa slūžas un visas zivis nonesa hvz kur .
Varbūt ,ka es ko jaucu ,-runa iet par Mālpils centra dīķi.

...Volvo kauss tandēmiem tur toč nebūs ...

TEAM VOLVO

19

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2015 / ЛЧ по фидерной ловле 2015

Ja patīk Lielupe, tad kādu posmu varētu rīkot arī pie Garozas (iepretim fermai)

Tur kādus gadus atpakaļ notika pludiņa posms

Par vietu:
- Lielupe kā Lielupe
- ir stipri daudz jāizpļauj niedres krastā
- gara krasta līnija, kur izsēdināt dalībniekus
- zivju pietiek (raudas, brekši, pliči, maile, vimba)
- piebraukšana pa "traktoristu" celiņu

Pieredzējušie copmaņi ar ilgāku stāžu varēs vairāk ko pastāstīt par šo vietu.
Iespējams, ka kādam ir arī bildes

20

Re: LČ fidermakšķerēšanā 2015 / ЛЧ по фидерной ловле 2015

VIP rakstīja:

Tur kādus gadus atpakaļ notika pludiņa posms

Tur kādus gadus atpakaļ notika arī Milo Fīderis 2012.
Labs tusiņš sanāca, ar zivīm gan pašvaki.
Cik dzirdēju, traktoristu celiņš arī par tīrumu pārveidots. Par to gan MC2 labāk zinās stāstīt.

LSMK-MILO